Održana sjednica Odbora za komunalne djelatnosti

Članovi Odbora za komunalne djelatnosti pod predsjedavanjem Stanka Sliškovića te u nazočnosti gradonačelnika Stipe Velića, pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko i stručnih suradnika, održali su večeras sjednicu na kojoj su razmatrali predložene druge izmjene programa gradnje i programa održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu, kao i prijedloge istih programa za 2017. godinu, a koje će ovog četvrtak, 15. prosinca razmatrati te donijeti Gradsko vijeće Grada Dugog Sela.

Prema programu gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu druge izmjene donose smanjenje ukupnih prihoda na 7.219.500 što je smanjenje za gotovo 6 milijuna kuna s početno planiranih 13,1 milijuna kuna. Kako je pojasnio po pojedinim stavkama pročelnik Vinko, odustalo se od planirane kupnje zemljišta za dječje igralište u Kopčevecu za koje je proveden natječaj, no pristigle ponude imale su previsoke cijene, te su ponuđena zemljišta neadekvatnih, velikih površina. Izgradnja spoja Ferenčakove i Starjaka je u međuvremenu je realizirana. Također je izvedena prva etapa nogostupa u Kopčevečkoj, a započela je u međuvremenu druga i treća etapa, navodi pročelnik, dodajući kako je većina nogostupa u fazi projektiranja. Za parkiralište u Ulici M. Gupca u tijeku je izrada projektne dokumentacije, dok su u ovom trenutku odustali od parkirališta u Ulici I. G. Kovačića. U Domjanićevoj ulici izrađuje se projekt parkinga uz Dom zdravlja, kako bi se omogućilo da ulica ponovno bude dvosmjerna. Što se tiče asfaltiranja, pojedine ulice nisu još riješene, no poslovi su ugovoreni za naredno razdoblje, navodi se. Na Novom groblju uređena je fasada upravnog objekta i objekta za ispraćaj te je rekonstruiran sjeveroistočni ulaz. Član Odbora Stjepan Štefinovec komentirao je kako se radi o velikoj razlici između planiranog i ovim drugim rebalansom predloženim programom gradnje, te drži kako će izvršenje naposljetku biti još manje. Štefinovec smatra kako je program u 2011. godini bio realniji, na što je gradonačelnik Velić kazao kako planovi postoje kako bi se nastojali ostvariti, što je bila i namjera na početku godine.

Drugim rebalansom program održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu raspolaže s ukupno 4.717.000 kuna, dok je planirano 5.090.000 kuna. Ovaj program su „naši režijski troškovi“, kako ga naziva pročelnik Vinko, i kroz sve ove godine provlače se iste stavke. Član Štefinovec pohvalio je uštedu na utrošku električne energije na javnoj rasvjeti (ukupno ušteđeno 280.000 kuna). Predlaže da Dugoselski komunalni poduzetnički centar oformi jedinicu za održavanje zelenih i javnih površina, te na taj način smanji troškovi angažiranja vanjskih izvođača. „Gradska firma može održavati javne, zelen površine, odrađivati i male komunalne akcije na puno brži i kvalitetniji način od dosadašnjeg“, smatra Štefinovec.

Planirani projekti gradnje u 2017. godini

Programom gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu planirani su prihodi u iznosu od 8.926.360 kuna. Od projekata za sljedeću godinu ističu se projekt obilaznice kroz poduzetničku zonu, priprema izgradnje produžetka Krležine do Ulice hrvatskih branitelja i produžetak Kažotićeve do Predavačeve.; zatim izgradnja nogostupa u Lovretićevoj, Ulici I. G. Kovačića i nastavka nogostupa u Šaškovečkoj ulici te obnova istočnog nogostupa u Predavčevoj ulici. Planiran je projekt nogostupa u Ulici grada Vukovara i Ulici hrvatskog preporoda s ciljem da se osigura siguran prilaz do Osnovne škole Ivan Benković. Planira se i projekt izgradnje ceste prema III. osnovnoj školi (Zelena ulica). Na javnim površinama planira se urediti prostor između zgrada u Kolodvorskoj ulici 1 i 3, urediti šetnicu uz Birtov klanac do spoja na šumu Starka. Nastavit će se radovi na izgradnji dječjih igrališta, a u sklopu projekta Newlight (Maser plan javne rasvjete) financirat će se izgradnja odnosno rekonstrukcija dijela javne rasvjete. Na odlagalištu su predviđeni radovi na izgradnji tijela odlagališta i pristupne ceste, a na području grada nastavit će se s izgradnjom zelenih otoka za višestambene zgrade. U 2017. godini predviđa se ostvarenje prihoda u iznosu 5 milijuna kuna iz komunalnog doprinosa, 700.000 kuna iz cijene javne usluge te 3,2 milijuna kuna iz ostalih proračunskih prihoda.

Član Štefinovec izrazio je žaljenje što programom nije planirano projektiranje nogostupa u naselju Leprovica, te je najavio podnošenje amandmana na predstojećoj sjednici Gradskog vijeća. Član Jozo Lovrić nadovezao se kako je Puhovo, naselje s velikim brojem djece, također bez nogostupa izgrađenog u cijelosti, sa slabom rasvjetom te još uvijek bez igrališta. Pročelnik Vinko podsjetio je kako je prošle godine izgrađen dio nogostupa u Huzanićevoj, a natječaj za izgradnju igrališta uskoro će biti objavljen, dodajući kako će biti realiziran projekt rekreacijskog centra s manjom atletskom stazom, boćalištem i igralištem. Naposljetku je usvojen i program održavanja komunalne infrastrukture za sljedeću godinu kojim se planira 5 milijuna kuna prihoda. Svi predloženi programi usvojeni su većinom glasova članova Odbora.Skip to content