Održana sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje – planirana izgradnja triju višestambenih zgrada u centru grada

Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje na današnjoj sjednici, u nazočnosti zamjenice gradonačelnika Jasminke Kokot Bambić i pročelnika za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marija Vinka, razmotrio je prijedloge zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambenih zgrada na području katastarskih općina Dugo selo I i Dugo Selo II. Naime, iste prijedloge trebalo bi usvojiti Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na svojoj sjednici zakazanoj u četvrtak, 29. studenoga, jer prema Prostornom planu uređenja Grada Dugog Sela propisano je da se višestambene zgrade mogu graditi neposrednom provedbom Plana unutar građevinskih područja naselja Dugo Selo, Kopčevec i Lukarišće isključivo uz prethodno odobrenje Gradskog vijeća ili tijela koje ono ovlasti. Tako je planirana izgradnja višestambene zgrade, od 6 stambenih jedinica, u Erdutskoj ulici, investitora Tehnobeton d.o.o. iz Dugog Sela, uz koju su članovi Odbora uputili uvjet da se pozicija parkirališta izmjesti bočno. Također na sjednici su razmatrani prijedlozi zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade, 8 stambenih jedinica, u Ulici Hrvatskog preporoda, investitora ViSti nekretnine d.o.o. iz Dugog Sela te za izgradnju višestambene zgrade, 6 stambenih jedinica, u Šaškovečkoj ulici, investitora Miador d.o.o. iz Dugog Sela. Članovi Odbora su za sve prijedloge zaključaka o davanju odobrenja za izgradnju dali pozitivno mišljenje te su upućeni na usvajanje Gradskom vijeću Grada Dugog Sela.Skip to content