Održana 3. sjednica Gradskog vijeća: Brojnim vijećničkim pitanjima produžen aktualac

Poduži aktualni sat današnje sjednice, koja se mogla uživo pratiti, pitanjima je otvorila vijećnica Mara Mamuza. Prvo je bilo vezano za status majke odgojiteljice odnosno da li je grad razmišljao i može li se raspraviti o tome, kao što je to omogućio grad Zagreb, to isto uvesti za majke s dugoselskog područja s troje i četvero djece To je jedno od pitanja naše socijalne opstojnosti i nada se kako će se o tome razgovarati u sljedećem razdoblju, kazao je gradonačelnik Nenad Panian podsjetivši kako su ove godine već imali davanja iz segmenta školskog i predškolskog odgoja – sredstva za knjige dok će  se vrtić riješiti do 2019. godine.
Ove zime složit ce se koncept sa socijalnom službom za popis takvih domaćinstava. Ide se i u drugim smjerovima, tu je program zapošljavanja žena iznad 50 godine s mogućnošću edukacije. Drugo pitanje odnosilo se na kućne ljubimce odnosno vlasnike pasa. Mamuza je iznijela problem škole s vlasnicima pasa koji puštaju svoje pse u dvorište i povrtnjak škole. Radi se na izboru potrebnih koševa s vrećicama prikladnim za tu vrstu otpada, a i na agility parku u Osječkoj, odgovorio je gradonačelnik dodavši kako će štampati letke kako bi se educirali vlasnici pasa o pravilima ponašanja prilikom izvođenja svojih ljubimaca u šetnju.
Stjepana Štefinovca zanimalo je što se poduzima po pitanju poticajnih mjera gospodarstvenicima i poduzetnicima, po uzoru na gradove u okolici s kojima komparira Dugo Selo. Održano je najviše razgovora po pitanju toga, razgovarali smo s OKZ-om, HKG-a, povezuje se s drugima u županiji i međunarodno. EU fondovi su prekomplicirani jer je Dugo Selo prerazvijeno u tom dijelu, pa nastojimo sve okrenuti na ruralne dijelove gdje postoje OPG-ovi i poljoprivreda. Neke programe imamo gotove koje ćemo i predati. Slijedi sastanak s poduzetnicima i obrtnicima. Razgovarat ću s bankama, HBOR-om, fondovima, nakon toga ćemo izdati  brošuru o planu i razvoju Grada Dugog Sela i pomoći obrtnicima i mladim poduzetnicima, kazao je Panian. Puno je primjedbi građana na održavanje zelenih površina,  a kvalitetnija usluga bit će kad to bude radio DKPC što je u proceduri, rečeno je Kruni Blažinoviću. Zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac je po pitanju parkiranja naveo značajne projekte kojima će se to složeno pitanje riješiti pogotovo za centar grada, a vezano je za rekonstrukciju Kolodvora: probijanje ulice M.Krleže gdje bi se riješio parking za sami centar; M.Gupca (paralelno s Predavčevom) gdje bi se osigurala parkirališna mjesta za sugrađane koji putuju vlakom; s HŽ Infrastrukturom izdefinirati južni dio područja gdje će biti pothodnik za pješake. Osiguralo bi se tako 1500 parkirališnih mjesta. Kako nisu nađeni „kosturi u ormaru“ odnosno kako je ostavljena čista situacija što se tiče proračuna koji je stabilan, potvrdio je gradonačelnik Panian svom prethodniku Stipi Veliću. Ivana Krišto tražila je da se točno navedu projekti koji su već aplicirani na EU fondove odnosno koji su odobreni za što je dobila pisani odgovor, ali ih ne može iščitati. Zamjenica Jasminka Kokot Bambić napomenula je kako može govoriti za razdoblje od lipnja kad su preuzeli vlast do danas. Otišla su dva projekta  jedan usmjerenih na mlade za Europski socijalni fond, rezultate očekuju u veljači, radi se o sredstvima od 560.000 kuna te projekt umjetnost i kultura 54+.u vrijednosti oko milijun kuna. U izradi je „Zaželi“ gdje je Grad partner, a Crveni križ nositelj projekta. Projekt reciklažnog dvorišta vrijedan 3,6 mil.kuna koje je jedino za sada prošlo administrativnu procjenu, otišao je projekt za poduzetničku zonu Puhovec. U izradi su projekti pristupačnosti za osobe s invaliditetom za natječaj Min. branitelja, prijavili su na Zagrebačku županiju sufinanciranje strategije pametnih gradova, a namjeravaju početi na projektu subvencioniranje troškova uključivanja djece iz skupina u socioekonomskom nepovoljnom položaju vezano za predškolski odgoj. Radi se i na projektima koje će se prijaviti na fondove regionalnog razvoja, kao i na projektima vezanim na kulturnu baštinu, neki su od projekata koje je nabrojila zamjenica Kokot Bambić. Krišto smatra kako je sve ostalo na projektnim idejama. Siniša Kljajić pitao je zašto djeca u vrtiću nisu imala od početka obroke te zašto je izabran izvođač radova Stipić graditeljstvo, ako se znalo da te radove ne može provesti. Kako izvođač nije bio dorastao zadatku, složio se gradonačelnik Panian dodavši kako nema veze s potpisivanjem ugovora, ali je preuzeo tu obvezu. Vodili su se brojni sastanci. To je posljedica javne nabave gdje je teško propisati propozicije koje bi osigurale kvalitetnog izvođača. Trenutno su u fazi nabave opreme i kuhinja će se staviti u funkciju u najkraćem roku, a 350.000 kuna je u skladu s ugovorom. Bankovne garancije i dodatna jamstva se traže pri prijavljivanju, čulo se. Vedrana Dragičević Borovec osvrnula se na Zakon o javnoj nabavi, konstatirajući kako se unatoč izmjenama,  moglo i ranije paziti na neke stavke kod odabira izvođača.  O inertnosti Mjesnih odbora pitala je Renata Jelečki navodeći dobar (Ostrna) i loš primjer (MO Dugo Selo Zapad). Održani su sastanci s predstavnicima MO-ova, pozvani su neki su se odazvali, neki nisu, a gradonačelnik nema neke instrumente kažnjavanja, rečeno je. Pitanje o nogostupima postavila Anđelka Knezović Svetec, primjerice od I.G.Kovačića do Martin brega, Bože Huzanića u Puhovu, Bjelovarska u Lukarišću te Zagrebačka u Ostrni. Pitanje Ivana Šajkovića odnosilo se na izgradnju dječjeg igrališta u Kopčevcu, rečeno mu je i kako su poduzete određene mjere vezane za kanal u ulici Hrvatskog preporoda. Bilo je riječi i o transparentnosti natječaja za pročelnika odjela za gospodarstvo i financije. Jedno od brojnih pitanja upućenih gradonačelniku Panianu bilo je da objasni svoj status gradonačelnika volontera. Referirajući se na članak 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, objasnio je kako on uzima naknadu bez plaće, obavlja dužnost na dobrovoljnoj osnovi u svoje slobodno vrijeme. Opširnije o vijećničkim pitanjima, raspravi po ostalim točkama te o tome tko ima pravo snimati sjednice možete doznati nahttp://www.radio-martin.hr/ kao i na poveznici https://www.facebook.com/radiomartin/videos/1470910916327247/ gdje je dostupna snimka sjednice.

Projekt „Rugvica – Dugo Selo – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ – prihvaćen zaključak o sklapanju ugovora o partnerstvu
Prijedlog Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Grada Dugog Sela odnosio se na projekt  NEWLIGHT u vrijednosti od 790.000 eura koji je vijećnicima ispred Regionalne energetske agencije Sjeverozapadna Hrvatska (REGEA) predstavio Ivan Pržulj. Uz Dugo Selo, još je 56 gradova i općina s područja Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije uključeno u projekt. Županije su nositelji projekta, a REGEA koja pomaže u provedbi je operativno tijelo. Osigurana su bespovratna sredstva Europske investicijske banke, odnosno Europske unije u iznosu od 790.000 eura, od čega je bespovratno 90 posto, osigurano od strane banke, dok je preostali iznos subvencioniran od strane Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Nova LED rasvjeta donijela bi uštede i preko 75 posto. Odluka je prihvaćena većinom glasova. Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa, DKPC-a, DUKOM plina, Zajednice športskih udruga, KUD-a „Preporod“, Vatrogasne zajednice prihvaćena su jednoglasno dok je izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2016. god. prihvaćeno većinom glasova. Izvješće je podnio direktor Društva Tomislav Masten. Cijela rasprava o traženju jedinstvenog sustava naplate na cijelom distributivnom području odnosno smanjenju visoke cijene vode u Dugom Selu, o strateškom projektu RVS Zagreb Istok također je dostupna na snimci sjednice.
Jednoglasno je prihvaćen  zaključak o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Rugvica – Dugo Selo – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ te  Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Rugvica – Dugo Selo – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, EU projekt vrijedan preko 173 mil. kuna.  Obuhvaća nadogradnju 3. stupnja pročišćavanja na postojećem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Oborovskim Novakima, izgradnju 86,7 kilometara sekundarne kanalizacijske mreže (51,7 km na području Općine Rugvica i 35 km na području Grada Dugog Sela) s ukupno 10 crpnih stanica i pet rasteretnih građevina, besplatni priključak na kanalizaciju za oko 8.500 stanovnika (oko 2.600 priključaka) te potpunu sanaciju prometnica po okončanju radova. Realizacijom ovog Projekta ukupna stopa priključenosti (pokrivenosti) na kanalizacijski sustav u aglomeracije će se povećati na oko 86 posto, a standardi pročišćavanja će se podignuti na treći stupanj. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi do 217.793.095,00 kuna s neprihvatljivim troškovima i porezom na dodanu vrijednost, dok ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta iznosi do 173.079.910,00 kuna, s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje Projekta. Ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta u visini do 173.079.910,00 kuna će se sufinancirati dijelom iz: sredstava Europske Unije u visini do najviše 121.542.125,00 kuna i iz Sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta u visini 51.537.785,00 kuna. Udjeli sufinanciranja su: Ministarstvo zaštite okoliša i 40,00 posto; Hrvatske vode 40,00 posto te  Isporučitelj vodne usluge, Grad Dugo Selo, Općina Rugvica 20,00 posto.

Prihvaćen polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Ukupni prihodi i primici u proračunu Grada Dugog Sela za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2017. godine iznose 25.806.386 kuna, što je 3,30 posto više u odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke u prethodnoj 2016. godini, izvijestio je pročelnik Dean Dragičević napomenuvši kako se Grad nije zaduživao niti će se zaduživati. Prihodi i primici u odnosu na planirano ostvareni su 36,81 posto. Na sve rashode i izdatke u 2017. godini utrošeno je 21.534.871 kuna ili 5,08 posto manje u odnosu na ukupni iznos rashoda i izdataka lani. U odnosu na planirano rashodi i izdaci utrošeni su 30,20 posto. Iz navedenog se vidi da su u 2017. godini rashodi i izdaci manji od prihoda i primitaka u gradski proračun za 4.271.515 kuna, odnosno rashodi su ostvareni za 3,61 posto. Ovaj rezultat je zbog toga što se većina radova ugovara se u prvoj polovici godine, a u drugoj se izvršavaju pa dolaze kasnije na naplatu. Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u 2017. godini u iznosu od 25.806.386 kuna na prihode poslovanja odnosi se 25.686.614 kuna, koji su 6,16 posto veći od istih prihoda u prethodnoj 2016. godini, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2017. godini iznose 117.636 kuna ili 84 posto manje od 2016, a 2.135 kune a što se odnosi na povrat zajmova od poduzetnika iz programa “Žene i mladi”. Od toga rashodi poslovanja, koji obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije, naknade i ostale rashode, iznose ukupno 19.331.463 kune, odnosno za 8,32 posto više u odnosu na 2016 godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.203.408 kuna ili 28,83 posto manje od prethodne godine, od čega se na građevinske objekte u okviru programa izgradnje komunalne infrastrukture odnosi 1.535.509 kuna, na ostalu gradnju i nabavi nefinancijske imovine 667.899 kuna. Od ostalih odluka, prihvaćen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o plaćanju naknade za nedostajuća parkirališna mjesta, a na zahtjev trgovačkog društva Dugo Selo Plaza d.o.o. iz Sesveta, kao investitora u tijeku je postupak izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru, rekonstrukciju te dogradnju stambeno-poslovne zgrade. Prema kriteriju za obračun parkirališno-garažnih mjesta, potrebno je osigurati 10 mjesta, dok ih trenutno  postoji  5, što znači kako nedostaju 3 parkirališna i 2 garažna mjesta. Naknada za spomenuta mjesta iznosi  209.700,00 te za provođenje predloženog Zaključka nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada Dugog Sela. Prihvaćena je  Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Dugo Selo za zapošljavanje trećeg odgojitelja u predškolsku odgojnu skupinu, a kao razlog naveden je povećani broj djece u skupini.

Novi saziv Savjeta mladih
Članovi novog saziva Savjeta mladih Grada Dugog Sela čine Ivan Marjanović, Luka Perković, Marija Grgošić, Nataša Kuprešak, Maja Matijaš, Ante Zvonimir Tustonjić i Josip Bičanić. Pod pitanjima i prijedlozima, Vijećnik Kljaić ukazao je na potrebu logopedskih tretmana za sve više djece na području grada, sugeriravši tribinu na tu temu te moguće stipendiranje studenata te profesije koja je, kako se čulo, rijetka na tržištu rada. Na kraju sjednice, gradonačelnik Panian osvrnuo se na rujan bogat događanjima i pozvao sve na manifestaciju „Stara jela Dugoga Sela“ koja će se održati ovog vikenda 30. rujna i 1. listopada u centru Grada.Skip to content