Održana sjednica Odbora za komunalnu djelatnost

Odbor za komunalne djelatnosti, pod predsjedavanjem predsjednika Stanka Sliškovića, održao je danas svoju zadnju sjednicu u ovom sazivu. Sjednici je nazočio gradonačelnik Stipo Velić. Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja te održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu iznio je pročelnik UO za stambeno gospodarstvo Marijo Vinko. Od izvora financiranja (kom. doprinosa, naknade iz cijene javne usluge, proračuna) planirani su prihodi 7.219,500 kuna, a ostvareno je 7.791, 984 kune. Velik je priljev na stavci komunalni doprinos  (planirano 4.131.500 kuna, ostvareno 5.014.437 kuna). Taj dio je prenesen u 2017. godinu jer nije bio planiran pa nije ni utrošen, napomenuo je Vinko. Po rekapitulaciji, od planiranih 7,2 milijuna kuna za program gradnje ostvareno je 4.994.997 milijuna dok je ugovoreno oko 6 milijuna. Razlika u odnosu na planirano je oko 1,2 milijuna te će se većina utrošiti na radove u ovoj godini. Od stavki iz prošlogodišnjeg programa gradnje, izdvojio je dječja igrališta za koja je bilo planirano 130.000, izvršeno 117.000 kuna; za parkove i zelene javne površine od 124.000 izvršeno je 119.000 kuna; za nogostupe od planiranih 585.000 kuna realizirano je 475.134 kune, ali je jedan dio prebačen na ovu godinu jer je ugovoreno bilo 523.509 kuna. Za nerazvrstane ceste planirani iznos bio je 3.235.000 kuna, izvršeno je 1.698.850, ali po ugovorenom iznos je 2,655.179 kuna te je više od milijun kuna preneseno u ovu godinu. Tu spada i Vatrogasna ulica. Za javnu rasvjetu utrošeno je 32.008 kuna (planirano 40.000); gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom planiralo se utrošiti 700.000, a ostvareno je 640.887 kuna, ugovoreno 663.274 kune. Za program održavanja od planiranih 4.717.323 kuna, od izvora komunalne naknade ostvareno je 4.521.675 kuna, a realizirano je 4.008.810 kuna što se odnosi na pogodnije ugovorene radove i na one koji se zbog vremenskih uvjeta nisu mogli obaviti. Članova Odbora razmatrali su i prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture za 2017. godinu koji se povećava sa 8.926.360 kuna na 9.506.360 kuna. Rebalans se predlaže na temelju prva tri mjeseca i sagledavanja dodatnih potreba te kako radovi ne bi trpjeli s obzirom na raspuštanje Vijeća zbog predstojećih lokalnih izbora. Sve točke članovi Odbora prihvatili su jednoglasno, a o njima će se raspravljati te odluke donijeti na Gradskom vijeću u četvrtak, 30.svibnja.Skip to content