Održana sjednica Savjeta mladih: Prihvaćen program rada za 2016. godinu

Savjet mladih Grada Dugog Sela u 2016. godina planira deset projekata – iznijela je prijedlog novog Programa rada predsjednica Maja Matijaš. Sjednica, peta po redu, održana je 8.rujna, a nazočio joj je i pročelnik za društvene djelatnosti Veljko Bertak. Dva su projekta već poznata široj javnosti, a zadržana su zbog iznimnog uspjeha. To su „Ja sam za ples“ te „Street style show“. Njih će se nastojati poboljšati te uključiti još više sudionika, napomenula je Matijaš. Nakon „Street workout parka“ koji je krenuo u realizaciju, predložit će i prijedlog Biciklističkog kluba Dugo Selo za gradnju pump-track staze. To je kružna biciklistička staza koja svojim elementima (brjegovima, humcima, kosim zavojima…) omogućuje vozaču da uz minimalno pedaliranje kruži stazom koristeći se isključivo „pumpanjem”. Od novih projekata u programu su i „Kino večer“ vezana za proslavu Valentinova; „Sportske aktivnosti“ u sklopu kojeg bi se, u suradnji s AK Martin, održala mala škola trčanja; „Graffiti Jam“ je projekt Multimedijalnog kluba Pozitiv kojim bi se grafite prikazalo kao umjetnost i svojevrsnu prezentaciju antivandalizma. Savjet mladih planira i više tribina vezanih za mlade, teme su Prevencija nasilja među mladima, Zapošljavanje mladih te Pravilnom prehranom i sportom do zdravlja. Tribine bi se realizirale u suradnji sa stručnjacima te institucijama poput HZZ-a. U sljedećoj godini Savjet mladih planira i povezivanje i suradnju s drugim Savjetima s područja Zagrebačke županije. Nedavno je na takvom sastanku, održanom u Vrbovcu, prisustvovala i predsjednica Matijaš. Tamošnji Savjet mladih pozvao je sve na poznatu manifestaciju „Kaj su jeli naši stari“, bilo je to prigoda za izmjenu iskustava te prezentaciju održanih projekata. S obzirom da takvi skupovi imaju tendenciju postati rotirajući, jedan od gradova domaćina mogao bi biti i Dugo Selo. Suradnja s Gradom i drugim ustanovama, više sastanaka s čelnim ljudima, također su u planu Savjeta. Krenut će se u jače informiranje mladih o radu Savjeta. Članovi planiraju, na volonterskoj bazi, obilaziti odgojno-obrazovne ustanove kako bi se poboljšala komunikacija te dobila povratna informacija o potrebama mladih generacija. Za sve projekte u 2016. godini sredstva iznose 47.800 kuna. Od ovogodišnjih projekata Savjet mladih namjerava održati „Festival mladih“ u studenom, a od još bližih su „Fotomaraton“ Multimedijalnog kluba Pozitiv. Fotografije nastale na događanjima u sklopu „Dugoselskih jeseni“ (Političko pecanje i fišijada, Biciklijada i berba grožđa) izložile bi se na izložbi u Maloj galeriji. Matijaš se osvrnula i na nedovoljno sudjelovanje pojedinih članova u radu Savjeta, pozivajući ih na veći angažman. Na kraju je bilo riječi o natječaju za izradu logotipa Savjeta, a o uvjetima i kriterijima javnost će biti obaviještena.Skip to content