ODLUKA o mjeri obustavi rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 22. ožujka 2020. godine, donosi

 

ODLUKU o mjeri obustavi rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima 

se obavljaju druge djelatnosti 

 

Ovom Odlukom uvodi se mjera obustavljanja rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Narodnim novinama”.

 

KLASA: 810-06/2001/7

URBROJ: 511-01-300-20-13

Zagreb, 22. ožujka 2020.

NAČELNIK STOŽERA 

POTPREDSJEDNIK VLADE I MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA 

Dr. sc. Davor Božinović

 

Odluka – obustava rada tržnica (PDF)Skip to content