Održana 30. sjednica Gradskog vijeća

Na 30. redovnoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 17. studenoga, dana je suglasnost za provedbu ulaganja na području naselja Velika Ostrna u svrhu prijave na natječaj EU fondova. Očekuje se bespovratna potpora za projekt „Građenje građevine kolnika i sjevernog nogostupa s komunalnom infrastrukturom u Omladinskoj ulici – Velika Ostrna“. Druga faza rekonstrukcije kolodvora uključuje dva kolosijeka i neće se zadirati u ulicu Trnoščica stoga je Vijeće donijelo odluku o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Zona gospodarskih djelatnosti Puhovec Sjever I.

Sjednicu je vodio predsjednik Vijeća Ivica Klarić, a nazočili su joj gradonačelnik Stipo Velić sa zamjenicima Pavom Jakovljevićem i Vladom Kruhakom. Aktualni sat pitanjima je započeo Nenad Sedlar. Zatražio je pisane odgovore o financijskim troškovima organizacije proslave Dana Grada te izvješće ViO Zagrebačke županije o natječaju za izbor djelatnika na pročistaču. Kako ostaje na svojoj funkciji do isteka mandata odnosno do svibnja sljedeće godine, odgovorio mu je gradonačelnik Stipo Velić. Vijećnici Jasminki Kokot Bambić također će se pismeno odgovoriti na pitanja upućena direktoru DKPC-a. Radi se o sustavu naplate odvoza kućnog otpada po količini, koji bi trebao krenuti sredinom 2017. godine. Zanima je zašto čipiranje kanti ide sporo (čipirano je 1400 komada), a 2015. godine su ugrađeni uređaji za to na dva kamiona te da li je moguće parcijalno krenuti u naplatu. Petu godinu za redom, održat će se božićni sajam Anđelek fest, rečeno je Stjepanu Novoselu na pitanje hoće li u gradu biti nešto organizirano prigodom Adventa. Manifestacija, osim izložbeno-prodajnog karaktera, uključuje i bogat zabavni program u kojem sudjeluju ustanove, udruge i dr. s ovog područja. Održat će se 9. i 10. prosinca u Gradskoj sportskoj dvorani. Zdenko Sokač predložio je da se vijećnici odreknu naknade za ovu sjednicu u korist obnove vukovarskog vodotornja.

Prijavom na natječaj EU fondova očekuje se potpora za projekt građenja kolnika Omladinske u Velikoj Ostrni
Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području naselja Velika Ostrna. Kako je pojasnio pročelnik UO za stambeno gospodarstvo Marijo Vinko, odluka se donosi u svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07, Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Radi se o tipu operacije „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ te ostvarivanja bespovratne potpore, a suglasnost je dana za projekt „Građenje građevine kolnika i sjevernog nogostupa s komunalnom infrastrukturom u Omladinskoj ulici – Velika Ostrna“. Projektantska procjena projekta je 4,3 mil.kuna, uključuje gradnju nogostupa, DTK instalacija, proširenje ceste, zacjeljivanje putne grabe, naveo je Vinko. Najviši iznos potpore je milijun eura, intenzitet javne potpore po projektu je do 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova, 85 posto sredstava osigurava EU, 15 posto RH. Grad je morao dati dio troškova koji nije vidljiv, a obavezan je za svaki EU projekt, te za pripremu dokumentacije. Prijava ide sada, sredinom 2017. godine očekuje se odgovor, realizacija do kraja sljedeće godine, naveo je pročelnik dinamiku procedure. Ovaj se natječaj odnosi isključivo na nerazvrstane ceste. Dio Omladinske koji je u Velikoj Ostrni je u nadležnosti Grada dok je dio te ulice u Maloj Ostrni pod županijskom ingerencijom. Za taj dio aplicirano je Županiji, rečeno je vijećnicima.

Druga faza rekonstrukcije kolodvora uključuje dva kolosijeka – neće se zadirati u ulicu Trnoščica
Odlučeno je o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Zona gospodarskih djelatnosti Puhovec Sjever I. S obzirom da prvotno predviđena druga faza rekonstrukcije iziskuje dodatne radove na infrastrukturi u okolici kolodvora, provedena analiza pokazala je da se ona može izvesti u smanjenom obuhvatu te zbog toga nema potrebe za izradom navedenog plana. Umjesto tri kolosijeka, bit će dva. Druga faza, kakva se u konačnici planira provesti, uključuje izgradnju dodatnog perona, kolosijeka te drugog kolosijeka u smjeru Novske, ali ne zadire u ulicu Trnoščica kako je prethodno bilo planirano. Kolodvor će imati dva perona s nadstrešnicom, pothodnikom će se povezati ulice Matija Gupca i Trnoščica. Nakon sjednice, vijećnici su odali počast žrtvi Vukovara paljenjem lampaša u centru Grada.Skip to content