Održana sjednica Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Danas je u Gradskoj vijećnici s početkom u 08:00 sati održana sjednica Odbora za izbor i imenovanje gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Dnevni red sastojao se od jedne točke u kojoj su članovi Odbora jednoglasno usvojili izvješće o 11 kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela. Od ukupno 11 kandidata, 3 su predložena od strane Skupine mladih, 5 je imao KUD Preporod i preostale Gradski odbor HDZ-a i DVD Dugo Selo. Savjet mladih Grada Dugog Sela, savjetodavno je tijelo grada Dugog Sela, a postupak izbora članova pokrenulo je Gradsko vijeće javnim prozivom. Sjednicu je vodio predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, Stipe Velić – „Svi kandidati zadovoljavaju formalno-pravne uvjete. Gradsko vijeće će od tih 11 odabrati 7.“ Konačnih 7 bit će odabrano na idućoj sjednici Gradskog vijeća.

Popis 11 članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela:

1. Kandidatkinja Maja Matijaš mag. prim. educ, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; zamjenica kandidatkinje Suzana Golub, Ekonomski fakultet Zagreb; 

2. Kandidat Jurica Miketić, maturant opće gimnazije; zamjenik kandidata Lovro Butak, student Agronomskog fakulteta u Zagrebu

3. Kandidatkinja Marija Grgošić, studentica Filozofskog fakulteta u Zagrebu; zamjenica kandidatkinje Lucija Vrbak, maturantica opće gimnazije

4. Kandidat Ante Zvonimir Tustonjić, student poslovne ekonomije; zamjenik Luka Ojvan student poslovne ekonomije

5. Kandidatkinja Iva Zečević, studentica Filozofskog fakulteta u Zagrebu; zamjenica kandidatkinje Karla Zečević, učenica Gimnazije Sesvete

6. Kandidat Josip Bičanić, automehaničar; zamjenica kandidata Adrijana Čačko, studentica Filozofskog fakulteta

7. Kandidat Alesandro Miković, učenik Škole za medicinske sestre Vinogradska; zamjenik kandidata Silvio Razum, učenik Srednje škole Dugo Selo

8. Kandidatkinja Nataša Kuprešak, studentica Filozofskog fakulteta u Zagreba; zamjenik kandidata David Bičević, tehničar za računarstvo

9. Kandidat Luka Perković, student Pravnog fakulteta; zamjenik kandidata Mario Surić, student Ekonomskog fakulteta

10. Kandidat Slaven Marinić, student Ekonomskog fakulteta; zamjenik kandidata Mario Martić, prvostupnik poslovne informatike

11. Kandidat Ivan Majenović, sveučilišni prvostupnik ekonomije; zamjenik kandidata Ivan Terzić srednja stručna spremaSkip to content