Održana godišnja skupština LUDS-a: Pripreme za izložbu minijatura u tijeku

Svoju redovnu godišnju skupštinu, 14. po redu, održala je Likovna udruga Dugo Selo 18.ožujka. Izvještaj o radu u prošloj 2015. godini podnio je predsjednik udruge Ivo Ostojić. Održana je izvještajna skupština, izvanredna skupština, imenovan je likvidator, a udruga je dobila rješenje o upisu u registar udruga, iznio je Ostojić. Od aktivnosti, uz stalne edukacije i zajednički rad u prostoru udruge ponedjeljkom i četvrtkom, nabrojene su brojne izložbe. To su tradicionalne izložbe minijatura, izložba u sklopu Sajma cvijeća, kolonija Stančić, Godišnja izložba. Preokupacija za sada s dva godišnja doba, rezultirala je izložbama “Jesen kao inspiracija” i “Zima kao inspiracija“. Likovna kolonija u općini Brckovljani nije održana zbog nedostatka sredstva, ali je uvrštena u ovogodišnji plan. Ostojić je napomenuo i kako su sada nova pravila za dodjelu sredstava udrugama, a sredstva kasne te je zbog toga gotovo nemoguće realizirati sva planirana događanja. Pohvaljeni su Katarina Belec za izložbu sakralnih motiva, Vesna Majstorović za sliku “More”, Dimitrije Ivšić za djelo izloženo na izložbi “Zima kao inspiracija” te radovi minijature u DV “Didi” u Prikraju. Prihodi Likovne udruge u 2015. godini iznosili su 14.113 kuna, rashodi 7.726 kuna, zadnjeg dana na žiru računu iznos je 32.658 kuna dok je ublagajni 82,45 kuna, iznijela je blagajnica Vera Tomić. U ovoj godini planiraju, ako bude dovoljno sredstava, sve svoje tradicionalne izložbe. Također, planiraju i izložbu u jednom od centara Županije te jesensko druženje i zajednički rad u prirodi, na dugoselskim bajerima. Provedena je revizija članstva, neaktivni su brisani sa spiska, udruga sada broji 41 člana. Prikupljanjem dokumenata o svom radu (katalozi, priznanja, nagrade, fotografije radova, kritike) stječu se uvjeti za dobivanje potpore Ministarstva kulture za tiskanje monografije koja bi dugosleskim likovnjacima, otvorila vrata eminentnih galerija, napomenuo je članovima Ostojić. Sva su izvješća jednoglasno prihvaćena, kao i prijedlog da član udruge, kao pojedinac, može izlagati samostalno. Pojedinac je tako u službi promocije udruge i obratno, a to će podići i kvalitetu radova, složili su se članovi. Savjetovano je i da se koristi iskaznicu udruge koja umjetnicima omogućuje popuste na radni materijal. U tijeku su pripreme za veliku izložbu minijatura početkom svibnja. Očekuje se više od šestedeset radova, a rok za dostavu je 20. travnja, rečeno je na kraju skupštine.Skip to content