Održana 12. sjednica Gradskog vijeća Dugog Sela

Vijećničku prisegu položila HSP-ova Anđela Relković Paruž

vije_çe 1 Na 12. sjednici dugoselskog Gradskog vijeća održanoj 25.rujna pod predsjedavanjem Željka Ivaničeka, prisegu je položila nova vijećnica Anđela Relković Paruž. Ona dolazi iz redova HSP-a, a u vijećničkoj klupi zamjenjuje Nenada Sedlara.

 

 

Na aktualcu aktualni „voćnjak“ i vojarna, POU, komunalna struktura

Koliko često se prazne kontejneri za plastičnu ambalažu i hoće li ih se nabaviti još – bilo je prvo pitanje na aktualnom satu. Postavila ga je vijećnica Jasminka Kokot Bambić (SDP), a mišljenja je da, iako je vidljivo da su građani ekološki savjesni, početak provedbe Zakona o gospodarenju otpadom nije bio dobro planiran. Navela je primjer kontejnera za plastičnu ambalažu koji se ubrzano pune, a i neadekvatni su za ambalažu većih dimenzija koja se onda odlaže oko njih. Kako su ti problemi bili očekivani na početku, a ispravljat će se u hodu, odgovorio joj je Tadija Penić, direktor Dugoselskog komunalnog i poduzetničkog centra. Preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljeno je 20 kontejnera za plastiku, prazni ih Unija nova jer DKPC nema vozilo za tu namjenu, i to sve učestalije. Nije predviđena nabava novih, ali su, s obzirom na postavljene kontejnere za razvrstavanje papira na kućnom pragu, višak postala plava zvona za papir. Njih će se prenamijeniti u dodatna žuta zvona, odgovorio je Penić. Pješački prijelaz odnosno stepenice, na potezu između „Preporodove“ dvorane, Doma zdravlja i vrtića, postaje gotovo neprohodan za vrijeme kiša, a bilo bi dobro da postoji i rampa za osobe s invaliditetom. To će se riješiti u sklopu Izmjena i dopuna Detaljnog plana zone Centar I, bio je odgovor dogradonačelnika Vlade Kruhaka na njeno drugo pitanje.

HSLS-ovog Nenada Paniana zanimalo je da li je Ministarstvu obrane upućen dopis o dugoselskoj vojarni i postoji li kakav projekt za taj prostor. „Više se puta kontaktiralo s nadležnima o toj temi, to će se uskoro početi rješavati. Sve to prvo ide na Državni ured za upravljanje državnom imovinom, a svrsishodan projekt treba napraviti tim stručnjaka u skladu sa smjernicama Vijeća“, odgovorio je gradonačelnik Stipo Velić.

Nezavisni Stjepan Bertek aktualizirao je temu „zapadnog ulaza u grad“ ili „voćnjaka“ za koji misli da treba ući u građevinsko područje. Taj dio smatra pogodnim za gradnju urbanih vila. Primjerice, Udruga hrvatskih iseljenika i povratnika trenutno traži pogodno zemljište na području županije, napomenuo je Bertek predlažući gradsku akciju po tom pitanju. Postoji nekoliko interesenata za „voćnjak“, a o tome mora razgovarati i odluku donijeti Vijeće, kazao je gradonačelnik Velić dodavši kako su već ostvareni kontakti sa spomenutom udrugom. Za takvu prenamjenu trebalo bi napraviti procjenu koliko treba uložiti u opremanje, da li cijelog ili samo dijela, područja komunalnom infrastrukturom i koliki bi to bio trošak, a koliko prihod za grad, pojasnio je dodatno pročelnik Odjela za prostorno uređenje Marijo Vinko. Bertek je još podsjetio i na izradu programa opravdanosti, s pravnog i gospodarskog stajališta, za davanje u koncesiju pojedinih djelatnosti, a što bi uz ranije spomenutu ponudu investitorima atraktivnih lokacija, također oteretilo gradski proračun.

Stjepan Štefinovec u ime svog SDP-a prigovorio je da su neki zlorabili vrijeme aktualca jer su davali prijedloge, a ne pitanja. Njega je pak zanimalo gradonačelnikovo mišljenje o financiranju POU Dugo Selo iz proračuna s obzirom na financijsku situaciju jer, kako je izložio „prilikom izlaganja izvješća o radu POU Dugo Selo striktno je istaknuto da oni nisu zamišljeni da bi privređivali novac odnosno da bi svoje plaće isplaćivali iz toga nego direktno iz proračuna“. Zatražio je i da ravnatelj ove ustanove napravi tabelarni prikaz koliko je u prvih osam mjeseci prihodovano, a koliko je isplaćeno iz proračuna. Gradonačelnik Velić odgovorio je kako se i KUD Preporod također financira iz proračuna, POU ostvaruje dio prihoda svojim radom, ali to nije dostatno za funkcioniranje i plaće. „Dobivaju značajna sredstva, po određenim predviđanjima što će se događati u zadnjim mjesecima ove i početkom sljedeće godine snizit će se porezna stopa na dohodak i ostat ćemo bez dijela prihoda te ćemo morati rezati gdje možemo, ne samo učilište već i sport i kultura jer u protivnom nećemo moći servisirati ono što moramo“, odgovorio je Velić. Štefinovec je spomenuo i primjer križevačkog POU-a gdje su na Vijeću, kako je rekao „odbili izvješće o radu jer nisu dovoljno prihodovali te donijeli na tematskoj sjednici zaključak o razrješenju ravnatelja“. Dodao je i kako je tamo na vlasti ista koalicija, sličan grad, a različiti pogledi. Što se tiče obrtničkog sajma, trenutno traju pregovori o njegovoj organizaciji, odgovoreno je na sljedeće pitanje vijećnika SDP-a.

 

Njegovom stranačkom kolegi Kruni Blažinoviću rečeno je kako će se riješiti problem uvredljivih grafita na zgradama, a spomenuo je i problematičnu prometnicu od grada do autoputa.

Vijećnik Stjepan Novosel predložio je dvosmjenski rad i prepoznatljive uniforme za komunalne redare. Prvo pitanje HSP-ove vijećnice Anđele Relković Paruž odnosilo se na plinofikaciju dijela Martin brega za što je rečeno da postoje tehnički uvjeti.

Stjepan Valjak iz HSS-a ukazao je na devastirane ceste poput Šaškovečke i Domobranske, a Pero Orlović iz HSP AS spomenuo je nogostup u potonjoj ulici koji je ostao neasfaltiran nakon sanacijskih radova na vodovodnoj cijevi.

 

Prihvaćena izvješća KUD-a „Preporod“ i DKPC-a

Izvješće o radu KUD-a „Preporod“ podnio je dopredsjednik Mario Mlinarek. Krajem 2013. KUD je imao 296 aktivnih članova koji su djelovali u 15 sekcija koje sačinjavaju djeca vrtićke do osnovnoškolske dobi, školi folklora, dječji folklorni ansambl, B postava ansambla, tri grupe podmlatka tamburaša, folklorni ansambl, tamburaški orkestar, glumačka družina djece, grupa veterana, vokalna skupina Koledarice i limeni puhački orkestar. Sudjelovali su na brojnim smotrama kako domaćim tako i inozemnim te bili domaćini. Po pregledu primljenih i utrošenih sredstava Grada, ukupni prihodi iznosili su ukupno 373.063 kuna, a rashodi 382.000 kuna. Ostvareni su projekti koje su prijavljivali na natječaje, a naglasak je stavljen na projekt uređenja dvorane čija je treća faza obnove u tijeku. Na Štefinovčevo pitanje o (ne)sudjelovanju „Preporodaša“ na nekim gradskim manifestacijama, konkretno na zadnje održanoj Berbi grožđa u Gradskom vinogradu, Mlinarek je odgovorio da nisu bili kontaktirani, a on nije ni znao za berbu. Na Vincekovo su „došli u „civilu“ jer se ono održava u zimskom mjesecu, a dragocjene dugoselske nošnje bi se, zbog loših vremenskih uvjeta, mogle uništiti, objašnjeno je Štefinovcu. O viziji financijske budućnosti pitala je Jasminka Kokot Bambić jer „doći će vrijeme kada 50 posto sredstava neće doći iz proračuna“. Hoće li to biti povećanje članarina, iznajmljivanje prostora ili nešto treće, zanimalo je vijećnicu. „Mi smo neprofitna udruga, ne ostvarujemo dobit. Očekujemo isto, jedini smo od udruga koji ostvaruju više od 50 posto iz drugih izvora, što od Ministarstva kulture, Županije, Turističkih zajednica, vlastitih sredstava… Članarina raste, povećava se i broj članova. Mi smo socijalna udruga, 50 kuna članarine previše je i sada za neke članove koje oslobađamo plaćanja, povećamo li je izgubit ćemo članstvo“, kazao je Mlinarek. Dodao je i kako dio prihoda ostvaruju od iznajmljivanja dvorane, koja se obnavlja sredstvima većim dijelom dobivenim preko natječaja za projekte, a koriste je svi. Do sada je uloženo 488.000 kuna, a 95.000 dao je Grad. Pozitivno iskustvo, suradnja i obostrani interes imaju puhački orkestar i Vatrogasna zajednica, napomenuo je nezavisni vijećnik Zvonko Novosel Dolnjak. VZ je stoga odlučila kupiti 12 odjela za popularne limenjake, s time da oni dva puta godišnje sviraju za njene potrebe. S obzirom da sastav broji 17 članova, Dolnjak je apelirao da se iznađu sredstva za još pet uniformi. Vijećnik S.Novosel napomenuo je kako s „Preporodom“ ima dobru suradnju Udruga umirovljenika te konstatirao kako je društvo udruga od općeg značaja koja će opstati i nakon nadolazećeg zakona o financiranju neprofitnih udruga. Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

Prihvaćeno je i izvješće DKPC-a, a direktor Penić informirao je o radovima na odlagalištu gdje su započeli zemljani radovi, a sve ovisi o vremenskim prilikama. Ponovljeno je kako se krenulo s razvrstavanjem otpada u reciklažno dvorište i 35 zelenih otoka. Po Penićevoj procjeni trebalo bi ih biti 80-tak. Kampanja lecima je počela, promidžba ide preko Radio Martina, proradila je i web stranica DKPC-a. Na primjedbu vijećnice Kokot Bambić, s čime se složio i S.Novosel, kako nema financijskog dijela rečeno je kako nema zakonske obveze za takvo polugodišnje izvješće. Zaposlena je jedna osoba kao zamjena za bolovanje jer nije bilo vremena za natječaj, odgovorio je Penić Štefinovcu dodavši kako je takva priroda posla, a i inače postoji veliki interes građana za zapošljavanje u ovoj gradskoj tvrtki. Na ovoj temi poteglo se zato pitanje o ne davanju nekih djelatnosti u koncesije jer, smatra Štefinovec, umjesto da se za primjerice uređenje zelenih površina i košnje uzima vanjski izvršitelj, to bi sve mogao raditi DKPC.

AMŠ

 

Dobit DUKOM plina tijekom prvog polugodišta milijun kuna

Prema izvješću o poslovanju društva „DUKOM plin“ d.o.o. kojeg je gradskim vijećnicima prezentirao direktor Mladen Vrabec, u prvih šest mjeseci dobit društva (prije oporezivanja) iznosi 1.099.584 kune, odnosno ostvareno je ukupno 18.680.990 kuna prihoda. U odnosu na proteklu godinu (isto razdoblje) dobit je iznosila 2 milijuna kuna, dok je u 2012. godini bila 3,7 milijuna kuna. Kako pojašnjava direktor Vrabec, u 2012. godini tvrtka je bila vezana uz kreditno zaduženje matične firme DUKOM d.o.o. što je rezultiralo manjim ulaganjem, no već sljedeće godine se okolnosti mijenjaju tako da DUKOM plin kreće u investicije, čime je i dobit manja. Na smanjene prihode je u ovom razdoblju (u odnosu na isto razdoblje 2013. kada su bili veći za 8 milijuna kuna) utjecalo blago zimsko razdoblje. Ovo je ujedno bio i odgovor na pitanje vijećnika Zvonka Novosela Dolnjka o vidljivim razlikama dobiti tijekom proteklih razdoblja. Na pitanje vijećnika Stjepana Berteka o plinofikaciji Ulice Jasinje kao i nekoliko okolnih ulica u Ostrni, direktor Vrabec pojašnjava kako je na snazi novi zakon i nova mrežna pravila, te da DUKOM plin ima dužnost izrade novog elaborata o isplativosti plinofikacije, no poziva zainteresirane korisnike jer će o svakom pojedinom prijedlogu građana biti napravljena procjena isplativosti. Tvrtka i dalje nastoji riješiti pitanje novog, adekvatnijeg poslovnog prostora, no zasada bez kvalitetnijeg rješenja od onog u kojem su trenutno.

 

 

Manjak u proračunu za šest mjeseci 392.053 smanjen trenutno na 98.000 kuna

Tijekom prvog polugodišta 2014. godine ukupni prihodi i primici u gradskom proračunu iznose 20.590.234 kune, što je 11 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a ukupni rashodi iznose 20.982.287 kuna i na razini su rashoda u istom razdoblju 2013. godine. Ukupna razlika iznosi 392.053 kune što zajedno s prenesenim manjkom iz prethodne godine iznosi 3.374.549 kuna za pokriće u narednom razdoblju. Voditeljica računovodstva Marica Knezić dodaje najnoviju informaciju kako je trenutno stanje računa gradskog proračuna i dalje u minusu, no on je smanjen na 98.000 kuna. Zbog obveza izgradnje deponije, kao i realizacije radova ranije ugovorenih do kraja godine manjak će iznositi 1,5 milijun kuna, što je i predviđeno, dodala je Knezić. Vijećnicu Jasminku Kokot Bambić zanimalo je koliko će Grad manje prihodovati ukoliko se ostvare predviđanja o promjeni poreza na dohodak, na što je Knezić odgovorila kako se predviđa 3-5 posto manje u ostvarenju ukupnih prihoda.

Na sjednici vijećnici su također upoznati s polugodišnjim izvješćem o radu gradonačelnika tijekom 2014. godine, a između ostalog istaknuo je kako realizacija gradskih projekata najviše ovisi o priljevu prihoda u gradski proračun, posebice o priljevu prihoda iz europskih fondova. Ovisno o ishodu istog na kraju ćemo možda razmisliti i o kreditnom zaduženju, dodao je gradonačelnik.

 

Izabrano novo članstvo Savjeta mladih grada

Odbor za izbor i imenovanje nakon zaključenog javnog poziva utvrdio je kako je pristiglo 13 prijedloga važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika Savjeta mladih Grada Dugog Sela nakon zaključenog javnog poziva. Savjet mladih čini 7 članova, a oni se biraju, kao i njihovi zamjenici na rok od tri godine. Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje na sjednici Gradskog vijeća održan je izbor članova Savjeta mladih, a glasovanje je bilo tajno. Izabrani su sljedeći kandidati – Marija Babić (zamjenik Filip Haleuš-Mali), Eugen Filipović (zamjenik Mario Martić), Lara Foretić (Višeslav Foretić), Marko Komin (Stjepan Babić), Marko Krznarić (Mario Jurić), Maja Matijaš (Luka Perković) i Marija Tržić (Lucija Juroš).

I.G.O.

 

 

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora – 16. studenoga

 

Većinskom odlukom vijećnika donijeta je odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela, kojom je utvrđen datum održavanja izbora, nedjelja, 16. studenoga 2014. godine. Izbori se provode za 14 mjesnih odbora – Andrilovec, Donje Dvorišće, Dugo Selo-Jug, Dugo Selo-Centar, Dugo Selo-Istok, Dugo Selo-Zapad, Kozinščak, Kopčevec, Puhovo, Leprovica, Lukarišće, Mala Ostrna, Velika Ostrna i Prozorje. Datumom stupanja na snagu ove odluke, 13. listopada, počinje teći rok za kandidiranje. Prijedlozi kandidacijskih lista dostavljaju se izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Na sjednici je utvrđen sastav Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora – Arnold Čada predsjednik, Sanda Hrsto potpredsjednica, te članice – Mirjana Perković, Janja Klindžić, Ivanka Vendl i Marica Pokas. Vijećnici SDP-a Stjepan Štefinovec i Kruno Blažinović komentirali su kako se radi o prekratkom roku za podnošenje prijedloga kandidata, te su ponovili stav o prevelikom broju mjesnih odbora na području grada.

 

U programe DV Dugo Selo uključena djeca s posebnim potrebama

Na temelju zaključka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo Gradskom vijeću predložena je izmjena odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa po kojoj se nadopunjuje s primarnim programom od 3 sata dnevno u iznosu od 300 kuna mjesečno pod djetetu. Program je namijenjen boravku djece s posebnim potrebama koji je usklađen s Državnim pedagoškim standardom, a sve u cilju ostvarivanja prava djece s posebnim potrebama na uključivanje u redovite programe vrtića. Vijećnik Kruno Blažinović predložio je da se iznađu sredstva da se iz gradskog proračuna u cijelosti financira program boravka djece s posebnim potrebama, kojih, kako je naveo pročelnik za društvene djelatnosti Veljko Bertak, ove godine ima petero. Prihvaćajući odluku vijećnici su suglasni da se prijedlog vijećnika Blažinovića uključi prilikom planiranja proračuna za sljedeću godinu.

Na sjednici je također usvojena odluka o izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju učenika i studenata grada Dugog Sela kojom se, između ostalog, točno određuju područja ostvarivanja dodatnih bodova na temelju natjecanja, odnosno znanstveno-stručnog i umjetničkog rada, a broj bodova koji se tako mogu ostvariti ograničava se na maksimalnih 7 bodova. Primjenom ovakvog ograničenja naglasak se stavlja na znanje, odnosno bodove koje kandidat ostvaruje sukladno prosjeku ocjena za posljednje dvije godine školovanja.

Vijećnici su donijeli odluku o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Puhovec s obzirom da jedini ponuditelj u zadanom roku nije uplatio jamčevinu niti priložio dokaz o uplati, te je stoga ponuda nevaljana. Na istoj sjednici donijeta je odluka o osnivanju poduzetničke zone Črnovčak i poduzetničke zone Puhovec, po kojoj se postojeća poduzetnička zona dijeli na jedinstvene cjeline. Navedene zone usklađene su s prostorno planskom dokumentacijom i čine jedinstvene cjeline od kojih jedna zauzima područje južno od pruge između Ulice B. Huzanića i Rugvičke ulice te sjeverno od buduće obilaznice kroz poduzetničku zonu, dok druga čini neizgrađeno područje južno od pruge, a zapadno od Rugvičke ulice. Temeljem predložene podjele Grad Dugo Selo lakše će usmjeravati i pratiti razvoj pojedine poduzetničke zone te ostvarivati poticajna sredstva namijenjena za razvoj istih.

Na kraju donijet je zaključak o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta „Rugvica – Dugo Selo“ – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Pismo namjere nužan je dokument, prilog prilikom apliciranja istog projekta za kohezijski fond Europske unije.Skip to content