Održana sjednica Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb

Pod predsjedavanjem Vedrane Dragičević Borovec te u nazočnosti zamjenice gradonačelnika Jasminke Kokot Bambić i pročelnika za društvene djelatnosti Veljka Bertaka danas je održana sjednica Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb na kojoj je razmatran prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu.

Prema obrazloženju pročelnika Bertaka, bilo je potrebno pristupiti izmjenama programa i to u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje boravka djece u privatnim dječjim vrtićima gdje je planirano povećanje za 528.000 kuna. Grad roditeljima čija djeca pohađaju privatne dječje vrtiće na području Grada Dugog Sela sufinancira iznos od 1.000 kuna mjesečno po djetetu i trenutno je tom subvencijom obuhvaćeno oko 220-ak djece. Dogradnjom Dječjeg vrtića Vrapčić osiguran je smještaj za još 100 djece, a koja će program početi pohađati u novoj pedagoškoj godini 2019./2020. Privatni dječji vrtići najavili su da će, prema odlukama njihovih Upravnih vijeća, od 1. rujna ove godine povećati ekonomsku cijenu vrtića za 100 kuna po djetetu. Grad ovim povećanjem od 528.000 kuna za sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima obuhvaća sufinanciranje sve djece s iznosom od 1.100 kuna po djetetu, čime bi se trošak roditelja zadržao na istoj razini, odnosno ne bi došlo do povećanja roditeljskog učešća u cijeni programa. Izmjene Programa bile su potrebne i u dijelu nabave školskih udžbenika gdje se planira smanjene za 250.000 kuna te za energetsku obnovu objekta Glazbene škole gdje se planira povećanje iznosa za 1.884.148 kuna. Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine broj 116/18) propisano je da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu. Osigurana sredstva odnose se isključivo na nabavu udžbenika obveznih predmeta, bez udžbenika izbornih predmeta te dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi). Odlukom župana Zagrebačke županije o sufinanciranju nabave udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Zagrebačke županije za šk. godinu 2019./2020. utvrđeni su kriteriji i način sufinanciranja nabave udžbenika i drugih obrazovnih materijala za koje nisu osigurana sredstva u državnom proračunu. Županija je osigurala 300,00 kn po učeniku, dok su se gradovi i općine obvezali osigurati ostatak do tržišne vrijednosti udžbenika i drugih obrazovnih materijala, o čemu su sklopljeni Sporazumi između Županije i jedinica lokalne samouprave. Ovisno o osiguranim sredstvima u državnom proračunu, Vlada RH može za svaku školsku godinu odlučiti o sufinanciranju nabave udžbenika i za izborne predmete, kao i za druge obrazovne materijale, pa su tako uz suglasnost Ministarstva financija, naknadno osigurana i sredstva za nabavu udžbenike izbornih predmeta (vjeronauk, informatika i drugi strani jezik). Obzirom na navedeno bilo je potrebno korigirati stavku smanjenjem ukupnog iznosa za 250.000 kuna. U svezi energetske obnove objekta za potrebe Glazbene škole Dugo Selo, u tijeku je proces javne nabave, a temeljem pristiglih pravovaljanih ponuda gospodarskih subjekata za izvođenje radova potrebno je osigurati dodatni iznos od 1.884.148 kuna budući da su ponuđene cijene radova više od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno više su od iznosa predviđenog proračunom. Potrebni dodatni iznos osigurao bi se kreditnim zaduženjem.

Članovi Odbora jednoglasno su dali pozitivno mišljenje o rebalansu programa te će isti biti proslijeđen na razmatranje i glasovanje Gradskom vijeću. Na sjednici je bilo riječi o budućem produženom boravku u Osnovnoj školi Josipa Zorića koji bi prema informacijama dobivenim na nedavnoj školskoj sjednici iste Škole bio moguć od rujna. Škola je osigurala prostor (nakon preseljenja kotlovnice) te je prema anketi utvrđeno da je 10 učenika voljno pohađati boravak. S obzirom da je sukladno zakonskoj regulativi potrebno minimalno 14 učenika za produženi boravak, u dogovoru s OŠ Ivan Benković, koja ima organizirani produženi boravak, ponudit će se učenicima preseljenje u OŠ J. Zorića kako bi se nadomjestila razlika te se, naposljetku, realizirao produženi boravak i u OŠ Josipa Zorića, rečeno je na sjednici.Skip to content