Održan sastanak na temu projekta NewPilgrimAge: Grad Dugo Selo jedan od partnera na projektu Europskog fonda – Cilj promocija i turistička valorizacija martinske baštine

U Gradskoj vijećnici održan je sastanak o projektu NewPilgrimAge, u kojem Grad Dugo Selo sudjeluje kao jedan partnera. Radi se o projektu iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Interreg za Središnju Europu (2. poziv za prijavu projekata). Cilj je zajednička suradnja svih partnera na promociji i turističkoj valorizaciji martinske baštine. Tema radnog sastanka bila je upoznavanje s projektom i utjecaju lokalne zajednice na njega, o čemu je govorila Zvjezdana Budor Klarić, voditeljica projekta i viša suradnica za gospodarstvo u gradskom Odjelu za financije i gospodarstvo. Nazočila je doc.dr.sc Ines Sabotič, pročelnica Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta ujedno i predsjednica Kulturnog centra sveti Martin. Poznatu znanstvenicu s Dugim Selom veže dugogodišnja suradnja. Na staroj crkvi je 4. srpnja 2010. godina postavljena Stopa sv. Martina čime je Dugo Selo postalo prvo mjesto u Hrvatskoj obilježeno tim simbolom. Sv. Martin je poznati svetac u Europi, predstavlja simbol dijeljenja, te diljem Europe postoje tragovi materijalne i nematerijalne baštine vezane uz sv. Martina. Osim toga Vijeće Europe je već odobrilo europsku kulturnu rutu „Stopama sv. Martina“ (Via Sancti Martini), koja povezuje brojne europske gradove, nakon Dugog Sela Stope su postavljene u još 16 gradova, a ista je jedan od temelja razvoja projekta NewPilgrimAge. Kako je navedeno u prezentaciji, ovaj inicijalni sastanak nazvan je platforma lokalnih dionika, a sastanku su prisustvovali predstavnici znanstvenog, kulturnog, obrazovnog, crkvenog segmenta kao i udruga – svi oni koji mogu utjecati na realizaciju. Bila je ovo prigoda da se uz postojeću materijalnu i nematerijalnu baštinu poput crkve na Martin bregu, župne crkve Sv. Martina, tradicionalne proslave Martinja, napisanih knjiga, kipa, ruže posvećene svecu zaštitniku i Gradu „Cappa sancti Martini“, martinskog vina, pridodaju još prijedloga. Bilo je tako riječi o šetnici, susretu mladih i starijih generacija, branitelja, aktivnosti humanitarnog karaktera, festivalu na kojem bi sudjelovali glazbenici iz hrvatskih gradova koji štuju Martina… Sve moguće ideje i prijedloge, bilo bi dobro razraditi i poslati na e-mail zvjezdana.budorklaric@dugoselo.hr kako bi se sve te martinske znamenitosti sažele, rečeno je.

Projekt NewPilgrimAge
Projekt NewPilgrimAge usmjeren je prvenstveno mladima i njihovim modernim načinima komunikacije. Koristit će suvremene načine komunikacije kako bi aktivirao lokalne dionike svih zemalja partnera i uključio ih u razvoj lokalnih strategija razvoja martinske baštine kao i zajedničke međunarodne strategije, a zatim i u testiranje akcija u lokalnoj zajednici sukladno donesenim strategijama. Aktivnosti projekta obuhvaćaju podizanje znanja u zemljama partnerima uz pomoć stručnjaka, te razmjenu iskustava među partnerima o metodologijama promocije martinske baštine. U projektu sudjeluje 5 zemalja: Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Italija i Slovačka. Vodeći partner projekta je grad Szombathely iz Mađarske ( rodni grad sv. Martina). Osim grada Szombathely-a, sudjeluju još grad Maribor, grad Albenga (italija), Grad Dugo Selo, te kao pridruženi partneri (koji se ne financiraju iz projekta) Grad Bardejov (Slovačka), grad Košice (Slovačka), grad Belluno, grad Paese (Italija).
U projektu sudjeluju i neprofitne organizacije kao partneri. To su MindSpace Nonprofit Ltd. Iz Budimpešte – neprofitna organizacija zadužena za marketing i vidljivost projekta. Feman i Ker – neprofitne organizacije iz Slovačke koje se bave razvojem međunarodne suradnje na području kulturnih projekata. Neprofitna organizacija UNPLI iz Italije koja objedinjuje čitavu mrežu neprofitnih organizacija u području kulture i Znanstvenoistraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti iz Ljubljane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.710.455,20 EUR-a od čega 85% sufinancira ERDF (European Regional Development Fund) tj. 1.453.886,92 EUR-a i 15% prijavitelji projekta tj. 256.568,28 EUR.
Financijski udio Grada Dugog Sela u projektu iznosi 139.538,96 Eur-a, od čega 85% financira EU a ostatak će se financirati iz nacionalnih izvora financiranja za ugovore s EU. Troškovi projekta odnose se na troškove plaća osoblja na projektu, opće administrativne troškove (15%), troškove putovanja i smještaja i troškove usluga vanjskih stručnjaka. Službena web stranica projekta: www.interreg-central.eu/newpilgrimage Projekt je službeno započeo 1.6.2017. godine, a trajati će 3 godine tj. do 31.05.2020. godine.
Prvi sastanak svih partnera održan je 28. i 29.06.2017. u Szombathely-u u Mađarskoj. Svim partnerima predstavljene su aktivnosti projekta, nositelji aktivnosti i obveze u projektu za narednih 6 mjeseci. Sljedeći sastanak partnera planira se za listopad, 2017. godine u Ljubljani.Skip to content