Održan Odbor za financije i proračun – prihvaćeni prijedlog II. Rebalansa za 2015. te proračun za 2016.godinu

odbor financije1Na danas održanom odboru za financije i proračun, pod predsjedavanjem Ivice Bošnjaka, razmatran je prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna za 2015.godinu.
S planiranih 51.515.500 kuna proračun je smanjen za 3,79 posto odnosno 1.953.199 kuna. Kako je obrazloženo, ovim rebalansom smanjili su se rashodi poslovanja za 3,6 mil. kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4,4 mil.kuna. U prihodima poslovanja najvećim dijelom se smanjuju prihodi od poreza u iznosu 1,2 mil. kuna što je rezultat porezne reforme, smanjeni su prihodi od prodaje zemljišta, primici od zaduženja. Potpore i pomoći ostale su u istom planiranom iznosu, s obzirom da su u pripremi projekti temeljem kojih bi Grad tražio sredstva iz fondova. Nije bilo kreditnog zaduženja, planiranog ukoliko se ostvare veće potpore i pomoći, a namijenjenog za radove koji bi se dobili. To se nije ostvarilo pa se u zaduženje nije ni išlo. Zbog manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina, potrebno je bilo uzeti zaduženje po žiro računu kako bi se premostio taj jaz odnosno zbog likvidnosti kako bi se na vrijeme moglo platiti dobavljačima. Proračunskim korisnicima smanjeni su rashodi poslovanja gdje god se moglo, među njima i na plaćama, pojasnila je voditeljica Odsjeka za financije Marica Knezić. Rebalansom su usklađeni namjenski prihodi i primici u najvećoj mjeri sa stvarnim stanjem, s obzirom da je izvršenje nešto malo ispod ostvarenih prihoda što je pohvalno i bilo bi dobro da tako ostane do kraja godine, rekao je predsjednik Odbora Bošnjak. Drugi rebalans članovi Odbora jednoglasno su prihvatili. Proračunski okvir za 2016. godinu predlaže se u iznosu od 69.6 mil. kuna kuna, pri čemu su prihodi poslovanja u iznosu od 61,2 mil.kuna kuna. Najznačajniji su planirani prihodi od komunalne naknade u iznosu od 5,5 mil. kuna, a što je više u odnosu na 2015. godinu za 37,5 posto, a zbog povećanja vrijednosti boda komunalne naknade, izdvojila je voditeljica financijskog odsjeka Knezić. Planirani su programi i projekti od kojih će se dio moći ostvariti, ako se ostvare potpore i pomoći od strane Ministarstava i Županije, pomoći po prijavljenim i prihvaćenim projektima EU Fondova, te drugih subjekata unutar opće države u iznosu od 12,6 mil.kuna kuna i prodaja zemljišta u iznosu od 3 mil. kuna kuna. Ukoliko Grad ostvari pomoći iz Fondova za kapitalne projekte za ostvarenje istih trebao bi se kreditno zadužiti za planirani iznos. Ukupan okvir proračuna za novo proračunsko razdoblje povećavaju ova navedena sredstva koja će se pokušati ostvariti putem natječaja, te sredstva Glazbene škole u iznosu od 1,3 mil. kuna. Sredstva za opću potrošnju nešto su manja, planirano povećanje vidljivo kroz proračun najvećim dijelom odnosi se na povećani broj zaposlenih u Dječjem vrtiću, uslijed povećanog broja odgojnih skupina, napomenula je kod rashoda Knezić. Od radova na gradnji objekata planiranih od sredstava iz fondova i kapitalnih pomoći su uređenje starog Doma zdravlja, Doma kulture, izgradnja Domova, dječjih igrališta, komunalne infrastrukture po naseljima. Grad projekte i programe ima, pokazatelji su dobri, očekuje se bar 70 posto realizacije, pomoći su vrlo realne, kazao je gradonačelnik Stipo Velić. Prijedlog Proračuna za 2016. godinu te odluku o izvršenju proračuna Odbor je jednoglasno prihvatio, a o njemu će sutra raspravljati gradski vijećnici na 22. redovnoj sjednici.Skip to content