ODRŽANA SJEDNICA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA DUGO SELO

U cilju priprema za prihvat izbjeglica iz Ukrajine održana je sjednica Stožera civilne zaštite Grada Dugog Sela uz prisustvo gradonačelnika Nenada Paniana, njegove zamjenice Jasminke Kokot Bambić i predstavnika gradskih ustanova. Poduzimaju se pripreme da ukoliko dođe do većeg priljeva izbjeglica na naše područje da se osiguraju određeni prostori za privremeni prihvat na širem području grada Zagreba, pa tako i u našoj sredini. Naime, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb uputio je svim gradovima Zagrebačke županije dopis kojim traži podatke o mogućnostima gradova za smještaj ukrajinskih izbjeglica. Ujedno su definirane zadaće svih subjekata na razini Grada Dugog Sela koji će sudjelovati u zbrinjavanju izbjeglica. U suradnji s mjesnim odborima i DVD-ima i našim župama pokrenuta je akcija da se na terenu ispitaju slobodni kapaciteti za dugotrajniji smještaj izbjeglica. Molimo građane da dojave o takvim kapacitetima gradskom djelatniku Vanji Šikoviću na:  vanja.sikovic@dugoselo.hr ili na telefon 099/7979-182.

Ujedno su predstavnici naših zdravstvenih institucija upoznali Stožer s osiguranjem zdravstvene zaštite izbjeglica, psihosocijalne pomoći i epidemiološkog stanja.  Ravnateljica dugoselske Ispostave Doma zdravlja Zagrebačke županije dr. Sunčana Žuteković informirala je prisutne da je Dom zdravlja dobio naputak nadležnog ministra da se izbjeglice primaju kao hitni pacijenti. Za potrebe pripreme hrane angažirat će se lokalni ugostitelji. Ujedno su definirane zadaće čišćenja, osiguranja i održavanja objekta.

Na sjednici Stožera bilo je rasprave oko pojave straha među građanima i postupanja oko sklanjanja uslijed djelovanja atomskog oružja, bombardiranja te ostalih opasnosti. Ako će postojati bilo kakva opasnost nadamo se da će sustavi upozoravanja i prevencije na vrijeme djelovati i dati građanima pravilne naputke o načinu postupanja. Sjetimo se iz bliže prošlosti „Černobila“ kada su putem radija i TV dati savjeti o postupanju za sve građane da ne izlaze van i slično. Za vrijeme rata su putem uzbuna građani pozivani u skloništa. Ako dođe do ugroze od zračnih djelovanja nadamo se da naše područje neće biti unosan cilj za takvo djelovanje i da vjerojatno do njega neće doći. Treba napomenuti da u RH nema dovoljno kapaciteta za zaklanjanje stanovništva, a većina postojećih skloništa nije adekvatna za dugotrajnije zaklanjanje stanovništva. Ali, imamo naučene lekcije iz Domovinskog rata kada smo gradili priručna skloništa i osposobljavali podrume kod susjeda, punili vreće i slično. Na sreću kod nas nije bilo potrebe za tim, a vjerojatno niti u budućnosti. Dakle, pratite upute državnih tijela i tako postupajte – za sada ništa novo, poručuju iz Stožera civilne zaštite Grada Dugog Sela.Skip to content