Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Prolongirano donošenje izmjena Prostornog plana Dugog Sela kao i davanje suglasnosti za izgradnju nekoliko višestambenih zgrada

Prije samog donošenja dnevnog reda 20. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela održane danas u Gradskoj vijećnici povučene su točke donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela te tri točke vezane uz davanje suglasnosti za izgradnju višestambenih zgrada. Prema objašnjenju predsjednika dugoselskog Gradskog vijeća Darjana Budimira „donošenje tako važnog prostorno planskog dokumenta kao što je Prostorni plan Grada Dugog Sela na sjednici od 23 točke dnevnog reda nije moguće, a ujedno postoji i prigovor Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje za doradu Prostornog plana u dijelovima koji se tiče višestambene izgradnje stoga se predlaže skidanje spomenutih točaka“. Isto tako povučena je točka o donošenju odluke izgradnje Spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu „s obzirom na prigovore upućene od strane braniteljskih udruga – Crne mambe i Udruge udovica i roditelja poginulih branitelja“.

Gradsko odlagalište u Andrilovcu do sada i odlagalište otpada građana Svetog Ivana Zeline

Prije početka aktualnog sata, predsjednik Gradskog vijeća Budimir ukazao je na problem zbrinjavanja komunalnog otpada na području grada, a o kojem je sve gradske vijećnike upoznao direktor DKPC-a Tadija Penić. Naime, nedavnim inspekcijskim nadzorom izdano je rešenje po kojem već od sljedećeg tjedna gradsko odlagalište u Andrilovcu mora zbrinjavati komunalni otpad s područja grada Svetog Ivana Zeline, te ukoliko ne dođe do izvršenja propisane su visoke novčane kazne te prekršajne prijave prema predstavnicima DKPC-a i Grada Dugog Sela.

Prema riječima Penića radi se o odluci Ministarstva zaštite okoliša i energetike iz 2018. godine po kojoj se zatvara 26 odlagališta na području HR, između ostalog i na području susjednog Svetog Ivana Zeline, a njihov otpad zbrinjavat će se na području Dugog Sela. „Iako smo upućivali primjedbe i molbe prema Ministarstvu zaštite okoliša i energetike navodeći na pogreške u navedenim kapacitetima samog našeg odlagališta, kao i na činjenicu udaljenosti i ekonomičnosti po kojoj je Vrbovec trebao primati otpad iz Svetog Ivana Zeline, odluka ministra bila je ta“, kazao je gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian. Iako će Zelina plaćati naknadu Gradu Dugom Selu, kapaciteti gradskog odlagališta na ovaj način brzo će biti popunjeni, naveo je Penić. Gradski vijećnici jednoglasno su donijeli zaključak po kojem se Gradskog vijeće Grada Dugog Sela protivi dovoženju komunalnog otpada iz drugih jedinica lokalne samouprave.

Aktualna pitanja gradskih vijećnika

Vijećnik Željko Remenar komentirao je kako je ovim problemom s otpadom naselje Andrilovec stavljeno pred gotov čin, upitavši kada će Vatrogasnom domu u Andrilovcu biti riješeno centralno grijanje i klimatizacija, na što je pročelnik Marijo Vinko kazao kako je projekt u izradi, iako su postojale određene dvojbe, no kraljem sljedećeg tjedna počet će se prikupljati ponude za nabavu. Također je podsjetio na konačan obračun troškova na energetskoj obnovi zgrade Gradske uprave koji nije dostavljen. Kako je pojasnio pročelnik Vinko obračun nije još napravljen jer nije certificirana energana na krovu s obzirom da je još uvijek u probnom radu. Vijećnika Zorana Pandžića zanima što se čini po pitanju gospodarske zone, na što je pročelnik konkretizirao da se radi o dvije zone – Puhovec koja je već 50 posto ispunjena te zona Črnovščak nije u potpunosti stavljena u funkciju jer većina zemljišta je u državnom vlasništvu. „Stoga smo u konstantnom kontaktu s Ministarstvom državne imovine već više od godinu dana s obzirom da smo dosada imali 20-ak upita interesenata“, naglasio je gradonačelnik. Nadalje vijećnika Pandžića zanimalo je koje su gospodarske mjere ugrađene u rebalans gradskog proračuna, na što je pročelnik Dean Dragičević rekao da osim gradskog sufinanciranja malih obiteljskih gospodarstava zasada nema drugih natječaja, no do kraja godine bit će raspisan natječaj za raspolaganje poljoprivrednim zemljištima na području grada. Predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir predložio je da se prilikom planiranja proračuna za 2020. godinu predvide gospodarske mjere. Vijećnik Stjepan Štefinovac ukazao je nedostatak na nosačima javne rasvjete te je predložio da se u planiranju proračuna za sljedeću godinu predvidi kreditno zaduženje za uređenje i dovršetak svih vatrogasnih domova na području grada. Vijećnica Mara Mamuza isto tako uložila je prigovor na slabo održavanje prometnica koje u dijelovima još uvijek imaju sipinu do zimskog razdoblja. Vijećnika Ivana Gerecija interesirali su troškovi ponovnog bojanja pješačkih prijelaza koji su sa plave boje sada prebojani u sivu te tko je bio izvođač radova, na što je gradonačelnik odgovorio da se radi o ekipama ŽUC-a koji će i snositi troškove radova. Vijećnika Gerci također je uputio pitanje vezano uz rekonstrukciju rukometnog igrališta kod POU te je li ovime projekt dovršen i da li je dobivena uporabna dozvola, na što je pročelnik Vinko odgovorio da se radi o dovršetku jedne faze projekta, te da nema uporabnu dozvolu. Na svoja daljnja pitanja o tome da li se radilo o jednostavnoj građevini, s obzirom da se rekonstrukcija vodila po Pravilniku o jednostavnim građevinama, te da li će u sljedećoj fazi biti uređeno igralište, vijećnik Gereci tražio je pismene odgovore. Na pitanje vijećnice Renate Jelečki o izvješću revizije u gradskoj tvrtci Dukom-plin te troškovima iste, odgovoreno je kako će joj, i svim gradskim vijećnicima, biti dostavljeno sljedeći tjedan. A na pitanje vijećnice Jelečki o otvaranju podružnice Poliklinike SUVAG u Dugom Selu odgovorila je dogradonačelnica Jasminka Kokot Bambić istaknuvši kako je Grad napravio sve potrebne predradnje u kontaktima s ravnateljicom SUVAG-a, zajedno s preinakama koje su tražene, te je još jedino potrebno osigurati sredstava koja su osigurana 2. rebalansom gradskog proračuna. Vijećnica Vedrana Dragičević Borovec tražila je pojašnjenje o projektu izgradnje dvorane Dječjeg vrtića Dugo Selo, odnosno koliko je dosada uloženo sredstava, na što će vijećnica dobiti pisani odgovor. Na vijećničko pitanje hoće li Grad zapošljavati još komunalnih redara s obzirom na povećanu stanogradnju i broj stanovnika, no pročelnik Vinko navodi da do novog zapošljavanja neće doći jer trenutan broj redara je dovoljan. Vijećnika Sinišu Kljajića zanimalo je koliko je radnih sastanka ostvareno između predstavnika Grada i dugoselskih vijećnika u Županijskoj skupštini Zagrebačke županije, a na temu osiguravanja županijskih sredstava za glavni projekt izgradnje 3. osnovne škole u Dugom Selu. Na isto pitanje gradonačelnik je kazao je održano nebrojeno sastanaka, sa kojih ne postoje zapisnici, a na kojim je u kontaktu s predstavnicima Zagrebačke županije upozoravao na činjenicu kako Dugom Selu nije potrebna samo 3. škola, već i četvrta. Također inzistirat će da se sredstva za glavni projekt 3. škole u Dugom Selu obavezno uključe u proračun Zagrebačke županije za sljedeću godinu. Vijećnik Stipo Velić, ujedno trenutni županijski vijećnik, kazao je da je u nekoliko navrata uputio pitanje vezano uz potrebu Dugog Sela za izgradnjom treće osnovne škole, kao i osiguravanjem sredstava i kako je ovo već treća godina otkako Dugom Selu nisu osigurana županijska sredstva. Vijećnik Siniša Kljajić također je postavio pitanje odgovornosti nadležne županijske službe za graditeljstvo zbog neizdane dokumentacije i nastalog propusta uslijed čega nije omogućeno financiranje izgradnje biciklističke staze te je o istome tražio pisani odgovor hoće li Grad tražiti očitovanje.

Na 20. sjednici Gradskoga vijeća Dugog Sela: Druge izmjene gradskog proračuna i Izvješće o radu gradonačelnika u prvom polugodištu 2019. nisu prihvaćeni

Nakon aktualnih pitanja na sjednici održanoj 19. rujna 2019. vijećnici su donijeli zaključak o prestanku obnašanja dužnosti zamjenice gradskog vijećnika Ivane Perković, te o prestanku mirovanja mandata gradskog vijećnika Pave Vukelića iz stranke Milan Bandić 365. U nastavku sjednice vijećnici su razmatrali Izvješće o stanju u prostoru Grada Dugog Sela za razdoblje od 2014. do 2018. godine u kojem je iznijeta analiza stanja s očekivanim prijedlozima za unapređenje stanja. Izvješće je usvojeno većinom glasova uz primjedbu vijećnika Zvonka Novosela kako nedostaje analiza provedbe dokumenata posebice Detaljnog plana uređenja zone Centar.

Gradonačelnik Nenad Panian podnio je izvješće o svom radu u razdoblju od. 1. 1. do 30. 6. 2019. godine ističući svoje aktivnosti i brojne kontakte za doprinose u razvoju grada. Vijećnici, koji su mu uputili pitanja o provođenju nabave, prikupljanju ponuda, promjeni poslovne banke te nezadovoljavajućem informiranju putem internetski stranica Grada i Turističke zajednice, nisu u potpunosti bili zadovoljni odgovorima na postavljena pitanja. Većina vijećnika uzdržala se od glasovanja tako polugodišnje izvješće gradonačelnika nije prihvaćeno.

Većina vijećnika također je bila suzdržana i o izvješću o izvršenju proračuna prema kojem je u prvom polugodištu prihodovano 29,2 milijuna kuna, što je nešto više nego u istom razdoblju prošle godine. Ali prihodi su ostvareni s nepunih 30 posto od plana, a rashodi su 8,4 posto veći od ostvarenih u prošlogodišnjem razdoblju. Vidljiv je veći prihod od poreza dok je od komunalne naknade, a posebice komunalnog doprinosa prihodovano znatno manje nego lani u polugodišnjem razdoblju. Unatoč obrazloženju kako očekivani projekti predviđeni ovim proračunom nisu ostvareni, kao niti očekivani prihodi, izvješće o izvršenju proračuna nije prihvaćeno, jer se većina vijećnika također uzdržala od glasovanja.

Tako ni prijedlog II. izmjena i dopuna proračuna za 2019. godinu nije prihvaćen. Predlagano je smanjenje proračunskog okvira s 118,09 na 83 milijuna kuna. Pročelnik za financije D. Dragičević to je obrazlagao nemogućom realizacijom obilaznice u poduzetničkoj zoni, neostvarenim uređenjem tzv. kulturnog centra za posjetitelje, niti će se ostvariti izgradnja nogostupa u Lukarišću zbog neriješenih imovinskih odnosa. Predsjednik Darjan Budimir zatražio je veću suradnju prilikom izrade i uravnoteženja proračuna.

Gradonačelnik Panian ponovo je naglašavao nužnost planiranja očekivanih investicija i priljev sredstava za planirano iz fondova ili zaduženjem, no oporbeni vijećnici kritički su ocjenjivali takvu praksu te su u većini bili suzdržani prilikom glasovanja, kao što je bilo i na sjednica odbora i stručnih tijela koje su prethodile sjednici Vijeća.

Izbori za mjesne odbora 27. listopada 2019.

Sukladno zakonskim propisima i Statutu Grada, Gradsko vijeće donijelo je odluku o izboru članova mjesnih odbora. Tako će građani u Dugog Sela 27. listopada ove godine u 14 mjesnih odbora birati svoje predstavnike. Broj članova odbora određuje se razmjerno broju stanovnika na području odbora.

Vijećnici su odlučili i o stalnom sastavu izbornog povjerenstva Dugog Sela u kojem su suci Sanda Hrsto – predsjednica i potpredsjednik Josip Ćorluka i Janja Klindžić. Gradsko izborno povjerenstvo donijet će rješenje o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva kojeg čine jedan predstavnik većinske političke stranke, odnosno političkih stranaka i jedan dogovorno predloženi predstavnik oporbenih političkih stranaka sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća. Od 22. rujna počinje kandidiranje članova za mjesne odbore, predizborna kampanja trajat će do 25. listopada, a izbori će se provesti 27. listopada ove godine.

Izabrano je i Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u sastavu: Ivo Keserić (predsjednik) te članovi Darko Debeljak, Kristijan Karas, Dražen Buljić i Tomislav Šarić.

Sukladno odlukama s početka sjednice o prestanku mirovanja mandata vijećniku Pavi Vukeliću, on je izabran u Odbor za izbor i imenovanje, a zamjenica vijećnika Ivana Perković razriješena je članstva ovog Odbora.

Na kraju 20. sjednice vijećnici su saslušali i podržali program rada Savjeta mladih kojeg je iznijela predsjednica Maja Mlinarek. Savjet će organizacijski i financijski poduprijeti sportske aktivnosti udruga – turnir u košarci, malonogometni noćni turnir, street show, poduku u plesu koju će pružiti Plesni centar Dugo Selo (za maturante), besplatnu poduku učenicima i druge aktivnosti, za što je predviđeno 36.940 kuna.

N.K. i I.G.O.

GV1.JPG GV2.JPG GV3.JPG GV4.JPG GV5.JPG GV6.JPG GV7.JPGSkip to content