Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela: JEDNOGLASNOM ODLUKOM VIJEĆNIKA USVOJENE IZMJENE PRORAČUNA I NABAVKA BESPLATNIH UDŽBENIKA ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE

Gradsko vijeće Grada Dugog Sela održalo je danas drugu sjednicu u novom sazivu, pod predsjedanjem predsjednika Darjana Budimira, a kao glavna točka obilnog dnevnog reda bilo je drugo uravnoteženje ovogodišnjeg gradskog proračuna.

Voditeljica Odjela za financije Marica Knezić pojasnila je kako je proračunski okvir Grada za ovu godinu, uz neznatno smanjenje od 440.000 kuna zbog nerealizacije kreditnih sredstava, ostao na istoj razini kao i do sada te nakon izmjena iznosi 70,8 milijuna kuna. Došlo je do unutarnje preraspodjele proračunskih sredstava na nekoliko stavki, a zanimljivo je da pojedine prihodovne stavke, poput prireza i poreza te poreza po prijavi pokazuju pozitivne pomake te su povećani za 600.000, odnosno 350.000 kuna. Porast se očekuje i od prihoda koji se javljaju kao rezultat porezne reforme od čega Grad očekuje 450.000 kuna više u odnosu na raniji plan.

U rashodovnom dijelu proračuna najveća promjena je otvaranje stavke, u iznosu 820.000 kuna, za nabavku besplatnih udžbenika za sve osnovnoškolce s područja Grada. Ovaj iznos, pojasnila je Knezić, predviđen je kao pomoć roditeljima u nabavci udžbenika, a udžbenike će Grad nabaviti temeljem javne nabave i prema zacrtanim rokovima udžbenici bi učenike trebali čekati prvog dana nove školske godine na njihovim školskim klupama. Onim roditeljima koji su već kupili udžbenike Grad će vratiti novac, a prikupljanje podataka i dostavu Gradu podataka o tome kome će novac biti vraćen dužne su obaviti osnovne škole.

Vezano uz izmjenu proračuna prihvaćene su i točke o drugim ovogodišnjim izmjenama i dopunama programa gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture. Program izgradnje objekata komunalne infrastrukture povećan je za 580.000 kuna i sada je za njegovu realizaciju predviđeno ukupno 10 milijuna kuna. U rashodovnom dijelu predviđena su određena povećanja za izgradnju dosadašnje tzv. Male galerije, odnosno Turističkog ureda u Kolodvorskoj ulici te za izgradnju cesta i dječjih igrališta. Odlučeno je da se umjesto u Kopčevcu, gdje nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, odmah krene s izgradnjom dječjeg igrališta u Prozorju,  a Prozorje će uskoro dobiti i obnovljenu glavnu prometnicu, u dijelu koji pripada Gradu. Kako se čulo, odmah kreće i uređenje Kolodvorske ulice, a osigurana su sredstva i za izradu projekata za izgradnju spojne ulice od Oborovske do budućeg istočnog nadvožnjaka preko pruge, kao i projekta buduće nove zgrade Pučkog učilišta i podzemne garaže koja će se nalaziti pored nje, na mjestu današnjeg rukometnog igrališta koje će biti uređeno kao gradski trg.

Vijećnici su izmjene proračuna podržali jednoglasno, a gradonačelnik Nenad Panian zahvalio im je na tome, kao i na kvalitetnoj raspravi koja je tom prigodom vođena.

N.H.M.

Gradsko vijeće prihvatilo izvješća gradskih ustanova

Verifikacija zapisnika s konstituirajuće sjednice gradskog vijeća izglasana je jednoglasno kao i točke vezane uz izvješća o radu i financijska izvješća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo; Gradske knjižnice Dugo Selo; Glazbene škole Dugo Selo za 2016. godinu. Prije iznošenja izvješća knjižnice, v. d. ravnatelj Predrag Topić uručio je gradonačelniku Nenadu Panianu simboličku bistu s likom Josipa Zorića.

„Pokojni Aleksandar Antolović i ja držali smo i držimo i dalje kako je Josip Zorić vjerojatno najznačajniji dugoselski građanin u zadnjih 200 godina – župnik, književnik, pučki prosvjetitelj i mislim da bi se svi trebali ugledati na njega. Prema tome, uručujem vam ovu bistu u ime Gradske knjižnice Dugo Selo.“

Izvješća za Dječji vrtić te izvještaj o poslovanju Sportskog centra Dugo Selo za prošlu godinu doneseni su većinom glasova.

Nakon proračunsko dijela  uslijedili su ostali prijedlozi – odluke i zaključci. Jednoglasno je odobren prijedlog gradonačelnika o odluci izrade izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada, kao i izmjene odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak i Poduzetničke zone Puhovec. Vijećnici su bili jednoglasni i po pitanju davanja odobrenja za tri projekta izgradnje višestambenih zgrada na: k.č.br. 215/7, k.o. Dugo Selo; k.č.br. 466/4, k.o. Dugo Selo II; k.č.br. 466/2, k.o. Dugo Selo II.

Jedna od zanimljivih točaka bila je o tome da se po prvi puta u povijesti grada dogodilo da gradonačelnik obnaša svoju dužnost volonterski, odnosno bez zasnivanja radnog odnosa. Ta odluka naišla je na neodobravanje nekolicine vijećnika, ali je  u konačnici točka koja određuje visinu volonterske naknade gradonačelniku izglasana većinom glasova.

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste birača (razdoblje lipanj – prosinac 2017.) donesena je jednoglasno kao i prijedlog o davanju suglasnosti na odluku o iznosu participacije roditelja ili skrbnika za učenike glazbene škole u novoj školskoj godini. Do kratkog prijepora između vijećnika došlo je tijekom odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2017./2018. gdje je odluka usvojena većinom glasova. U ovoj točki, kao i tijekom dugog te iscrpnog trajanja sjednice, najaktivnijima su se pokazali nezavisni članovi vijeća –Siniša Kljajić, Renata Jelečki i Ivana Krišto. Najviše pitanja postavili su po pitanju spomenutog vrtića, kao što su pitanja o kriteriju upisa djece tijekom prošle godine; što su prošireni kapaciteti; novčana te pitanja o pedagoškom standardu.

Kao posljednja točka dnevnog reda uslijedili su prijedlozi zaključka o izborima predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda (25.1.); Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb (25.2.); Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica (25.3.); Odbora za poljoprivredu (25.4.); Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Selo (25.5.); Odbora za predstavke i pritužbe građana (25.6.) te članova Komisije za dodjelu stipendije (25.7.).

25.1. Jednoglasno usvojena odluka za predloženog predsjednika – Ivo Kesedžić te članove – Darko Debeljak, Dražen Buljić, Tomica Melić, Tomislav Šarić.

25.2. Jednoglasno usvojena odluka za predloženu predsjednicu – Sunčana Žuteković te članove – Bojan Rađenović, Marina Remenar, Petra Gjurić, Lucija Križić.

25.3. Jednoglasno usvojena odluka za predloženog predsjednika – Zoran Pandžić te članove – Marko Krznarić, Kristina Vukelić, Stjepan Kralj, Krešimir Šantić.

25.4. Jednoglasno usvojena odluka za predloženog predsjednika – Mario Jurić te članove – Damir Vrbović, Lovro Darojković, Ivana Radaković, Ivan Horvat.

25.5. Jednoglasno usvojena odluka za predloženog predsjednika – Darjan Budimir te članove – Ivan Šajković, Željko Remenar, Ivica Šafarić, Kristina Jelečki.

25.6. Jednoglasno usvojena odluka za predloženu predsjednicu – Marijana Krišto te članove –

Nikolina Mač, Ivica Franjić, Branka Valjak, Vesna Smokrović.

25.7. Jednoglasno usvojena odluka za predložene članove – Matija Sokač, Mladen Lekić, Zvonko Novosel Dolnjak za člana.

D.R.

Aktualni sat 2. sjednice Gradskog vijeća 

Aktualni sat 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela započeo je pitanjem vijećnika Stjepana Štefinovca (SDP) gradonačelniku Nenadu Panianu o tome koje je projekte zatekao preuzevši nedavno vlast u Gradu te da li je što poduzeo oko otvaranja željezničke stanice u Kopčevcu koju već duže vrijeme traže građani ovom mjesta.

Gradonačelnik je odgovorio kako je zatekao tri projekta te kako su sva tri u ministarstvima, a vezano uz otvaranje nove željezničke postaje rekao je kako je za skoro vrijeme dogovoren sastanak u HŽ-u, na kojem će se, između ostaloga, raspravljati i o predmetnom pitanju.

Grad trenutačno priprema dva projekta“ 54+“ i „Zaželi“, a još osam projekata je u pripremi – rekao je Panian.

Vijećnik Stipo Velić replicirao je kako je projekt odvodnje oborinskih voda, koji je izrađen tijekom njegovog gradonačelničkog mandata, odobren u iznosu 180 milijuna kuna.

Nezavisni vijećnik Siniša Kljajić upitao je predsjednika vijeća Darjana Budimira o tome da li vijećnici, uz dnevnicu koju dobivaju za rad u vijeću paralelno i plaću te  da li su projekti aplicirani na EU fondove ugrađeni u proračun.

Budimir je odgovorio kako je odlukom Gradskog vijeća iz 2010. godine regulirano pitanje naknade gradskim vijećnicima koje isključuje duplo plaćanje satnice vijećnicima, a  zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić odgovorila je kako su u ovogodišnjem proračunu planirane konzultantske usluge za izradu projekata jer projekti EU kreću u realizaciju tek sljedeće godine.

Nezavisna vijećnica Ivana Krišto na to je upitala zamjenicu gradonačelnika zašto se nisu koristile njene usluge u pripremanju projekata, koje je ponudila, na što je odgovoreno da se zbog nejavljanja vijećnice i brzine rokova nije moglo čekati za sadašnja dva projekta, no da je Grad otvoren za korištenje usluga vijećnice.

Nezavisna vijećnica Renata Jelečki upitala je pročelnika gradonačelnika i Gradskog vijeća Mladena Šestana zašto se isključuje javnost iz rada gradske uprave te zašto se ne provode javne rasprave o pojedinim bitnim pitanjima,  na što je Šestan odgovorio kako je Grad već proveo nekoliko javnih rasprava, ali kako cijela ideja o tome nije dovedena do kraja, odnosno kako će se provoditi savjetovanja s građanima za sva bitna pitanja.

Vijećnik stranke 365 BM Pave Vukelić upitao je zašto je došlo do smjene članova Upravnog vijeća u Dječjem vrtiću Dugo Selo prije isteka njihovih mandata, na što je gradonačelnik Nenad Panian odgovorio kako je bilo određenih prijepora vezano uz rad spomenutog upavnog vijeća te kako je on, u skladu sa svojim ovlastima, reagirao i imenovao nove članove upravnog vijeća u ime Grada.

Vijećnica HDZ-a Anđelka Knezović Svetec upitala je hoće li se što poduzeti vezano uz sigurnost djece koja koriste dječje igralište u Ulici I.G. Kovačića, jer je igralište neograđeno i u blizini spomenute prometnice, a na to pitanje nadovezao se i predsjednik Gradskog vijeća upitavši da li se planira i izgradnja nogostupa u spomenutoj ulici s obzirom da je to jedna od glavnih prometnica koju koriste srednjoškolci za odlazak u školu.

Pročelnik za urbanizam Marijo Vinko odgovorio je kako su troškovnici za izradu ograda oko dječjih igrališta već u izradi, a da planirana izgradnja nogostupa u Ulici I.G. Kovačića čeka prethodno izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda.

Darjan Budimir upitao je gradonačelnika i o kakvim je prijeporima bilo riječi vezano uz rad Upravnog vijeća u Dječjem vrtiću, na što je Nenad Panian odgovorio da se na društvenim mrežama  iznesen niz optužbi kako je bilo pogodovanja vezano uz upis djece u dječje vrtiće te kako on ne namjerava tolerirati niti sumnje da se takve stvari u gradskom vrtiću mogu događati.

N.H.M.Skip to content