Održana sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela: Vijećnička pitanja s aktualnog sata

Današnja 31. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela pod predsjedavanjem Darjana Budimira održana je u Gradskoj sportskoj dvorani u nazočnosti gradonačelnik Nenada Paniana, njegove zamjenice Jasminke Kokot Bambić, gradskih pročelnika, službenika Gradske uprave, kao i ravnatelja gradskih ustanova i tvrtki.

Aktualni sat započeo je pitanjima vijećnika Stipe Velića kojeg je zanimalo da li se Grad prijavio na nedavno raspisane natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te s kojim projektima, odnosno s kojom vrijednošću projekata. Isto tako interesirao ga je hodogram dosadašnjih aktivnosti u sklopu projekta izgradnje sekundarne kanalizacije na području grada. „Danas je Grad poslao sve prijave za natječaje s ukupnom vrijednošću 2 milijuna kuna, s time da tri projekta nisu aplicirana kao što je izgradnja prometnice Puhovec i energetska obnova zgrade Gradske uprave te još jedan projekt koji nije ispunjavao uvjete“, odgovorio je pročelnik za gospodarstvo i financije Dean Dragičević. Vezano uz drugo pitanje gradonačelnik Nenad Panian kazao je da je dosada ostvareno 45% svih planiranih radova, a do kraja 2021. godine trebalo bi zaključiti projekt sekundarne kanalizacije. „Postojali su problemi s izvođačem radova od početka projekata. Prve godine izvršenost poslova je bila svega 19%, no nakon brojnih sastanaka i pritisaka načelnika Rugvice i mene, poslovi su ipak krenuli. Posljednji dogovor je da se kreće u zatvaranje Domobranske ulice kako bi se krenulo u realizaciju kanalizacije u ulicama Martin Brega. To je bilo moguće tek sada kada su završeni radovi na RVS-u u Šaškovečkoj, I.G. Kovačića i u Kozinskoj ulici kako bi stanovnici imali pristup glavnoj prometnici“, pojasnio je gradonačelnik, dodavši kako je završetak Domobranske planiran za dva do tri mjeseca.

Pitanja vezana uz komunalnu infrastrukturu postavio je i vijećnik Božidar Cik kojeg je zanimalo kako će se riješiti problem postavljenih bukobrana uz prijelaze željezničke pruge u Velikoj i Maloj Ostrni, kao i u Andrilovcu koji su smanjili vidljivosti te time i sigurnost na prometnicama na istim prijelazima. Također ukazao je na propust prilikom ugradnje hidranata nakon radova na vodoopskrbi i odvodnji u naseljima Velika i Mala Ostrna. Pročelnik za komunalne djelatnosti Marijo Vinko istaknuo je da je Grad tražio od HŽ-a rješavanje problema bukobrana nakon kojeg je svega nekoliko uklonjeno, no nije moguće da će svi biti maknuti. „O istome su informirani PP Dugo Selo i nadležna uprava za ceste, no povratnih odgovora zasada nemamo“, ističe pročelnik. Vezano iz hidrante pročelnik navodi kako će spojevi na nadzemnim hidrantima biti napravljeni do Božića dok su za podzemne dobili očitovanje da su ispravni.

Vijećnik Siniša Kljajić tražio je pojašnjenje vezano uz spornu situaciju s prošle sjednice Gradskog vijeća kada je istaknut stav Odbora za financije i proračun da je prijedlog izmjena i dopuna ovogodišnjeg proračuna „nezakonit“, na što je pročelnik Dragičević ispred predlagatelja spomenutih izmjena gradskog proračuna istaknuo činjenicu da se radi o „uravnoteženom prijedlogu koji je u skladu sa svim odredbama zakona“. Vijećnik drži da je potrebno pravno tumačenje, po mogućnosti od Ministarstva financija, te da isto bude odgovoreno pismenim putem svim vijećnicima na jednoj od sljedećih sjednica. Drugo pitanje vijećnika bilo je vezano uz rekonstrukciju vodovodne mreže na području grada nakon koje se rekonstrukcija prometnica odvija s velikim razlikama, odnosno pojedine ulice se u „punom profilu asfaltiraju, dok druge ne“. Asfaltiranje ulica nakon radova na RVS-u odvija se od situacije do situacije, s obzirom na niz razlika na terenu. „U pojedinim ulicama Grad sufinancira postavljanje asfalta, no dinamika daljnjih radova nije poznata i teško je predvidiva“, kazao je između ostalog pročelnik. „Da li to znači da će Šaškovečka ulica biti asfaltirana u punom profilu“, dodatno je zanimalo vijećnika, na što je odgovorio gradonačelnik istaknuvši da VIOZŽ sukladno ugovorima mora „prometnice vratiti u prvobitno stanje“. „Sve propuste, štete na vozilima, nekretninama, ogradama potrebno je prijaviti VIOZŽ i oni su dužni nadoknaditi štete“, podsjeća gradonačelnik. Predsjednik Gradskog vijeća Dugo Selo Budimir ističe problem pritužbi građana kako se prilikom asfaltiranja suzuju profili ulica na 3 metra. Vijećnik Ivan Gereci podsjetio je izvršnu vlast kako još uvijek nije dobio popis narudžbenica te je isti zatražio ponovo. Također ukazao je na problem realizacije projekta izgradnje nogometnog terena s umjetnom travom za NK Dugo Selo radi čijeg prolongiranja u procesu javne nabave trpe brojni korisnici i nogometni pogoni Kluba dodatno financijski opterećujući roditelje djece i mladih, kao i samo rukovodstvo Kluba. Pročelnik Dragičević upoznao je vijećnike s kronologijom zbivanja vezanom uz javnu nabavu koja traje već 6 mjeseci. Vijećnik Gereci izrazio je bojazan kako će daljnje prolongiranje dovesti u pitanje dosad napravljene građevinske poslove na novom terenu koji su izloženi možebitnom propadanju te je stoga zatražio u pisanom obliku svu dokumentaciju vezanu uz nabavu da se dostave gradskim vijećnicima. Predsjednika GV Budimira zanimalo je da li izvršna vlast priprema nove mjere za gospodarstvenike i poduzetnike, na što je gradonačelnik Panian kazao kako će o istome biti upućen pismeni odgovor. Predsjednik Vijeća zatražio je da se vijećnicima dostave pisani odgovori koji od ranije nisu dostavljeni te se osvrnuo na prodaju gradskog zemljišta uz Dom zdravlja smatrajući kako se isto trebalo „čuvati za daljnje proširenje Doma zdravlja“, na što je gradonačelnik odgovorio da isto zemljište nije bilo u vlasništvu Grada već u privatno zemljište, dok je gradsko zemljište susjedno ležeće.

 Skip to content