Održana 21. sjednica dugoselskog Gradskog vijeća: Komunalna infrastruktura glavna tema aktualca

Na aktualnom satu 21. sjednice Gradskog vijeća Dugog Sela većina je vijećničkih pitanja bila usmjerena na komunalnu infrastrukturu. Sjednica je održana 5.studenog, vodio ju je predsjednik Gradskog vijeća Željko Ivaniček.

Jasminka Kokot Bambić (SDP) osvrnula se na radove za opće dobro kojima se unatrag mjesec dana jako dobro održavaju oglasne ploče, a grad je, bar što se toga tiče, poprimio urbani štih. Nakon kalkulacija o isplativosti i zaključka da to gradu neće stvoriti troškove, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb i njihove procedure krenulo se u ovu vrstu radova. Na njih nisu računali u zimskom periodu, na radovima poput čišćenja nogostupa i sl., treba voditi brigu oko hladnog vremena, a netko sa strojem će očistiti veću površinu u kraćem vremenu uz manji trošak, odgovorio je pročelnik za stambeno gospodarstvo Marijo Vinko na pitanja vijećnice zašto se nije krenulo ranije s ovim radovima te da li će oni biti dio zimske službe. Zadovoljstvo izvedenim radovima i suradnjom je obostrano, ljudi su savjesni, pozitivno je ocijenio projekt Vinko. Trenutni prioritet je čišćenje lišća, čiste se i rubnjaci, a neočišćeni u pojedinim ulicama koje je spomenuo nezavisni Nenad Sedlar, uzet će se u obzir. TZ je potpisala ugovor s tvrtkom Ivan Zak d.o.o. na 30,000 kn + PDV što je i cijena koncerta. Osiguranje promidžbe, razglasa, rasvjete, pozornice te redarske službe je napravljeno u suradnji s tvrtkom MT ETER d.o.o. koja proslavlja i svoj imendan. Ukupni troškovi ostale infrastrukture su 60,000 kuna, od čega 30,000 kn plaća MT ETER, a drugu polovicu Grad Dugo Selo, odgovorila je na Sedlarovo pitanje o financiranju i troškovima za Martinske dane Zvjezdana Budor Klarić ispred TZ-a.

Nezavisni Stjepan Novosel nadovezao se na temu uređenja grada, mišljenja je da se ne uređuje sve. Primijetio je da stupovi, osim u centru grada, nisu do kraja uređeni. Trebalo bi postaviti i oglasne ploče, nema ih primjerice u Prozorju i Kozinšačaku. Kolodvorska ulica je županijska cesta, s njima je nekad bolja nekad loša suradnja. Promijenjeni su prometni znakovi na zahtjev grada, a isto će se tražiti i za sanaciju rupa, odgovoreno je na njegovo pitanje o sanaciji Kolodvorske. Zdenko Sokač (HDZ) napomenuo je kako u Lukarišću na županijskoj cesti nema ni horizontalne ni vertikalne signalizacije. „Prelazi se na crno“, opisao je prometnu nesigurnost. Kako su svjesni tog problema, morat će ići u izradu prometnog rješenja za svaku izmjenu regulacije prometa jer to ŽUC traži. Grad pak od njih traži da se iscrtaju zebre, ali oni to naprave samo tamo gdje one već postoje, pojasnio je pročelnik Vinko po pitanju pješačkog prijelaza. Za sanaciju Sajmišne ulice, dijela kod malog pružnog prijelaza, ugovor je pred potpisom i do kraja godine trebala bi ići realizacija.

Stjepanu Štefinovcu (SDP) gradonačelnik Velić odgovorio je kako je za gradnju treće osnovne škole upućen zahtjev županiji koja će to staviti u svoj proračun, ali i zatražiti odobrenje od Ministarstva prosvjete. U sljedećoj 2016. godini predviđena je izrada dokumentacije, najavio je Velić. Štefinovec je još na 18. sjednici tražio pismeno plan i program rada mjesnih odbora, a to još nije dobio iako, smatra, ima na to pravo po Statutu i Poslovniku. Predsjednik Vijeća Željko Ivaniček podsjetio je kako je sastanak s predstavnicima mjesnih odbora održan, pozvani su bili svi vijećnici, a Štefinovec nije nazočio. Programi i realizacija su dostavljeni gradu, a vijećnikovom zahtjevu će se udovoljiti. Stjepan Bertek ukazao je na loše stanje pružnog prijelaza u Velikoj Ostrni koji je mjesecima neuređen, problem su velike udarne rupe između ceste i šina, a za gumene prijelaze rečeno je kako treba pričekati rekonstrukciju. Bilo bi dobro da se to asfaltira prije zime, dodao je nezavisni vijećnik. Cesta je županijska, a prijelaz HŽ-ov te nije u gradskoj ingerenciji, napomenuto je. Gradonačelnik je kazao kako su više puta slali dopis HŽ-u za uređenje ne samo tog prijelaza, odgovor je bio da će popraviti stanje. Zahtjev će Grad uputiti ponovno.

Nezavisnom Nenadu Panianu rečeno je kako će se urediti cesta prema odlagalištu otpada u Andrilovcu. Nadstrešnica na groblju je potrebna i ići će se u projektiranje. Panian je predložio i stropne ventilatore u mrtvačnici gdje je neizdrživo u ljetnim mjesecima za vrijeme ispraćaja pokojnika. Kako nije uobičajeno osvjetljavati groblja, ali kako bi bilo dobro staviti svjetlo na ulaz kao prevenciju huliganizma, odgovoreno je na prijedlog nezavisnog Krune Blažinovića.

O šestomjesečnim izvješćima o radu gradskih ustanova

Dnevni red 21. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela obuhvatio je izvješća o radu gradskih ustanova za razdoblje prvih šest mjeseci ove godine. Prema izvješću Glazbene škole Dugo Selo, kojeg je vijećnicima prezentirao ravnatelj Dario Cebić, tijekom šest mjeseci ove godine ostvareno je ukupno 643.203 kune, od toga iz Ministarstva znanosti, obrazovanje i sporta ostvareno je 359.107 kuna, iz proračuna Grada Dugog Sela 182.714 kuna, te prihodi članarina i i sufinanciranja roditelja 84.860 kuna, uz donacije u iznosu od 16.500 kuna. Ravnatelj je naglasio kako s „21. listopadom ove godine Glazbena škola je dobila rješenje po kojem od tog datuma Ministarstvo u potpunosti financira plaće profesorskog kadra, dok će plaće ravnatelja i tajnika financirati u polovičnom iznosu, dok će se preostali dio nadoknaditi iz vlastitih prihoda Glazbene škole, čime ćemo umanjiti dosadašnja sredstava koja su se ulagala iz gradskog proračuna“, navodi Cebić. Inače, u spomenutom razdoblju zaposleno je 10 nastavnika, a nan teret proračuna Grada rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 183.544 kune što se odnosi na bruto plaće i doprinose na plaću ravnatelja i za tehničko osoblje. U izvješću su navedeni i zapaženi rezultati učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, te iako nenavedeno postignut je izvrsni rezultat u Bugarskoj na svjetskom folklornom prvenstvu te obranio titulu prvaka. Vijećnici su jednoglasno prihvatili izvješće Glazbene škole.

Sportski centar Dugo Selo tijekom šest mjeseci 2015. godine ostvario je ukupno 799.974 kune u koji je ubrojen višak prihoda iz 2014. godine s iznosom od 106.705 kuna. Od ukupne sume prihoda iz gradskog proračuna je proslijeđeno 230.000 kuna, dok je ostale prihode Sportski centar ostvario zakupom prostora, vanjskog igrališta, refundacije Srednje škole Dugo Selo te od prihoda klizališta što je novitet. Nadovezujući se na potonje, ravnatelj Miroslav Škrlec najavio je kako će klizališta na otvorenom biti i ove godine, a otvorenje se planira 6. prosinca. Od nekih zahvata koji su se tijekom proteklog razdoblja napravili, ravnatelj je izdvojio, ulaganje u stolnoteniskoj dvorani (kabine za presvlačenje, sanitarni čvor), veća sanacija glavnog i pomoćnog igrališta na stadionu NK Dugo Selo, isto tako obavljena je i sanacija zapadnog dijela okoliša Sportske dvorane, a nakon razbojstva u lipnju postavljen je alarmni sustav u Sportsku dvoranu. Izvješće Sportskog centra usvojeno je jednoglasno.

Draženka Sesan ponovno izabrana za ravnateljicu Dječjeg vrtića Dugo Selo

Prema jednoglasnoj odluci gradskih vijećnika dosadašnjoj ravnateljici Dječjeg vrtića Dugo Selo Draženki Sesan povjeren je još jedan četverogodišnji mandat. Naime, po isteku prijašnjeg mandata, raspisan je javni natječaj na koji su se odazvale tri kandidatkinje, a Upravno vijeće DV Dugo Selo predložilo je da se za ravnateljicu imenuje kandidatkinja Draženka Sesan. Također vijećnici su dali suglasnost za zapošljavanje dva odgojitelja – nastavnika razredne nastave na radno mjesto voditelja programa predškole za ovu pedagošku godinu. Kako je pojašnjeno, radi se o zapošljavanju na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno do 30. lipnja sljedeće godine, a razlog je nedostatak slobodnog prostora i održavanje programa u poslijepodnevnim satima.

Što se tiče izvješća o radu Dječjeg vrtića Dugo Selo – u tom razdoblju realizirano je ukupno 4.543.867 kuna prihoda, ili 43 posto od ukupno planiranih za cijelu godinu – 10.445.400 kuna. Najveći dio rashoda odlazi na plaće – 3.335.682 kuna (za 6 mjeseci), a zaposleno je ukupno 59 zaposlenika uz troje odgojitelja pripravnika, dok su sljedeći najveći rashodi – materijalni rashodi (gotovo milijun kuna) za nabavu namirnica i prehrane za djecu, istaknula je ravnateljica Sesan. Dječji vrtić trenutno pohađa 426 djece – 76 jasličke i 350 djece vrtićke dobi. Podsjetila je kako je nakon natječaja za upis djece u svibnju pristiglo 167 molbi, 125 je udovoljilo uvjetima natječaja. Od toga je pozitivno riješeno 80 molbi, dok je neupisano 45 djece, no odlukom Grada omogućen je veći broj upisane djece u novoformiranoj skupini unutar postojećeg prostornog kapaciteta sa 22 djece. Gradski vijećnici jednoglasno su usvojili izvješće Dječjeg vrtića.

Utvrđeno radno vrijeme za catering objekte i ugostiteljske objekte OPG-a

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području grada Dugog Sela donosi novine, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, koje se odnose na radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine Catering objekti koji prema predloženoj odluci mogu raditi od 6:00 do 24:00 sata, kao i na ugostiteljske objekte na OPG-ima koji mogu pružati ugostiteljske usluge od 0:00 do 24:00 sata svaki dan, pojasnio je pročelnik upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Mladen Šestan.

Gradski vijećnik Stjepan Bertek prenio je upite i prigovore građana koji se žale na kafiće u užem centru zbog buke koje se stvara na njihovim terasama, a koje su zatvorene samo plastičnim ceradama. Naime, zanima ih da li isti vlasnici mogu koristiti takve terase kao zatvorene prostore. Šestan ističe kako se takvi prostori tretiraju kao otvoreni i da se na istima, kao uopće na otvorenom prostoru, ne smije puštati glazba nakon 23:00 sata.

Gradski vijećnici donijeli su i odluku o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Dugog Sela koja je usklađena prema Uputama Ministarstva uprave za postupanje u vezi prava lokalnih dužnosnika. Prema istima osnovica za obračun plaće i utvrđeni koeficijenti se ne mijenjaju, dok se jasnije definiraju neka prava koja proizlaze tijekom profesionalnog obavljanja dužnosti gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (prava mirovinskog, zdravstvenog osiguranja, te materijalnih troškova nastalih tijekom obavljanja dužnosti.

Odlukom o davanju suglasnosti za ulazak u sustav urbane aglomeracije Zagreb, Grad Dugo Selo će imati mogućnost korištenja mehanizama Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) koji su novi mehanizmi za korištenje EU fondova, za sufinanciranje projekata urbanog razvoja i to do kraja programskog razdoblja 2014.-2020. godine.

Još jedan korak bliže izgradnji nadvožnjaka i rekonstrukciji dugoselskog željezničkog kolodvora

Gradsko vijeće donijelo je odluku o prijenosu prava vlasništva nad šest nekretnina (oranica i livada ) u korist Republike Hrvatske, a na upravljanje HŽ Infrastruktura d.o.o. za izgradnju zapadnog nadvožnjaka, dijela glavne ceste na koridoru u istraživanju i spoja na Rugvičku ulicu, kao i pet oranica za izgradnju istočnog nadvožnjaka, Nove ceste i spoja na Huzanićevu ulicu i na nekretnini označenoj kao livada za rekonstrukciju kolodvora Dugo Selo. Nekretnine se prenose u vlasništvo RH bez naknade.

Vijećnici su na sjednici donijeli i odluku o davanju koncesija za 2016. godinu – i to za prijevoz putnika u javnom gradskom prijevozu na rok od 5 godina, te koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova, također na rok od 5 godina.

Nakon što je investitor tvrtka Samarijanac d.o.o. iz Dugog Sela odustao od izgradnje višestambene zgrade na početnoj lokaciji za koju je u ožujku ove godine dobio odobrenje, tvrtka planira gradnju na nove dvije čestice u katastarskoj općini Dugo Selo I, što je Vijeće prihvatilo dok je zaključak iz ožujka stavio van snage.

Odlukom vijećnika dana je suglasnost na odluku o visini participacije učenika u tekućoj školskoj godini za Glazbenu školu Dugo Selo koju je Školski odbor donio 30. rujna ove godine, a kojom se utvrđuje visina u iznosu od 1.300 kuna godišnje, plativo u 11 obroka.

Utvrđene godišnje nagrade i priznanja Grada Dugog Sela 2015. godine

Nakon što je Odbor za dodjelu nagrada i priznanja razmotrio prijedloge o dodjeli javnih priznanja Grada Dugog Sela za 2015. godinu – gradski vijećnici su usvojili njihove prijedlog po kojem zahvalnice Grada će dobiti: na prijedlog gradonačelnika – Ivana Štefanović koja je darovala nekretninu Gradu; Radojka Lulić, učiteljica OŠ „Josipa Zorića“ odnedavno u mirovini, zbog dugogodišnjeg, predanog rada u prosvjeti; Stjepan Valjak, također odnedavno u mirovini, za uspjeh u obrtništvu predložen je od Udruženja obrtnika; Sindikat umirovljenika Hrvatske zbog sudjelovanja i organiziranja aktivnosti za dobrobit zajednice; Zlatica Šajković, na prijedlog Gradske knjižnice, istaknuta dugoselska glazbenica; radni tim DKPC-a predložio je vijećnik Ilija Papak; na prijedlog HSS-a Marijan Krapec zbog svog književnog stvaralaštva; Nikola Rnjak, svog zapovjednika predložio je DVD Dugo Selo, zbog predanog rada u ovom vatrogasnom društvu. Godišnja nagrada iz područja gospodarstva dodijelit će se tvrtki STAS d.o.o. koja uspješne poslovne rezultate postiže u građevinarstvu, izradi i montiranju građevinske limarije i pokrova, bravarskoj izradi svih elemenata te montaži izolacionih sendvič panela. Josipa Ivankovića koji je svojim uspjehom dokazao kako invaliditet nije prepreka završivši kao prvi gluhonijemi student zahtjevni FER, pripast će godišnja nagrada iz područja obrazovanja, a na prijedlog HNS-a. Nagradu Grada, prijedlog je stigao od prof.dr.phil.Darija Cebića, dobit će i ravnatelj Gradske knjižnice Aleksandar Antolović, ustanove u čijoj su nakladi izašla brojna djela i koja radi na prikupljanju i očuvanje kulturne baštine Dugog Sela i okolice. Nagrade će primiti STŠK Dugo Selo, MRK i ŽRK, a kako je navedeno u prijedlogu Zajednice sportskih udruga, ove uspješne sportske klubove očekuju i proslave velikih obljetnica. Za Nagradu za životno djelo te za počasnog građanina nije bilo prijedloga.

Uz točku pitanja i prijedlozi, vijećnik Nenad Panian predložio je da se objavi u Dugoselskoj kronici, i na službenim web stranicama Grada nacrt plana izgradnje budućih nadvožnjaka nad željezničkom prugom, kao i budući izgled željezničkog kolodvora, dok je vijećnik Nenad Sedlar predložio da za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća na dnevnom redu budu izvješća o radu udruga te odgovor na pitanje kada će se riješiti lokacijska dozvola za nekretninu u planu na početku Zorićeve ulice.

I.G.O.Skip to content