Odluke gradonačelnika o financiranju radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola i financiranju produženog boravka za učenike osnovnih škola

Gradonačelnik Grada Dugog Sela je donio Odluku o financiranju radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela za školsku godinu 2022./2023., te Odluku o sufinanciranju produženog boravka za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela.

 

Udžbenike za učenike osnovnih škola financira nadležno Ministarstvo.

 

Odluka o financiranju radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela za školsku godinu 2022./2023.

Odluka o sufinanciranju produženog boravka za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela za školsku godinu 2022./2023.Skip to content