Održana 12. redovna sjednica Gradskog vijeća Dugo Selo Usvojen prvi rebalans gradskog proračuna za ovu godinu, kao i svi pripadajući programi

Prvi ovogodišnji rebalans gradskog proračuna na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela usvojen je većinom glasova, dok su se protiv izjasnili nezavisni vijećnici Siniša Kljajić i Renata Jelečki. Kako je pojasnio pročelnik za gospodarstvo i financije Dean Dragičević I. Izmjenama gradskog proračuna za 2018. godinu prihodi i primici se povećavaju za 13,3 milijuna kuna te je novi planirani iznos 108.360.493 kune. Prihodi poreza na dohodak povećavaju se za 1,2 milijuna kuna, pomoći iz državnog proračuna iznosi 4,7 milijuna kuna, a pomoći temeljem prijenosa EU sredstava povećane su za 12,2 milijuna kuna zbog planiranja i prijava na natječaje za nove projekte koji su uvršteni u rebalansu. Prihodi od komunalnog doprinosa su smanjeni s obzirom da projekcije ne uključuju gradnju novih objekata, no s druge strane sredstava od prodaje gradske imovine uvećana su za milijun kuna s obzirom da postoji mogućnost prodaje neiskorištenih gradskih parcela. Na rashodnoj strani izdaci i rashodi su povećani za 13,3 milijuna kuna. U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo povećani su za 4,8 milijuna kuna, najviše zbog projekata planiranih iz EU fondova. U Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika povećani su rashodi za 140.700 kuna sukladno procjeni nastalih rashoda do kraja godine, te u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti prihodi su povećani za 26.400 kuna najvećim dijelom zbog projekata planiranih iz sredstava EU fondova.

Prije sjednice Klub vijećnika HDZ-a i BM365 predložio je ukupno sedam amandmana (ukupne vrijednosti 2,1 milijun kuna), od kojih se jedan povlači zbog tehničke nemogućnosti provođenja. Usvojenim amandmanima omogućava se sljedeće – povećanje naknade za novorođenu djecu s 1.000 na 2.000 kuna; povećanje sufinanciranja logopeda za svu mlađu djecu, ne samo za starije od 5 godina; povećanje sredstva za realizaciju dječjeg igrališta u Kopčevcu, te opremanje i obnovu postojećih igrališta; zatim povećanje sredstava za izgradnju nogostupa u Puhovu, Ulica B. Huzanića te u Lukarišću, Ulica I. Lovretića; potom povećanje sredstava za rad Vatrogasne zajednice DS; povećana sredstava za 150.000 kuna za pametne ploče i računala u osnovnim školama te su planirana sredstava za izgradnju skate parka. Glasovanjem amandmani su i usvojeni. Na sjednici je devet amandmana predložio i Klub nezavisnih vijećnika Siniše Kljajića, no isti nisu prihvaćeni te kao takvi nisu niti usvojeni glasovanjem.

Rebalansom programa gradnje komunalne infrastrukture ukupna planirana sredstava smanjena su sa 13.626.500 na 11.946.500 kuna, dok je program održavanja komunalne infrastrukture povećan s 5,9 milijuna kuna na 6.622,000 kuna. Vijećnik Sniša Kljajić konstatirao je kako su poslovi održavanja javnih i zelenih površina Grada preuzeti od strane gradske tvrtke DKPC, te ga je zanimalo tko je nadležan za nadzor njihovih radova, na što je pročelnik za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo marijo Vinko kazao da nadzor izvršava Grad, konkretno njegov odjel, s komunalnim redarima na terenu. Svi predloženi programi jednoglasno su usvojeni.

Također na sjednici jednoglasno su usvojene izmjene i dopune ovogodišnjih programa javnih potreba u kulturi, u sportu, u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu te javnih potreba u socijalnoj skrbi. Program javnih potreba u kulturi povećan je s 6.840.550 kuna na 18.085.243 kune, od čega najveći dio 13.688.081 kunu je planirano za realizaciju programa iz sredstava fondova za Kulturni centar za posjetitelje i projekt Radost življenja – Umjetnost i kultura 54+. Rebalans programa javnih potreba u sportu mijenja se s 5.378.000 kuna na 3.108.000 kuna najvećim dijelom jer se smanjuju planirana sredstava za obnovu objekta stare škole u Ostrni. Vijećnika Sinišu Kljajića interesiralo je kada će se održati planirana tematska sjednica Gradskog vijeća o sportu, na što je predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budmir najavio krajem listopada. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, te školstvu smanjen je s 21.734.900 na 21.533.056 kuna, izostaje financiranje komunalnog doprinosa kod izgradnje u srednjoj školi, dok se planira uređenje Dječjeg vrtića Dugo selo. Vijećnicu Renatu Jelečki interesirali su detalji novog uređenja dugoselskog vrtića na što je pročelnik za društvene djelatnosti Veljko Bertak kazao kako se radi o dogradnji dvorane za sastanke i vježbanje koja će biti proširena tijekom rekonstrukcije ulaza u vrtić. Vijećnicu Anđelku Knezović Svetec zanimalo je da li će se upisom predškolske djece koja su ostala neupisana ove godine (45-ero) moći ispoštivati državni pedagoški standard, na što je pročelnik Bertak odgovorio da ukoliko bi se striktno pridržavali istog standarda broj neupisanih bio bi ne manji, već veći – njih 100-inu. Vijećnika Sinišu Kljajića zanimala je organizacija rada DV Vrapčića kada nastupe građevinski radovi dogradnje objekata u vanjskom dijelu igrališta. Pročelnik Bertak kazao je da DV Vrpačić tijekom tog vremena planira koristiti igralište u gradskom parku, odnosno perivoju grofa Draškovića. Kljajić drži da je takvo rješenje nesigurno zbog blizine glavnih prometnica, a igralište nije ograđeno. Zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić napomenula je kako će se do proljeća taj problem riješiti sadnjom zelenila koje će služiti kao ograda. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi smanjuju se s 1.391.000 kuna na 1.355.000 kuna.

Prihvaćeno polugodišnje izvješće gradonačelnika N. Paniana

Jednoglasnom odlukom gradskih vijećnika usvojeno je izvješće o radu gradonačelnika tijekom prvog polugodišta ove godine. Između ostalog navedenog u izvješću koje prezentirao gradonačelnik Nenad Panian, u navedenom razdoblju nastavljeno je s prijavama na projekte za sufinanciranje iz EU fondova i to strukturnih i investicijskih fondova. Upućene su prijave za energetsku obnovu zgrade gradske uprave i glazbene škole, gospodarenje otpadom – nabava opreme i gospodarenje otpadom – obrazovno informativne aktivnosti, za koje su i odobrena sredstva. Gradu Dugom Selu dodijeljeno 3.002.962,20 kuna iz Kohezijskog fonda za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Dugom Selu“ ukupne vrijednosti 3.513.297,93 kuna. Najveći projekt HŽ infrastrukture financiran iz EU fondova – Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog željezničkog kolosijeka na dionici pruge Dugo Selo – Križevci, vrijednom 1,5 milijardi kuna, započeo s izgradnjom na poddionici Vrbovec Križevci u srpnju 2016. godine. Lani su započeli radovi na drugoj poddionici Dugo Selo Vrbovec na kojoj se planira izgraditi sedam nadvožnjaka, od kojih su dva na području grada Dugog Sela. Zatim unutar gradske tvrtke DKPC osnovana je radna jedinica za održavanje javnih i zelenih površina grada. Na međunarodnoj suradnji nastavljena je prijateljska suradnja s pobratimskom francuskom Aglomeracijom Saint-Quentinois, stoji između ostalog u spomenutom izvješću o radu gradonačelnika. Vijećnika Sinišu Kljajića zanimalo je da li se provođenje novog cjenika odvoza komunalnog otpada odgađa, na što je gradonačelnik potvrdio s obzirom da je potrebno ispuniti sve zadane uvjete. Kljajić se nadovezao na usluge PR tvrtke koje prema ugovoru omogućavaju promoviranje dugoselskih gospodarstvenika te je predložio da Grad potiče naše poslodavce da koriste iste usluge. Vijećnica Mara Mamuza naglasila je da potrebno više lobirati za izgradnju treće osnovne škole kako bi projekt bio uključen u županijski proračun, na što je gradonačelnik potvrdio nastojanja svih u izvršnoj vlasti u cilju da se treća osnovna škola u Dugom Selu što prije realizira.

Polugodišnje izvješće o izvršenju gradskog proračuna tijekom za ovu godinu većinom glasova nije usvojeno.

Grad oslobađa dugoselsku Župu plaćanja komunalnog doprinosa

Većinom glasova usvojen je prijedlog odluke o oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju Pastoralnog centra u Župi svetog Martina Dugo Selo. Komunalni doprinos u iznosu od 77.794 kune namirit će se iz sredstava poreznih prihoda gradskog proračuna za ovu godinu. Gradonačelnik Panian istaknuo je kako će se u dvorani Pastoralnog centra moći odvijati ne samo crkveni sadržaji, i kao takva služit će svim građanima. Vijećnica Anđelka Knezović Svetec dodala je kako će dvorana novog Pastoralnog centra biti multifunkcionalna.

Usvojen program rada Savjet mladih grada Dugog Sela za 2019. godinu

Gradski vijećnici upoznati s programskim aktivnostima, kao i samim troškovima, Savjeta mladih grada Dugog Sela za sljedeću godinu, a koje je prezentirala predsjednica Maja Mlinarek. Od sportskih aktivnosti tu je Košarka za sve – dugoselski turnir u uličnoj košarci, malonogometni noćni turnir i Street style show u Dugom Selu. Planirano je održavanje tribine Napisati životopis, ma to je lako, tečaj govorništva, uz informiranje mladih o svima aktivnostima Savjeta, kao i daljnja suradnja s gradskim tijelima, udrugama koje okupljaju građane mlađe populacije. Vijećnica Anđelka Knezović Svetec komentirala je kako „grafiti na fasadi Glazbene škole nisu primjereni jer prikazuju aveti, duhove i čudovišta koja plaše djecu“. Predsjednica Matijaš kazal ej da su grafiti izrađeni tijekom projekt Grafiti jam koji nije planiran sljedeće godine, a o eventualnom uklanjanju razgovarat će s predsjednikom udruge organizatora istog projekta. Program Savjeta mladih grada Dugog Sela za sljedeću godinu usvojen je jednoglasno.

Vijećnici su na kraju usvojili odluku o davanju suglasnosti Sportskom centru Dugo Selo za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija građevine javne namjene, za šport i rekreaciju – zgrada nogometnog kluba ”Ostrna”“, kao i suglasnost za provedbu ulaganja u projekt ”Građenje građevine javne i društvene namjene – društveni dom u Maloj Ostrni”, a sve u svrhu prijave na raspisani natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu Podmjere 7.4. Realizacijom projekta će se adaptirati i opremiti zgrada stare škole u Velikoj Ostrni kojom upravlja Sportski centar Dugo Selo, a koristi nogometni klub ”Ostrna”, s uređenim popratnim sadržajima; malonogometnim igralištem i boćalištem. Ukupna investicija temeljena na projektantskoj procjeni iznosi 2.229.560 kuna. Realizacijom projekta izgradit će se i opremiti Društveni dom u Maloj Ostrni, s uređenim popratnim sadržajima; malonogometnim igralištem, košarkaškim igralištem (na jedan koš) i dječjim igralištem. Ukupna investicija temeljena na projektantskoj procjeni iznosi 2.265.118 kuna.

Vijećnici su usvojili odluku o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Dugo Selo u školskoj godini 2018./2019. Za prvo dijete ona iznosi 1.200 kuna, za drugo 600 kuna. Participacija se ne plaća za treće i svako sljedeće dijete.

Donijeta je i odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora, usklađena s relevantnim odredbama zakona, a njima se ujedno rješava i pitanje pravne praznine u periodu od isteka roka važećeg ugovora za zimsku službu.

Na kraju gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća pozvali su sve vijećnike na predstojeća događanja Dugoselskih jeseni – današnji i sutrašnji Moto party na Martin Bregu Moto kluba Dugo Selo, sutrašnju tradicionalnu berbu grožđa, sljedećeg vikenda Dugoselsku biciklijadu te 29. i 30. rujna manifestaciju „Stara jela z Dugog Sela“.Skip to content