Održana izborna skupština Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela dopisnim putem: Novi mandat povjeren dosadašnjem predsjedniku Nikoli Rnjaku

Sukladno odluci Predsjedništva Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela, kao i prema odluci Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja radi širenja virusa, Vatrogasna zajednica Dugo Selo održala je 18. travnja svoju izvještajno-izbornu skupštinu dopisnim putem. Samo glasovanje organizirano je u prostorima DVD-a Dugo Selo uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

 

Svi DVD-i imali su rok do 17. travnja pro da dostave svoje prijedloge u pisanom obliku, no do tog roka nije zaprimljen niti jedan prijedlog ili dopuna poslanih materijala te su pristupili održavanju skupštine. Na potpisnom listu delegati skupštine mogli su se izjasniti o svakoj stavci i točci dnevnog reda na način da zaokruže jedno od ponuđenih odgovora ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN te svojim potpisom potvrde svoje glasovanje. Skupštini i glasovanju cijelo je vrijeme bila prisutna Verifikacijsko-izborna komisija.

Svih 34 člana Skupštine dalo je svoj glas za prijedlog Predsjedništva VZG Dugo Selo tako da su u sljedećem mandatu u Predsjedništvo VZG Dugo Selo izabrani: Tomislav Šarić (DVD Dugo Selo), Kristijan Karas (DVD Andrilovec), Božidar Cik (DVD Ostrna), Stjepan Štefinovec (DVD Leprovica), Željko Bilušić (DVD Donje Dvorišće) i Dubravko Graberec (DVD Prozorje).

Za novog/ starog predsjednika VZG Dugo Selo izabran je Nikola Rnjak, a u zapovjedništvo Željko Remenar, Ivan Terzić, Eugen Brlek, Ivan Petolas, Marinko Gavić i Mladen Ferenčak. Zapovjednik VZG Dugo Selo i dalje ostaje Željko Remenar, a njegov zamjenik Ivan Terzić. U Nadzorni odbor izabrani su Ivan Novak, Jadranka Koštek i Igor Grgošić. Sud časti čine Stjepan Harambaša, Dubravko Graberec i Darko Debeljak. Za delegate u Skupštinu Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije izabrani su Nikola Rnjak, Željko Remenar i Zdravko Brlek.

Održana izborna skupština bila je ujedno i izvještajna tako da su članovi Skupštine upoznati s izvješćem o radu Predsjedništva i Zapovjedništva u 2020. godini, kao i s rebalansom financijskog plana za 2021. godinu.

U Vatrogasnoj zajednica Grada Dugo Selo nalazi se šest dobrovoljnih vatrogasnih društava koja broje ukupno 697 članova. Analizirajući članstvo prema statusu u DVD-u Vatrogasna zajednica broji: 112 članova vatrogasnog podmlatka, 116 članova vatrogasne mladeži, 91 izvršni član, 107 operativnih, 52 pričuvnih, 86 pomažućih, 28 vatrogasnih veterana, 2 počasna člana te 68 ostalih članova. Prema osposobljenosti Vatrogasna zajednica broji: 87 članova sa zvanjem vatrogasne mladeži, 39 vatrogasaca, 82 vatrogasaca I. klase, 19 dočasnika, 55 dočasnika I. klase, 22 časnika, 19 časnika I. klase, 5 viša vatrogasna časnika, 3 počasna vatrogasna časnika i 1 počasni viši vatrogasni časnik

Zbog pandemije korona virusa i zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika HVZ-a o zabrani okupljanja i održavanju skupština i bilo kakvih aktivnosti osim operativne, nije održana niti jedna izvještajna skupština, niti osposobljavanja koja su bila planirana. Isto tako nisu bili u mogućnosti održati niti tradicionalni mimohod vatrogasaca povodom blagdana Svetog Florijana, kao niti taktičko pokaznu vježbu, gradsko natjecanje, niti vatrogasne kupove.

Sukladno obvezama i zaduženjima kao članova Stožera civilne zaštite zbog pandemijske situacije izvršavali su obilaske naselja na gradskom području u cilju sprečavanja širenja pandemije. U 2020. godini vatrogasci su sudjelovali na redovnoj dislokaciji na otoku Hvaru u Sućuraju. U ožujku 2020. godine Zagreb je zadesio snažan potres pa su dugoselski vatrogasci priskočili u pomoć vatrogascima grada Zagreba na uklanjanju ruševina. Isto tako 29.12. zbog razornog potresa koji je zadesio područje Gline, Petrinje i Siska vatrogasci VZG Dugo Selo odmah su priskočili u pomoć nastradalom području, no isto tako tijekom narednih mjeseci više puta su odlazili na spomenuto područje prema zapovjedi Županijskog zapovjednika te bili ispomoć u uklanjanju porušenih dimnjaka i oštećenih kuća.

U protekloj godini vatrogasci VZG Dugo Selo sudjelovali su na 54 intervencije, od čega je 13 požara, 37 tehničkih intervencija te 4 ostale intervencije.

Vodstvo VZG tijekom 2020. godine iz programa VZZŽ za nabavu opreme 400+400 nabavili su vatrogasne opasače tip A 10 kom., ljestve rastegače dvodjelne, 4 Dišna aparata (Dreger) i dvije rezervne boce u vrijednosti 53 162,50 kuna, a VZZŽ sufinancirala je ovu nabavu sa 18.000 kuna. Isto tako prema Planu razvoja iz 2017. godine kupljeno je novo kombi vozilo Opel Vivaro za potrebe DVD-a Prozorje. Na samom kraju godine otvoren je javni natječaj za nabavu Vatrogasne cisterne za potrebe DVD-a Dugo Selo koji je i uspješno završen te je potpisan ugovor sa firmom Ziegler o isporuci iste. U dogovoru sa gradom Dugo Selo započeta je izgradnja vatrogasne garaže za DVD Ostrnu.

Rebalansom financijskog plana za ovu godinu ukupni prihodi iznose 5.143.998 kuna, od čega prijenos sredstava iz 2020. godine iznosi gotovo 738.000 kuna, prihodi iz proračuna Grada Dugog Sela iznose 4 milijuna kuna, dok iz proračuna Zagrebačke županije 250.000 kuna. Na rashodnoj strani najveća stavka planirana je za gradnju garaže DVD-a Dugo Selo – 2 milijuna kuna, a za nabavku autocisterne planirano je izdvojiti 1,1 milijun kuna. Od ostalih većih stavki izdvajamo završetak izgradnje garaže DVD-a Ostrna za koji će se osigurati 420.000 kuna, za nabavu vatrogasne opreme 450.000 kuna, uz tekuće donacije svih vatrogasnim društvima u iznosu od 400.000 kuna, za nabavu kombi vozila planira se 200.000 kuna te po 150.000 kuna za realizaciju pilot projekta pasivnog dežurstva i isto toliko osigurat će se za sanaciju krovišta DVD-a Donje Dvorišće.Skip to content