Održana 11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Aktualna pitanja gradskih vijećnika

         Prvo pitanje jučerašnjeg aktualnog sata sjednice Gradskog vijeća pod predsjedavanjem Željka Ivaničeka, vijećnik Stjepan Štefinovec (SDP) postavio je gradonačelniku, a odnosilo se na mogućnost da Grad Dugo Selo omogući nabavu ili sufinanciranje školskih udžbenika najmlađim Dugoselcima u sljedećoj školskoj godini. „Nismo razmatrali tu opciju, no već na sljedećem kolegiju raspravit ćemo o tome kako bi mogli pomoći barem najugroženijim učenicima“, odgovorio je gradonačelnik Stipo Velić. Dok je na svoje drugo pitanje upućeno direktoru Dugoselskog komunalnog poduzetničkog centra Štefinovec zatražio pismeni odgovor, a interesira ga projekcija mogućnosti da poslove održavanja javnih gradskih površina obavljaju djelatnici DKPC-a. Vijećnika Nenada Paniana (HSLS) zanimalo je kada će se realizirati prijedlozi komunalnih akcija u ulicama na Martin Bregu i u Domobranskoj te kada bi trebala početi rekonstrukcija željezničkog kolodvora. „Rekonstrukcija je bila u planu prošle godine, a izgradnja je već trebala početi, no zbog problema sa kandidiranjem projekata prema EU, aktivnosti su prolongirane. Projekti su sada odobreni, a početak radova ovisi isključivo od HŽ-a“, kazao je gradonačelnik, dodavši kako se asfaltiranje ulica planira u proračunu i programu gradnje. Na pitanje vijećnice Jasminke Kokot Bambić o financijskim pokazateljima i efektima nedavno zaključenog Svjetskog rukometnog juniorskog prvenstva koje je dijelom održano u Gradskoj sportskoj dvorani, gradonačelnik je ustvrdio kako je dvorana imala određene troškove, no moraju se uzeti i obzir koristi, u pozitivnoj prezentaciji Grada. Pitanje će biti proslijeđeno direktoru Gradske sportske dvorane. Vijećnik Stjepan Novosel (HSU) ponavlja pitanje o statusu zgrade starog doma zdravlja te kada će biti dana u vlasništvo Grada, na što gradonačelnik odgovara da se čeka povratna informacija iz DORH-a nakon čega bi Skupština Zagrebačke županije trebala donijeti odluku. O problemu nedostatka reciklažnih kontejnera za papir za sve stambene zgrade na području grada upozorio je vijećnik Kruno Blažinović (SDP), što je potvrdio i direktor DKPC-a Tadija Penićs obzirom da je nabavljeno 50 takvih kontejnera. „U međuvremenu dok se nabavi za preostale stambene zgrade, što je i ideja, građani mogu papir odlagati u kontejnere – plava zvona, koja će i dalje biti na dosadašnjim lokacijama“, poručio je Penić. Nezavisnog vijećnika Stjepana Berteka zanimalo je kada su planirani radovi na nastavku kanalizacije u Ostrni. „Po zaključenom natječaju pristigle su dvije ponude iznad osiguranih sredstava, probivši prag za 4 milijuna kuna“, odgovora gradonačelnik, dodajući kako su nakon konzultacija s Hrvatskim vodama, ponovno raspisani, sada zasebni natječaji – za radove na kanalizaciji Ostrna, prepumpne stanice CS12 te za nadzor. Nezavisni vijećnik Zvonko Novosel Dolnjak upozorio je na problem smještaja elektro kutije uz novoizgrađenu šahtu na javnom putu u Leprovici. Prema dojavama građana ista kutija se nalazi na sredini puta i onemogućava dosadašnji redovni pristup oranicama. Direktor DUKOM-a Ivan Funtek navodi kako je crpna stanica u Leprovici izgrađena po projektu, i na temelju istog dobivana građevinska dozvola, dodavši kako građani mogu koristiti alternativni put te će utvrditi mogućnost izmicanja kutije.

Mandat vijećnika Nenada Sedlara stavljen u mirovanje

Nakon što je vijećnik HSP-a Nenad Sedlar stavio s 30. lipnjem mandat u mirovanje iz osobnih razloga, Mandatna komisija, sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima i temeljem odluka Hrvatske stranke prave, utvrdila je kako ga s 9. srpnja zamjenjuje vijećnica Anđela Relković Paruž. Vijećnica će prisegu dati na sljedećoj sjednici Vijeća, s obzirom da je opravdano bila spriječena doći na jučerašnju.

U nastavu sjednice vijećnici su prihvatili izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela, Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo i Zajednice športskih udruga grada Dugog Sela za 2013. godinu. Također je donijeta odluka o javnim priznanjima Grada Dugog Sela kojom se zadržavaju i na drugačiji način opisuju postojeća javna priznanja Grada Dugog Sela. Detaljnije se propisuje postupak podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja, kao i nagrade za javna priznanja.

Vijećnici su donijeli odluku o odabiru osobe za obavljanje poslova održavanja javnih površina – deratizacija, a radi se o tvrtki „Sanitacija“ d.o.o. iz Zagreba koja je dala prihvatljivu ponudu. Ugovora se sklapa na godinu dana. Također je prihvaćeno da se Dugoselskom komunalnom poduzetničkom centru dodjeljuje obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada.

ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

Kapacitet vrtića povećava se za 22 djece

Donijeta je odluka o davanju suglasnosti za proširenje kapaciteta Dječjeg vrtića Dugo Selo i to za jednu privremenu odgojnu skupinu kapaciteta 22 djece u matičnom objektu za pedagošku godinu 2014/15. Sredstva za to osigurana su u proračunu. Otvaranjem ove odgojne skupine uvelike će se smanjiti broj neriješenih molbi za vrtić i jaslice, a vode se na „listi čekanja“ dulje od godinu dana. Kako je pojasnio pročelnik Odjela za društvene djelatnosti Veljko Bertak, za novu pedagošku molbu stiglo je 125 molbi. U DV Dugo Selo je 415 djece, raspoređenih u 4 jasličke i 12 vrtićkih skupina. Grad sufinancira smještaj djece u privatnim vrtićima, u Didiju je 147 djece te u Bubi Bibi 56. Sveukupno je zbrinuto 618 djece, iznio je Bertak podatke, a suglasnost je dana jednoglasno.

Rebalansom Programa gradnje povećana sredstva za izgradnju nerazvrstanih cesta

Većinom glasova prihvaćene su II.izmjene i dopune programa gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. Bilježi se povećanje prihoda za 640.000 kuna, tako da sada ukupno iznose 12.193.000 kuna. Pročelnik za prostorno uređenje, zaštitu okoliša komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko pojašnjava kako je do povećanja prihoda došlo radi priljeva prihoda na stavci komunalnog doprinosa uslijed rekonstrukcije dugoselskog željezničkog kolodvora. Isto tako izmjene se predlažu zbog mogućnosti ostvarenja dodatnih 430.000 kuna sredstava potpore Zagrebačke županije za sufinanciranje izvanrednog održavanja županijskih cesta, a koja će biti utrošena za dovršetak asfaltiranja ceste Ostrna – Leprovica. Ovim izmjenama povećana su sredstva, ukupno 570.000 kuna za izgradnju nerazvrstanih cesta koje su u prvim izmjenama Programa izbačene. Tako je planirana realizacija asfaltiranja u Ulici Slavka Kolara, Zelengaj, Vrhovec, produžetak Osječke ulice, Martinski vijenac i produžetak Krležine ulice. Vraćena su sredstva za izgradnju dječjeg igrališta u Velikoj Ostrni, a u dijelu sanacije odlagališta otpada Andrilovec dodana je izrada elaborata zaštite okoliša, te je umjesto novelacije projekta odlagališta planirana izrada projekta rekonstrukcije završnog sloja odlagališta sukladno dogovoru s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vijećnik Štefinovec kazao je kako će zahvaljujući investiciji koju provodi HŽ grad dobiti novi kolodvor i nadvožnjake, sretan je što se vraća u plan izgradnje asfaltiranje ulica i dječjeg igrališta u V.Ostrni. Kazao je i kako niz godina nastoji dokazati kako projekt odvodnje u Leprovici nije bio do kraja dorađen, da stanovnici Ostrne-Leprovice već godinama nemaju sigurnu i adekvatnu prometnicu što još dugo ne bi ni dobili da nije ove potpore ŽC, a s obzirom na mogućnosti gradskog proračuna i stoga će podržati ove izmjene i kasnije i onaj tehnički dio proračuna koji će osigurati novce da se to napravi.

Rebalansom proračun povećan za 1,1 posto

Većinom vijećničkih glasova prihvaćene su II. izmjene i dopune proračuna Grada Dugog Sela za ovu godinu koji se povećava za 1,1 %, i iznosi 59.331.000 kuna. To je podloga za ranije usvojene izmjene i dopune programa gradnje, a izmjene nisu velike, pojasnila je Marica Knezić voditeljica Odjela za financije. O iznosima je rečeno u točci vezanoj za komunalnu infrastrukturu, a kako je navedeno u obrazloženju posebnog dijela proračuna: povrat kom. doprinosa iznos od 96.000 kuna smanjen je za 200 kuna; gradnja objekata i uređaja iznos je uvećan za 640.200 kuna i sada 12,1 milijun kuna; izgradnja i uređenje dječjih igrališta iznos se povećava za 70.000 kuna; projektiranje i izgradnja nerazvrstanih cesta za iznos 570.200 kuna; održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada smanjuje se za 430.000 kuna i iznosi planiranih 3 mil.kuna. Uglavnom su to radovi i stavke koje su se mijenjale sukladno tom programi, kazala je Knezić. Novi prihodi bit će namjenski utrošeni. Ostvareni ukupni prihodi i primici u prvih šest mjeseci ove godine iznosom od 20.590.234 kune ili 35 posto u odnosu na planirano, dok ukupni rashodi iznose 20.982.287 kuna ili 36% u odnosu na planirano. Knezić je napomenula kako ostvarenje proračuna još nije konačno jer nije napravljena konsolidacija koja se radi ovih dana pa će izvršenje za prvih šest mjeseci biti u ovom dijelu, zakonskom obliku na sljedećoj sjednici. Vijećnik Stjepan Bertek kazao je kako je dobro što popravljaju prihodovnu stranu, ali je činjenica da dugoselsko gospodarstvo i dalje stagnira. Nema najavljivanog Carga, posluje čak pet trgovačkih lanaca, a konačno se, ali sporo, pojavljuju proizvodni pogoni poput tvrtki Valipile i Tvornice stakla. „Poticaj za oživljavanje obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva možda bi mogao biti u koncesiji ili privatizaciji nekih gradskih djelatnosti koje opterećuju proračun npr. komunalne djelatnosti, Sportski centar, vrtić, pa i POU“, naveo je Bertek dodavši kako bi to moglo osigurati uštedu od 20 do 30 posto. Ta ušteda mogla bi pak olakšati povlačenje sredstava za projekte iz EU fondova jer za njih treba osigurati 30 posto vlastitog učešća što ovim rebalansom nije osigurano. Koje su to djelatnosti i u kojem su obimu moguće morale bi reći stručne službe kroz analizu mogućnosti i gospodarske opravdanosti koncesija i privatizacija ili nekog drugog primjenjivog modela. Vijećnik Štefinovec smatra kako je ovo nerealan proračun, slikovito ga je opisao kao „božićnu jelku sa suhim granama, neke su i otpale, na koju se moraju postaviti dvije nove kuglice kako bi građanima život bio lakši i bolji poput asfaltiranja ceste u Kopčevcu ili igrališta u V.Ostrni“. Pitao je i zašto se proračun prenapuhuje. „Što se tiče plana proračuna, prihoda od komunalnih naknada i doprinosa i svih ostalih prihoda koje grad naplaćuje – mi imamo puno veća potraživanja što se vidi u godišnjem obračunu proračuna. Plan proračuna ne smije biti manji od tih potraživanja jer ne možemo unaprijed planirati da ih nećemo naplatiti. Kod dotacija iz županijskog i državnog proračuna jedan dio prihoda planiran je za potpore i pomoći da ne bismo svaki čas trebali ići u izmjene i dopune kada se javi neki natječaj na koji se možemo javiti. Za ovu je godinu planirano i 4 milijuna kuna prihoda iz kreditnih sredstava za neke od projekata koje ćemo, ukoliko bude natječaja, prijaviti za fondove. U tom slučaju išlo bi se na ta kreditna sredstva“, odgovorila je voditeljica Knezić. Vijećnik Z.Novosel spomenuo je konkurentnost na čijem bi se indeksu trebalo poraditi. „Iz centralne države vrlo malo prihoda raspoređuje na lokalnu razinu i to svake godine sve manje i manje. Sitnim, malim potezima u lokalnoj zajednici taj bi se indeks mogao povećati“, rekao je Novosel dodavši kako ovdje postoji infrastruktura poput cesta i željeznice. Naveo je i probleme koji priječe gospodarski rast, a to su birokracija, korupcija, malo tržište, nema proizvodnje ni inovativnosti, a porezi su veliki.

Natječaj za prodaju zemljišta te Javni poziv za kandidate za izbor članova Savjeta mladih

Jednoglasno je prihvaćen, na prijedlog gradonačelnika sukladno iskazanom interesu, zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Puhovec. Radi se o 19 851 m2, početna cijena je 2,6 milijuna kuna ili 1m2/135 kuna sukladno procjenjenoj vrijednosti. Natječaj će biti objavljen u 24 sata, gradskoj oglasnoj ploči te na službenoj Internet stranici. Također, u istom je paketu predloženo i imenovanje u Povjerenstvo za provođenje postupka Javnog natječaja – imeovani su kao predsjednik Željko Ivaniček, članovi Božidar Cik, Josip Sesan, Jasminka Kokot Bambić i Nenad Panian. Sredstva od prodaje utrošit će se namjenski, odgovoreno je vijećnici Kokot Bambić. Prihvaćen je i tekst javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika. Štefinovec je mišljenja kako do sada nije bilo dobro te apelirao na kolege vijećnike da ne kandidiraju svoje mlađe političke članove. Nada se i kako će novi saziv biti bolje savjetodavno tijelo. Vijeće je na znanje primilo informaciju o sklopljenom Sporazumu o provedbi projekta rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete – Masterplan javne rasvjete Zagrebačke županije. Vijećnik Panian je, na kraju sjednice iza koje slijedi ljetna stanka, obavijestio članove Vijeća kako je KUD Rodna gruda ponovno u goste primio Iračane koji sudjeluju na ovogodišnjoj Smotri folklora u Zagrebu.Skip to content