Održana sjednica Odbora za financije i proračun

odbor proračun  Uoči današnje 19. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela pod predsjedavanjem Ivice Bošnjaka održana je 10. sjednica Odbora za financije i proračun, a kao glavna i jedina točka dnevnog reda bilo je razmatranje prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu. Izvješće je prezentirala voditeljica računovodstva Marica Knezić. Prema izvješću ostvareni ukupni prihodi i primici u prvih pet mjeseci ove godine s iznosom od 18.177.584 kune su 6% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U strukturi prihoda poslovanja od većih prihoda na prihode od poreza i prireza na dohodak odnosi se 11.010.440 kuna, što je 2% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne 2014. godine, prihod od komunalne naknade iznosi 1.481.210 kuna i veći je za 11%, a ostvareni prihod od komunalnog doprinosa iznosi ukupno 2.077.630 kuna, što je 140% više u odnosu na ukupnu naplatu na ime komunalnog doprinosa u istom razdoblju prošle godine. „Porez na dohodak stoji na razini prošlih godina, što je pozitivno, iako su postojale sumnje kako bi moglo doći do manjeg prihodovanja po istoj stavci“, navela je Knezić, dodajući kako je rashodna strana ipak smanjena u odnosu na ostvarene prihode. Tako su ukupni rashodi i izdaci s iznosom od 14.377.590 kuna manji za 13% u odnosu na isto razdoblje prošle 2014. godine. Od toga rashodi poslovanja iznose 13.208.467 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 649.810 kuna i izdaci za otplatu zajmova 519.313 kuna. Do smanjenja rashoda, pojasnila je Knezić, došlo je u sklopu stavke Upravnog odjela za prostorno uređenje, u iznosu od 2 milijuna i 98.000 kuna i to su u najvećem smanjene stavke vodnih građevina, s obzirom da se neće realizirati svi projekti. Također smanjenje je implementirano i na rashodnoj strani proračunskih korisnika – Dječjem vrtiću Dugo Selo ukupno je smanjeno 2,33% ili 240.500 kuna, Glazbenoj školi 9,54% ili 60.000 kuna, Gradskoj knjižnici 5% ili 56.000 kuna te Pučkom otvorenom učilištu 8,5% ili 231.000 kuna.

Gradonačelnik Stipo Velić istaknuo je kako predloženi prvi rebalans ne podliježe velikim rezovima, no zato će sljedeći rebalans, koji se planira u jesenskim mjesecima biti konkretniji i drastičniji, a ujedno će donijeti smjernice za planiranje proračuna za 2016. godinu.

 Skip to content