Održana 31. sjednica Gradskog vijeća: Proračun za 2017. godinu težak 69,2 milijuna kuna

Dugoselsko Gradsko vijeće održalo je 15. prosinca svoju 31. redovnu sjednicu. Sjednicu je vodio predsjednik Vijeća Ivica Klarić. Na vijećnička pitanja odgovarali su gradonačelnik Stipo Velić, zamjenici Vlado Kruhak i Pavo Jakovljević, pročelnici upravnih odjela, ravnatelji gradskih ustanova te direktori tvrtki u vlasništvu Grada.

 

Aktualac većinom o komunalnoj infrastrukturi

Većina vijećničkih pitanja na aktualnom satu odnosila se na komunalnu infrastrukturu. Da li se moglo izbjeći prokopavanje u Zagrebačkoj ulici nakon izgradnje kanalizacije i pripajanja na kolektor te tko je odgovoran za tako manjkav projekt, a što je stvorilo probleme žiteljima Male i Velike Ostrne te Leprovice, zanimalo je vijećnika Stjepana Štefinovca. Pismeni odgovor dobit će od Dražena Barasa, ispred ViO ZŽ. Na pitanje Zdenka Sokača gdje je zapelo s asfaltiranjem zapadnog ulaza u grad, gradonačelnik Stipo Velić rekao je da, iako je završetak bio forsiran, ono se odgađa do prvog duljeg povoljnijeg odnosno toplijeg vremenskog razdoblja. Zbog prezahtjevnosti projekta rekonstrukcije Zagrebačke ulice na dionici od benzinske stanice do križanja s ulicom A. i B. Božikovića koji obuhvaća postavljanje armaturne mreže, nosivog sloja nakon kojeg idu dva sloja habajućeg, a kako bi radovi bili kvalitetno napravljeni i zbog velike vrijednosti investicije, na zamolbu izvođača radova i svih relevantnih čimbenika oni su odgođeni za drugi, treći mjesec sljedeće godine, pojasnio je gradonačelnik Velić.

O zapadnom ulazu kao licu grada, govorio je i vijećnik Stjepan Novosel. Ništa se neće poduzimati na uređenju južne strane tog ulaza dok se ne izgradi kanalizacija i vodovod, za koje postoje projekti i koji idu preko Hrvatskih voda. Uređenje će biti izuzetno skupa i zahtjevna investicija i prelazit će ukupan iznos programa gradnje. Nakon što se riješi tehnička dokumentacija znat će kako urediti taj dio. Reklame naplaćuje ŽUC jer je to županijska cesta, za parkiranje na tom dijelu nije nadležan grad, odgovorio je pročelnik Marijo Vinko. Novosel je replicirao nezadovoljan odgovorom. Spomenuo je vodnu naknadu za razvoj te prirez kao dobrovoljne namete te njihovu moguću prenamjenu. Božićnice za umirovljenike idu i bit će isplaćene do kraja godine, rečeno je Kruni Blažinoviću. O odlučenom smanjenu plaća za 5 posto djelatnicima gradske uprave te kakvi su financijski efekti te odluke, odgovor će dobiti napismeno.

Nenada Paniana interesiralo je da li je grad predvidio rezervni parking za one koji vlakom putuju u Zagreb, a s obzirom na skore radove na rekonstrukciji kolodvora. U planu je rekonstrukcija ulice Matije Gupca gdje se predviđa 120 parkirališnih mjesta, detaljni plan predviđa gradnju nadzemne garaže na istočnoj strani kolodvora, a trebalo bi razmišljati i o naplati parkiranja u budućnosti, pojasnio je pročelnik odjela za stambeno gospodarstvo Marijo Vinko. Parkirat će se moći i na starom sajmištu. Nogostup u Šaškovečkoj raskopan je zbog HT-ovih radova na ubrzanju mreže za taj dio grada, njihova je obveza vratiti ga u prvobitno stanje, a forsira se da se to učini što prije, odgovorio je Vinko Jasminki Kokot Bambić. Vijećnici je na njeno drugo pitanje odgovorio Tadija Penić, direktor DKPC-a. Do sada su podijeljena 92 kompostera, smatra kako bi podjela bolje išla na proljeće, a građane informiraju putem letaka, Radio Martina te svoje web stranice.

Stjepan Bertek uputio je zahvale stručnom timu zbog privođenja kraju gradnje kanalizacijskog prstena u Ostrni kao i projekta  mostovi Ostrne. Što se tiče asfaltiranja dionice Omladinske ulice koja ne ulazi u projekt apliciran na EU fond, županijska sredstva postoje samo se treba boriti za njih, rekao mu je Velić. Domobransku ulicu obuhvaća projekt kanalizacije, vrši se parcelacija, a s nogostupom ima problema zbog imovinsko-pravnih odnosa, objašnjeno je Stjepanu Valjku koji je ukazao na prometnu nesigurnost, pogotovo za djecu, u toj ulici. On je iznio nezadovoljstvo nakon provedenog natječaja za zapošljavanje na pročistaču, mišljenja je kako se trebala tražiti stručnost te najavljujući tužbe nezadovoljnika. Pravo na to žalbu imaju, rečeno mu je, a što se tiče dokumentacije koju su tražili ona se dobiva u skladu za zakonskim propisima i po proceduri trebalo je uputiti pisani zahtjev, rekao je Baras. Površine za šetnju pasa postoje u Osječkoj te na dijelu Birtovog klanca, odgovoreno je Nenadu Sedlaru koji je prenio apel građana. Također, potvrđeno mu je kako bi gradonačelnik Velić trebao postati predsjednik skupštine ViO ZŽ.

 

Rebalansiran proračun za ovu godinu te programi gradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Drugim rebalansom ništa nije drastično mijenjano u odnosu na prvi, pojasnila je voditeljica odsjeka za financije Marica Knezić. Planirani iznos po računu prihoda i rashoda bio je 50.177.000 kuna, a novi iznos je 48.202.200 kuna. Po obrazloženju smanjili su se rashodi poslovanja za 702.900 kuna, rashodi za prodaju nefinancijske imovine u iznosu od 1.178.900 kuna. U prihodima poslovanja smanjuju se prema procjeni porezni prihodi i to za 800.000 kuna, prihodi po poreznim propisima za 660.000 kuna, prihodi od prodaje imovine za 180.000 kuna te potpore i pomoći za 476.000 kuna. Drugim izmjenama program gradnje sveukupno iznosi 7.219.500 kuna dok je program održavanja 4.717.000 kuna.

AMŠ

 

Drugim rebalansom javnih potreba povećanje za predškolstvo, smanjenje za sport

Drugi rebalans programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu za ovu godinu donosi povećanje u odnosu na prvi rebalans – za 108.500 kuna, i to za potrebe rada Glazbene škole te za sufinanciranje cijene prijevoza učenika, dok se neznatno smanjuje stavka stipendija i školarina. Program javnih potreba u sportu drugim rebalansom doživio je smanjenje od 4 posto, odnosno za 155.000 kuna, i to na troškovima održavanja sportskih objekata te na projektima energetske učinkovitosti sportskih objekata. Vijećnici su većinom glasova usvojili i rebalans programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za ovu godinu koji sada iznosi 1.450.000 kuna. Vijećnika Stjepana Novosela zanimalo hoće li Grad Dugo Selo i ove godine isplaćivati božićnice za umirovljenike te je predložio da se za sve umirovljenike s mirovinom do 2.000 kuna isplati 200 kuna božićnice, što je gradonačelnik Velić podržao.

Gradski proračun za 2017. godinu težak 69,2 milijuna kuna

Ukupni prihodi i primici proračuna za 2017. godinu predlažu se u iznosu od 69.277.405 kuna, pri čemu prihodi poslovanja u iznosu od 61.775.805 kuna što čini 86 % ukupnog proračuna a u ovim prihodima planirani su porezni prihodi u iznosu od 28.821.000 kuna, a što je isto kao i za 2016, prihodi od potpora i pomoći u iznosu od 13.256.000 kuna gdje se planira pomoć za pojedine tekuće i kapitalne projekte i programe od strane Ministarstava i Županije, pomoći po prijavljenim i prihvaćenim projektima EU, te drugih subjekata unutar opće države. Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 2.699.805 kuna, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodima po posebnim propisima planirani u iznosu od 11.565.000 kuna te prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su iznosu od 570.000 kuna, iznijela je u voditeljica Odsjeka za financije Marica Knezić. Rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi) u smislu visina plaća zadržani su na nivou 2014. godine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su 25.943.570 kuna, a najveći dio odnosi se na projekte po natječajima. Kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine dio sredstava planiran je za proširenje dječjeg vrtića i rekonstrukciju kuhinje vrtića, a ostali rashodi planirani su sukladno ostalim programima, planirane buduće projekte te same kapitalne projekte vezane uz komunalnu infrastrukturu. Između ostalog još, planirana je izgradnja Društvenog doma Mala Ostrna, Doma u Lukarišću, rotora u Osječkoj ulici, rekonstrukcija Omladinske ulice, te osiguranje sredstava za projektiranje izgradnje III. osnovne škole, navela je Knezić.

Vijećnik Nenad Panian smatra kako se radi o izbornom proračunu, no to ne znači da je razvojan, komentirajući pojedine stavke, osvrćući se na činjenicu kako kapitalnih investicija u poduzetničkoj zoni nema „jer nema ni interesa“. „Nama trebaju afirmativni programi i menadžeri, a kao jedinu opciju za ovaj grad vidim u razvoju turizma – ruralnog turizma, čemu pretendiraju gradovi na ovom dijelu Županije“, naveo je vijećnik, istaknuvši nedostatak direktora TZ Dugo Selo, kao i pročelnika za gospodarstvo u Gradskoj upravi. Spomenuo je i neriješeno pitanje centra grada, biciklističkih staza, besplatnih udžbenika za osnovnoškolce, te visokih rashoda za zaposlene u gradskom vrtiću. Odgovorivši gradonačelnik je istaknuo činjenicu kako Dugo Selo jedan od gradova s najvišim natalitetom u Hrvatskoj, 4. po redu, i na takve potrebe Grad ulaže godišnje 15 milijuna kuna za predškolski odgoj. Dodao je također kako je Grad ulagao velike napore da se realizira projekt dolaska CARGO centra no nakon brojnih razgovora i obećanja od strane direktora DUUDI-a Pejnovića, projekt je stopiran, iako je to, po gradonačelnikovom mišljenju, jedini projekt koji može izdignuti grad. Na vijećnikov komentar Stjepan Štefinovca o tome da se „jedan proračun planira, drugi rebalansira, a treći izvršava“, voditeljica Odsjeka za financije Knezić kazala je kako realizacija proračuna ovisi od natječaja i ostvarenju sredstava, no ukoliko se to ne ostvari, tada će se odustati od projekata ili će se odlučivati o alternativi zaduženja. Vijećnika Josipa Sesana zanimalo da li Zagrebačka županija sudjeluje u financiranju projektiranja izgradnje III. osnovne škole, što je gradonačelnik potvrdio te dodao kako će i daljnjem tijeku realizacije projekta sudjelovati.

Sljedeće godine programom javnih potreba u kulturi planira se 6.428.360 kuna sredstava, i to za potrebe POU Dugo Selo 2,2 milijuna kuna, za Gradsku knjižnicu 1,2 milijuna kuna, te za ostale potrebe u kulturi 520.000 kuna, dok je za Kulturni centar za posjetitelje (bivša zgrada starog Doma zdravlja) osigurano 2,4 milijuna kuna. Programom javnih potreba u sportu sljedeće godine osigurano je 3.565.655 kuna, od čega za potrebe financiranja sportskih udruga Zajednice sportskih udruga, održavanje sportskih objekata, te za uređenje dvorane stare škole planira se izdvojiti 3,1 milijun te 400.000 kuna za redovnu djelatnost Sportskog centra. Za javne potrebe u socijalnoj skrbi programom se osigurava 1.411.000 kuna, dok se za javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju te školstvu Grada za 207. godinu planira izdvojiti 19.543.680 kuna – od toga za predškolski odgoj 15,5 milijuna kuna te za školstvo 4 milijuna kuna.   

Planirani projekti gradnje u 2017. godini

Programom gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu planirani su prihodi u iznosu od 8.926.360 kuna. Od projekata za sljedeću godinu ističu se projekt obilaznice kroz poduzetničku zonu, priprema izgradnje produžetka Krležine do Ulice hrvatskih branitelja i produžetak Kažotićeve do Predavačeve.; zatim izgradnja nogostupa u Lovretićevoj, Ulici I. G. Kovačića i nastavka nogostupa u Šaškovečkoj ulici te obnova istočnog nogostupa u Predavčevoj ulici. Planiran je projekt nogostupa u Ulici grada Vukovara i Ulici hrvatskog preporoda s ciljem da se osigura siguran prilaz do Osnovne škole Ivan Benković. Planira se i projekt izgradnje ceste prema III. osnovnoj školi (Zelena ulica). Na javnim površinama planira se urediti prostor između zgrada u Kolodvorskoj ulici 1 i 3, urediti šetnicu uz Birtov klanac do spoja na šumu Starka. Nastavit će se radovi na izgradnji dječjih igrališta, a u sklopu projekta Newlight (Maser plan javne rasvjete) financirat će se izgradnja odnosno rekonstrukcija dijela javne rasvjete. Na odlagalištu su predviđeni radovi na izgradnji tijela odlagališta i pristupne ceste, a na području grada nastavit će se s izgradnjom zelenih otoka za višestambene zgrade. U 2017. godini predviđa se ostvarenje prihoda u iznosu 5 milijuna kuna iz komunalnog doprinosa, 700.000 kuna iz cijene javne usluge te 3,2 milijuna kuna iz ostalih proračunskih prihoda.

Na komentar vijećnika Stjepana Štefinovca kako nije planirano projektiranje nogostupa u naselju Leprovica, pročelnik Marijo Vinko je najavio kako će se isti prijedlog ugraditi u rebalans proračuna. Vijećnika Josipa Sesana zanimalo je da li je postignut dogovor s vlasnikom zemljišta u Lukarišću (slučaj neizgrađenosti nogostupa na glavnoj ulici) na što je pročelnik niječno odgovorio, uz napomenu kako Grad ide u izvlaštenje. Uz većinu glasova vijećnika usvojen je je program gradnje komunalne infrastrukture, kao i program održavanja komunalne infrastrukture za sljedeću godinu a kojim se planira 5 milijuna kuna prihoda i ne odstupa od dosadašnjih programa.

U nastavku sjednice donijeta je odluka o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koja se redovito donosi svake godine, a kojom se određuje iznos mjesečne naknade po obvezniku koji se uplaćuje na račun Grada. Prošle godine iznos mjesečnog paušala iznosio je 10 kuna temeljem kojeg je prikupljeno 700.000 kuna, rečeno je. Istim iznosom planira se gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom te sanacija neusklađenih odlagališta.

Odlukom o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava objedinjeno je nekoliko dosadašnjih odluka – umjetno osjemenjivanje krava plotkinja (450 kuna) te umjetno osjemenjivanje rasplodnih krmača (300 kuna), dok je novitet – uzgoj gusaka koje će se odsada sufinancirati sa 40 kuna po gusku, s time da će Grad sufinancirati kupnju do najviše 20 komada gusaka po jednom domaćinstvu. Grad također, od ranije sufinancira i pčelare – po košnici 20 kuna. Voditeljica Odsjeka za financije Knezić na pitanje vijećnika da li postoje pokazatelji pozitivnih pomaka ovih mjera – kazala je kako se ne može govoriti o pomaku već o stagnaciji.

Grad prodao zemljište u centru grada, oporba protiv

Na sjednici je pokrenuta rasprava treba li se zemljište u centru (vis-a-vis Nogometnog kluba Dugo Selo) u Sportskoj ulici prodavati tvrtki DUKOM-plin d.o.o. za potrebe izgradnje njihovog poslovnog objekta. Naime, stav oporbenih vijećnika iz SDP-a i HNS-a je da se radi o atraktivnoj lokaciji koju nije potrebno „prodati za izgradnju pogona kojem je primjerenije mjesto na periferiji grada, s obzirom da će uz DUKOM-plin poslovne uredske prostore, objekt morati imati radionicu, skladište za mehanizaciju, itd.“ Vijećnik Kruno Blažinović drži da lokacija ima veliki potencijal u budućem turističkom razvoju grada te bi ju trebalo sačuvati, dok je Vijećnik Nenad Panian spomenuo i „vrlo nesigurnu budućnost distributera plina na županijskom području koje očekuje privatizacija“. Vijećnik Nenad Sedlar smatra da li su prikupljene ponude i od ostalih tvrtki te je li napravljena procjena investicije izgradnje. Odgovarajući gradonačelnik Velić istaknuo je kako se radi o maloj kvadraturi zemljišta te o važnosti konačnog rješenja smještaja Trgovačkog društva DUKOM plin kojeg je i Grad Dugo Selo suvlasnik. „DUKOM plin bio je „podstanar“ i prije mog mandata“, ističe gradonačelnik, „te ne mogu govoriti o njihovom ekonomskom elaboratu, dok je Grad prikupio ponude i od ostalih tvrtki – Pešun, Cesar i HELB“, odgovorio je na vijećničko pitanje. Uz 11 glasova za, 4 protiv i i jednim glasom suzdržanim donijeta je odluka o prodaji zemljišta k.č.br.266 k.o. Dugo Selo I, kao i pripadajuća odluka o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu, odnosno puta koji se oslanja na predmetnu česticu u prodaji. Grad će predmetnu nekretninu površine 833 m2 prodati za 314.874 kune, cijenu koja je utvrđena procjenom vrijednosti po sudskom vještaku.

Na sjednici se još razmatrala analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada za prošlu godinu te plan razvoja sustava civilne zaštite za sljedeću godinu, dok su odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja te Zapovjedništva civilne zaštite Grada stavljene izvan snage dok se akti ne usklade s važećim zakonom. Na sjednici je donijeta i odluka o imenovanju Ivice Bošnjaka za člana NO Trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., kao predstavnika Grada Dugog Sela.

 

IGOSkip to content