Održana sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela : Aktualac vijećnika

Aktualni sat 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela započeo je pitanjem vijećnika HNS-a Krune Blažinovića gradonačelniku Stipi Veliću, zašto u Dugom Selu, kao i u Jastrebarskom, ne postoji niz ljetnih radionica za djecu koje je, tamo, prema Blažinovićevoj informaciji organizirao sam gradonačelnik. Gradonačelnik Dugog Sela Stip Velić rekao je kako za takav vid provođenja slobodnog vremena za djecu u Dugom Selu postoje ustanove i udruge koje organiziraju različita događanja spomenutog tipa.

Također HNS-ov vijećnik Nenad Panian upitao je da li grad planira napraviti ljetnu pozornicu te do kuda se stiglo s izgradnjom igrališta za pse. Panian je također napomenuo kako, po njegovom mišljenju, kasni obavješćivanje vezano uz zatvaranje županijske prometnice od Dugog Sela prema Zagrebu kroz Dugo Lazinu tijekom sljedećeg tjedna.

Pročelnik za urbanizam Marijo Vinko odgovorio je da su pripreme za izgradnju ograđenog igrališta za pse u Osječkoj ulici u tijeku, a u istoj ulici trebala bi se graditi i ljetna pozornica nakon što Grad ispita povoljnost te pozicije. O zatvaranju glavne prometnice prema Zagrebu tek danas je stiglo službeno priopćenje od Grada Zagreba koji je investitor rekonstrukcije prometnice te je isto bilo nemoguće ranije objaviti – rekao je Vinko.

Vijećnica SDP-a Jasminka Kokot Bambić upitala je zašto nije sanirana rupa na županijskoj cesti kod bivše tvrtke Mipel, koja je tamo već više od pola godine te što je urađeno da pješačka staza od ulice Ivana pl Zajca do Zorićeve bude oslobođena od ograda, da bi se njome moglo nesmetano kretati. Naime, vlasnici susjednih parcela, rekla je Kokot Bambić, uzurpirali su zemljište u vlasništvu Hrvatskih voda i onemogućuju drugim građanima korištenje pješačke staze.

Pročelnik Marijo Vinko rekao je kako nema informacija o rupi na Zorićevoj ulici jer je ista u nadležnosti Županijskih cesta, no kako će nakon ove informacije tražiti da se isti problem što prije rješi, a glede uzurpiranog zemljišta rekao je kako su građani koji su to učinili obavješteni da moraju ukloniti ograde te je s njihove strane obećano kako će se isto uskoro i učiniti.

Kokot Bambić je upitala i da li je Grad od strane građana dobio pritužbe o preglasnom puštanju glazbe do jutarnjih sati iz pojedinih lokala u središtu grada, na što je Vinko odgovorio kako nema informaciju o eventualnim pritužbama.

Nezavisni vijećnik s liste HSU Stjepan Novosel rekao je kako su Gradska udruga umirovljenika i Pučko otvoreno učilište započeli s aktivnostima rješavanja ljetne pozornice koja bi se nalazila u dvorištu Sportskog, a po potrebi bi se mogla seliti i na druge lokacije te kako smatra da je to rješenje povoljno za Grad. Novosel je također upitao i pročelnika Marija Vinka iz koje stavke, i po kojim prioritetima su nedavno u Gradu crtane nove zebre i parkirališna mjesta uz Ulicu Josipa Zorića te da li je potreban toliki broj ležećih policajaca na području Grada.

Marijo Vinko odgovorio je kako u Gradskom proračunu postoji stavka za takve poslove s iznosom 70.000 kuna te kako se uspornici nalaze samo tamo gdje je nužno, u pravilu uz ustanove za djecu, a kako su zebre i nova parkirališna mjest crtani iz sigurnosnih razloga.

Dobit DUKOM-a d.o.o. prošle godine 630.000 kuna

Dnevni red redovne sjednice Gradskog vijeća, 27. po redu, i posljednje prije ljetne stanke, nastavljen je „setom“ točaka izvješća o radu i poslovanju trgovačkih društava i udruga. Direktor Trgovačkog društva DUKOM d.o.o. Dražen Baras izvijestio je vijećnike o poslovanju tvrtke za 2015. godinu koja je ostvarila dobit u iznosu od 627.292 kune koja predstavlja razliku između ukupnih prihoda u iznosu od 18.125.971 kunu i ukupnih rashoda koji iznose 17.498.679 kuna. Prošle godine DUKOM je ostvario nove investicije u iznosu od 8.216.261 kunu od kojih je najznačajnija izgradnja CS 12 i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Ostrni. Neke od investicija koje su u tijeku su izgradnja kolektora Spojne točke A Dugo Selo; izgradnja kolektora Hruščica-Rugvica; rekonstrukcija magistralnog vodovoda Dugo Selo-Obedišće; porjekt kanalizacijskog sustava naselja Martin Breg te druge. Direktor Baras podsjetio je na ovogodišnji važan trenutak u poslovanju DUKOM-a, a to je pripajanje trgovačkih društava Dukom d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o., Vodovod Zelina d.o.o., Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. i Komunalac Brckovljani d.o.o. trgovačkom društvu preuzimatelju Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. u lipnju ove godine, čime je Trgovačko društvo DUKOM kao takvo prestalo postojati. Vijećnik Zvonko Novosel komentirao je kako je mišljenje revizora na ovo izvješće „s rezervom“ te kako je ostalo neriješeno pitanje obveze DUKOM-a prema Holdingu. Direktor Baras je ustvrdio da je i ovakvo revizorsko mišljenje kuće KPMG Croatia pozitivno, bez obzira na njihovu rezervu te kako poslovni rezultati svjedoče o pozitivnim rezultatima tvrtke.

Manja potrošnja plina prošle godine

U protekloj godini DUKOM PLIN d.o.o. ostvario je ukupno 37.426.566 kuna prihoda, a prihodi od prodaje plina u odnosu na prošlu godinu veći su za 1,2 milijuna kuna ili 5 posto. Povećanje prihoda uzrokovano je povećanom prodajom plina, u 2015. godini za 672.485 m3 (ukupno 10.849.363 m3) više nego u 2014. godini, istaknuo je, između ostalog, u izvješću o poslovanju direktor DUKOM PLIN-a Mladen Vrabec. Dugo Selo ima 5.479 potrošača građana, dok je poslovnih subjekata potrošača 321 – što ukupno čini 67,08 posto potrošača cijelog distributivnog područja tvrtke. Prošle godine na području garda prodano je ukupno 56.076.240 kwh plina što je nešto manje nego u 2014. godini. Na pitanje vijećnice Jasminke Kokot Bambić što je mogući razlog tome, da li potrošači sve više prelaze na kruta goriva, direktor Vrabec je ustvrdio da je i to mogući razlog, kao i blaža zima, dodajući kako je DUKOM najveću prodaju plina imao 2013. godine kada je prodano 13 milijuna kubika.

DKPC ostvario dobit u 2015. godini

Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. u 2015. godini ostvario je ukupno 6.708.278 kuna prihoda ostvarivši dobit od 13.950 kuna, naveo je na sjednici direktor Tadija Penić. Između ostalog direktor je izdvojio činjenicu kako je u postupku ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada u Andrilovcu, kompleksan proces koji traje od 2014. godine, a procjena je kako će za ishođenje biti potrebno još 6-8 mjeseci. U tijeku je i nabava elektroničke opreme za evidenciju i naplatu davanja usluge sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada prema količini predanog otpada. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će nabavu u iznosu od 40 posto. Oprema je isporučena tijekom studenog prošle godine i uključuje dva kompleta za očitavanje broja pražnjenja spremnika koja su ugrađena na dva vozila za sakupljanje otpada, zatim 4.500 čipova za spremnike od 12 l, 500 čipova za spremnike od 1100 l, alata za montažu i uređaj za upraivnje čipova s korisnicima. Trenutno je čipirano oko 1000 kanti od 120 l i očekuje se da će čipiranje trajati još barem 8-10 mjeseci. Vijećnicu Jasminku Kokot Bambić zanimalo je kada će se realizirati odvoz plastičnog otpada „od vrata do vrata, na što je direktor Penić odgovorio kako je Fond prošle godine zatvorio poziv za sufinanciranje i dosada nije aktivirao, a DKPC-u smatraju kako je ovaj projekt nužno sufinancirati.

Crveni križ DS uskoro u novim prostorima

Crveni križ Dugo Selo ostvario je prošle godine 408.250 kuna prihoda od čega iz proračuna Grada Dugog Sela dotirano je 190.400 kuna. Proteklu godinu obilježila je migrantska kriza u kojoj je široka 16 volontera i troje djelatnika odradilo 265 sati rada, dok su dva volontera i djelatnik odradili ukupno 27 dana (radeći gotovo cjelodnevno) u prihvatnim centrima Opatovac i Slavonski Brod. Osim toga, ravnateljica Crvenog križa Dugo Selo Gordana Kocaj, izdvojila je ostale humanitarne djelatnosti – obuka interventnih timova, organizacija akcija darivanja krvi (prošle godine 77 novih darivatelja), edukacija prve pomoći, tečajevi, akcije humanitarne pomoći, uz brojen ostale aktivnosti. Ravnateljica je upoznala vijećnike i sa skorašnjim preseljenjem Crvenog križa u nove prostore – u poslovne prostore zgrade u Ulici Hrvatskih branitelja u Dugom Selu. Naspram 34 m2 dosadašnjeg prostora, 107 m2 novog i 112 m2 skladišnog prostora – Crvenom križu zasigurno će doprinijeti budućem kvalitetnijem radu i djelovanju. Useljenje je planirano krajem kolovoza, početkom rujan ove godine, najavila je ravnateljica.

Kriteriji raspodjele novca Zajednice športskih udruga grada Dugog Sela

Prema izvješću o radu Zajednice športskih udruga grada Dugog Sela u prošloj godini, koje je iznio je tajnik Franjo Končić, Zajednica je raspolagala s ukupno 2.050.075 kuna prihoda, koliko je bio i plan te ukupna dotacija Grada Dugog Sela. Iako su rashodi manji (iznose 1.926.236 kuna), manjak koji postoji od prošlih godina i dalje je potrebno nadoknaditi, no sada je smanjen na 65.818 kuna. Zajednica inače okuplja 18 sportskih udruga. Vijećnika Nenada Paniana zanimalo je koji su točno kriteriji za raspodjelu novaca prema klubovima, uz komentar da NK Dugo Selo nema dovoljno financijskih sredstava za daljnji rad, posebice što u Klubu trenira 300 djece. Tajnik Končić kazao je kako o kriterijima odluku donosi Skupština Zajednice i Izvršni odbor. Vijećnik Zvonko Kaleb drži da Zajednica ima kriterije raspodjele novca bolje nego mnogi drugi gradovi, i oni nisu bazirani na brojnosti djece. Vijećnik Deronja, te ujedno predsjednik Zajednice, dodao je kako su kriteriji definirani prema klasifikaciji HOO, te prema rezultatima, masovnosti, organiziranosti kluba, a u Zajednici klubovi su klasificirani u nekoliko kategorija.

KUD „Preporod“ krenuo u 5. fazu uređenja dvorane

KUD „Preporod“ u 2015. godini ostvario je ukupno 674.440 kuna prihoda, dok su planirani prihodi bili 1,1 milijun kuna, i kao takvi su manji od ostvarenih prihoda u 2014. godini. Prihodi od donacija nisu ostvareni prema planu, naveo je u izvješću predsjednik Mario Mlinarek, navevši kako su donacije Ministarstva kulture RH, Zagrebačke županije i Grad Dugog Sela, ostvarene u manjem obimu od planiranog. Rashodna strana ostala je na razini 2014. godine, i kao takva je u okviru ostvarenih prihoda 2015. godine. Između ostalog predsjednik Milanrek je istaknuo da je 4 faza uređenja dvorane zaključena te su ove godine pokrenuli 5 fazu koja će objediniti dogradnju dvorane sa sjeverne strane zgrade uz izgradnju ljetne pozornice. Sredstava za investiciju nastojat će se jednim dijelom osigurati od Zagrebačke županije te uz apliciranje projekta na europskom natječaju. Vijećnik Zvonko Kaleb komentirao je kako bi se kulturne udruge trebale objediniti u buduću Zajednicu i financirati kroz nju, kao što rade sportski klubovi.

Vatrogasna zajednica grada

Prema izvješću o radu i poslovanju Vatrogasne zajednice grada Dugog Sela, koje je prezentirao zapovjednik Nikola Rnjak, u prošloj godini ostvareno je 463.039 kuna, dok su rashodi bili nešto veći – 587.181 kunu, no zbog prenesenog viška prihoda iz 2014. godine, manjak je pokriven, tako da je u 2015. godini ostvaren višak prihoda od 20.965 kuna. Članovi VZGDS protekle godine su sudjelovali na 75 inetervencija, od čega 21 požar, 32 tehničke intervencije, pet akcidenta, 16 osatlih i jenda potraga za nestalom osobom. Vatrogasci su također sudjelovali i na izvanrednoj dislokaciji na poluotoku Pelješac te na opremanju kampa za migrante u Ježevu. Vijećnici su sva prezentirana izvješća primila na znanje i prihvatila ih.

Donijet UPU Leprovica – jug – u planu naselje za 30-tak obiteljskih kuća i višestambenu izgradnju

Nakon provedenog postupka izrade Urbanističkog plana uređenja Leprovica – Jug, kojeg je izradio Urbanistički zavod Grada Zagreba, a sau izradu financirala Udruga „vrtni grad“ čiju su članovi suvlasnici zemljišta, gradski vijećnici su jednoglasno prihvatili odluku o odnošenju UPU-a Leprovica – Jug. Radi se području površine oko 5,6 hektara na kojoj se planira izgradnja 30-tak obiteljskih nisko energetskih kuća s najvišim ekološkim standardima, te višestambene zgrade u centralnom dijelu. Područje je koncipirano kao naselje u kojem će biti organizirana područja mješovite namjene, kao i nekih drugih sadržaja prema potrebi.
Na sjednici je donijeta odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta k.č.br. 2159 k.o. Dugo Selo II. površine 19.851 m2. Radi se jedinoj pristigloj ponudi Trgovačkog društva Marjan voće d.o.o. s ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene od 2.004.951 kuna. Vijećnica Jasminka Kokot Bambić komentirala je kako je ista odluka maknuta sa 25. sjednice Gradskog vijeća s obzirom na neusklađenost odluke i uvjeta objavljenih u natječaju, a kojih po ovoj odluci više nema.
Vijećnici su donijeli i odluku agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednim zemljištima, radi zaštite i sprečavanja nastanka štete i smanjivanja ili onemogućavanja poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednom zemljištu. Odlukom se definiraju prava i obveze vlasnika istih zemljišta, ali i novčane kazne.

 Skip to content