Održan 2. radni sastanak o projektu NewPilgrimAge: Tema lokalna vizija razvoja svetomartinske baštine

U Gradskoj vijećnici održan je drugi radni sastanak o projektu NewPilgrimAge/Novo hodočasničko doba, u kojem Grad Dugo Selo sudjeluje kao jedan partnera. Kako je podsjetila voditeljica projekta Zvjezdana Budor Klarić, radi se o međunarodnom projektu iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Interreg za Središnju Europu kojim Grad ima namjeru promicati svetomartinsku baštinu u suradnji s partnerima Mađarskom, Slovenijom i Italijom. Vodeći partner je grad Szombathely iz Mađarske (rodni grad sv. Martina), cilj je zajednička suradnja svih partnera na promociji i turističkoj valorizaciji martinske baštine.
Budžet Grada iznosi 139.000 eura od čega su 85 posto sredstva EU fonda za regionalni razvoj, a 15 posto je učešće Grada. Ta sredstva su namijenjena za rad stručnog tima na projektu, zatim za međunarodne sastanke odnosno troškove putovanja i troškove vanjskih usluga. Projekt NewPilgrimAge usmjeren je prvenstveno mladima i njihovim modernim načinima komunikacije. Koristit će suvremene načine komunikacije kako bi aktivirao lokalne dionike svih zemalja partnera i uključio ih u razvoj lokalnih strategija razvoja martinske baštine kao i zajedničke međunarodne strategije, a zatim i u testiranje akcija u lokalnoj zajednici sukladno donesenim strategijama. Aktivnosti projekta obuhvaćaju podizanje znanja u zemljama partnerima uz pomoć stručnjaka, te razmjenu iskustava među partnerima o metodologijama promocije martinske baštine. Kako se čulo, sastanak je platforma lokalnih dionika, a prisustvovali su predstavnici znanstvenog, kulturnog, obrazovnog, crkvenog segmenta, udruga te Grada – svi oni koji mogu utjecati na viziju, strategiju i realizaciju.
„Do sada su ustrojeni projektni timovi, posložili smo predstavnike lokalne zajednice, ispred njih pokretača promjena doc.dr.sc. Ines Sabotič kao predstavnika naše zajednice, napravili komunikacijsku strategiju. Napravljena je i zajednička međunarodna vizija projekta za narednih 10 godina, a danas smo radili na lokalnoj viziji razvoja svetomartinske nematerijalne i materijalne baštine i željenog stanja za istu po mišljenju predstavnika lokalne zajednice“, pojasnila je voditeljica dugoselskog projekta Zvjezdana Budor Klarić. Uz nju, u projektnom timu Grada su predstavnici stručnih službi Marijo Vinko kao suradnik, Dean Dragičević kao komunikacijski menadžer te Marica Knezić koja je zadužena za financijski dio.
Jedna od bitnih značajki je promišljanje o kulturnoj baštini, kako je integrirati u društvo, među ostalim i stvoriti nova radna mjesta. Naglasak je na mladima i održivom razvoju. Konačan cilj je da sve ono što imaju udruge i ustanove o svetom Martinu bude objedinjeno u ovoj, zajedničkoj viziji. Dugo Selo ima niz obilježja svog sveca zaštitnika, dvije su crkve. Udruge i ustanove itekako su svjesne značaja, većina ih u svom nazivu nosi njegovo ime od Radio Martina, vinara „Terra sancti Martini“, MK Sveti Martin te dosadašnjih projekata poput zavičajne zbirke, martinske ruže pa do novih poput nedavno realizirane povorke te predloženog kviza o sv.Martina. Tu je i tradicionalno Martinje, obilježava se i ljetni sv. Martin.

Prijedlog obnove crkve na Martin bregu: Toranj kao vidikovac za posjetitelje
Što se tiče gradskog simbola stare crkve na Martin bregu, ali i okolnog područja, Budor Klarić iznijela je viziju Grada. „Predložena je obnova crkve koja bi imala sakralnu, turističku i kulturnu funkciju. U središnjem dijelu prezentirali bi se arheološki nalazi, toranj bi postao vidikovac za posjetitelje. Uz to bi voljeli urediti jednu tradicijsku drvenu kuću koja bi mogla biti martinska suvernirnica i prigodna galerija. Razmišlja se i o dječjem igralištu kao i poučnoj stazi s informacijama o Martinu. Sljedeći korak je sastavljanje jedne velike vizije, gdje smo sada i gdje bismo željeli biti za 10 godina, da se svi ti sadržaji objedine, razvijaju i promoviraju zajednički kroz ovaj projekt“, kazala je Budor Klarić.
Zadovoljstvo napretkom Dugog Sela iskazala je doc.dr.sc. Ines Sabotič, predsjednica Kulturnog centra sveti Martin, izabrana za pokretača promjena. Ovdje se razvija i nadograđuje mnoštvo tema, uz dobru suradnju i razgovor za iznalaženje novih putova. „Ovo je svojevrsna nadogradnja projekta koji je započeo prije 10 godina. U Dugom Selu je postavljena prva stopa sv. Martina u Hrvatskoj, 4. srpnja 2007. godine. Sad ih je 19, godišnje se postavljaju dvije. Mi smo savjetnici na projektu, Kulturni centri mogu dati veliki doprinos i znanje razvoju svetomartinske baštine“, izjavila je Sabotič. Podsjetila je kako projekt prati Vijeće Europe. Zamjenik gradonačelnika Nikola Tominca uručio je poznatoj znanstvenici zahvalnicu Grada Dugog Sela zbog suradnje i pomoći na valorizaciji dugoselske svetomartinske baštine.
Nove ideje i prijedloge moguće je poslati (kao i razraditi postojeće) na e-mail zvjezdana.budorklaric@dugoselo.hr  kako bi ušle u viziju i strategiju projekta.
Prvi sastanak svih partnera održan je lipnju u Szombathely-u, drugi u listopadu u Ljubljani. Službena web stranica projekta: www.interreg-central.eu/newpilgrimage
Projekt je službeno započeo 1.06.2017. godine, a trajat će 3 godine tj. do 31.05.2020. godine.Skip to content