Održana zajednička sjednica Vijeća Općine Rugvica i Grada Dugog Sela: DUKOM ulazi u ViO Zagrebačke županije

DUKOM d.o.o. se pripaja „Vodoopskrbi i odvodnji“ Zagrebačke županije – odlučeno je većinom glasova na zajedničkoj sjednici odnosno 11. sjednici Općinskog vijeća Rugvica i 26. sjednici Gradskog vijeća Dugog Sela u dugoselskoj Gradskoj vijećnici 6. svibnja.
Kako se čulo, okrupnjavanja malih poduzeća potrebna su radi apliciranja projekata na EU fondove, u skladu su s reformom vodokomunalnog sektora započetom 2013. godine te DUKOM nije izuzetak. Takav je i projekt Regionalnivodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok čijom će realizacijom 105.000 stanovnika istočnog dijela županije dobiti priključak na javnu vodoopskrbu. Odluke o pridruživanju se već donose, na ovoj sjednici postavljeno je niz pitanja. Podršku prihvaćanju dala su oba čelnika, gradonačelnik Stipo Velić i načelnik Mato Čičak.
Sjednicu je vodio predsjednik dugoselskog Vijeća Ivica Klarić, a na vijećnička pitanja odgovarali su zamjenik župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović, ispred Ministarstva poljoprivrede Uprave vodnog gospodarstva Vesna Trbojević, direktor VGO Gornja Sava Andrino Petković, voditeljica projekta RVS – Zagreb Istok Gorda Čukman, direktor ViO Zagrebačke županije Tomislav Masten, iz Baum revizije d.o.o. Mladen Baučić i direktor DUKOM-a Dražen Baras. Dugoselsko vijeće glasalo je o jednoj točci dnevnog reda te tako donijelo odluku o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela i pripajanju trgovačkog društva DUKOM d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju trgovačkom društvu “Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“ Rugvički vijećnici iz redova HSS-a tražili su podjelu ove točke na dva dijela uz objedinjenu raspravu, što je i prihvaćeno, pa je općinsko Vijeće donijelo dvije odluke. Kako je obrazložio Siniša Kušeković, prvi dio HSS ne smatra spornim dok o drugom, iako je budućnost, nakon što dobiju obrazloženja još žele razgovarati na svojoj sjednici Vijeća. No, na kraju odluka o DUKOM-ovom pripajanju prošla je većinom glasova dok su onu o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela Rugvičani prihvatili jednoglasno.

Dugom Selu prenijeto 16,55 posto temeljnog kapitala, Rugvici 7,46 posto
Projektom RVS Zagreb Istok vrijednim  100 milijuna eura 105.000 stanovnika istočnog dijela županije dobilo bi priključak na javnu vodoopskrbu. ViO ZŽ priprema aplikaciju za EU fondove, akako prema zakonskim odredbama suvlasnici trgovačkog društva koje može biti korisnik i investitor projekta mogu biti isključivo jedinice lokalne samouprave, županijska Skupština je 25. svibnja o.g. donijela Odluku o podjeli i prijenosu poslovnih udjela trgovačkog društva ViO ZŽ-e nominalne vrijednosti od milijun kuna na 14 jedinica lokalne samouprave s područja provedbe projekta prema kriteriju broja stanovnika po popisu iz 2011. godine, izložio je u uvodnom dijelu pročelnik UO za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća Mladen Šestan. Uz Dugo Selo, Brckovljane i Rugvicu, u obuhvatu projekta su Sv.Ivan Zelina, Vrbovec, Ivanić Grad, Križ, Kloštar Ivanić, Dubrava, Gradec, Farkaševac, Preseka, Bedenica i Rakovec, a svi su potpisujući 2014. godine pismo namjere postali partneri u realizaciji RVS-a. Temeljni kapital DUKOM-a, koji je u vlasništvu Grada te Općina Rugvica i Brckovljani iznosi ukupno 934.800 kuna, od čega 467.400 ili 50 posto ima Grad, a po 25 posto ili 233.700 Općine. Prihvaćajući odluku o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela, Grad je prihvatio raspodjelu sredstva od 165.500 kuna odnosno 16,55 posto temeljnog kapitala, a Rugvici je preneseno 74.600 kuna ili 7,46 posto te će te udjele pripojiti svojima. Županijskom ViO, uz DUKOM, pridružit će se vrbovečki ViO, ivanićgradski ViO te Odvodnja, Vodovod Zelina i Komunalac Brckovljani. Ostali poslovni udjeli dijele se na Ivanić-Grad (137.900 kn), Sveti Ivan Zelina (151.200 kn) i Vrbovec (140.200 kn), te općine Brckovljani (64.800), Kloštar Ivanić (57.700 kn), Križ (66.000 kn), Bedenica (13.600 kn), Dubrava (49.700 kn), Farkaševac (18.300 kn), Gradec (34.900 kn), Preseka (13.700 kn) i Rakovec (11.900 kn). Iz EU fondova za sufinanciranje RVS-a očekuje se 70 posto, ostatak će se osigurati iz državnog proračuna (12 posto), Hrvatskih voda (12 posto), JLS-a (6 posto). Nakon što se ovaj održivi projekt realizira cijena vode u prvoj godini korištenja 2021. godine trebala bi biti 6,03 kune, a u perspektivi kroz nekih tridesetak godina oko 7 kuna. Novo Društvo preuzelo bi zaposlenike DUKOM-a, imalo bi oko 120 zaposlenih, licencirani kadar, službu razvoja vezanu za EU projekte. Uz rekonstrukciju mreže, na ovom području planira se izgraditi magistralni vodovod Sesvetska Sela-Božjakovina, nadzorno-upravljački sustav, osigurati alternativni pravci, rečeno je tijekom rasprave.

Okrupnjavanja potrebna zbog povlačenja sredstava iz EU fondova – DUKOM nije izuzetak
Kako je okrupnjavanje u skladu s tzv. reformom vodno komunalnog sektora koju je Ministarstvo poljoprivrede započelo 2013. godine te s preuzetom obvezom ulaskom u EU za osiguranje stanovništva opskrbom pitkom vodom i odvodnjom, pojasnila je vijećnicima predstavnica Min. poljoprivrede Vesna Trbojević dodavši kako nijedna politička opcija to nije osporavala. Ima 185 isporučitelja vodnih usluga što je previše fragmentirano, 2/3 društava nisu kadrovski dovoljno snažni ni stručno ekipirani da bi mogli voditi razvoj sustava te formulirati projekte koje se može kandidirati za pomoć EU-a. Komunalna infrastruktura, u skladu sa zakonskim odredbama pripada JLS-ovima, a ne Županiji, pojasnila je.

Problemi su ovdje detektirani, dobava vode od ViO Zagreb po nekorektnoj cijeni, 35 posto gubitaka u mreži te zahtjev za rekonstrukcijom vodovodne mreže od 45 kilometara na gradskom te općinskim područjima, naveo je direktor ViO ZŽ Tomislav Masten. Da bi se to riješilo osnovan je VIO ZŽ, te se krenulo s projektom RVS. Dobivena je koncesija za vodocrpilište Kosnica, otkupljeno i sanirano 25 ha zemljišta, izbušeno 6 bunara kapaciteta 150 l/sec i na taj način stvoreno srce RVS-a, dao je podatke Masten.

Županov zamjenik Tomljenović rekao je kako će okrupnjavanje tako i tako dogoditi, mala poduzeća neće moći dobiti licence. Ukoliko je područje malo, EU neće vidjeti svrhu ulaganja.

Vijećnička pitanja i rasprava: O DUKOM-ovom dugu, imovini, naknadi za razvoj, nastavku gradnje kanalizacijskog sustava…
Raspravu je pitanjem otvorio dugoselski vijećnik Nenad Sedlar opisavši situaciju riječima „ide se u prosidbu bez miraza“. Spomenuo je DUKOM-ov dug koji, u slučaju da tvrtka dobije spor protiv ZG Holdinga iznosi 10 milijuna. U slučaju poraza dug je 18 milijuna i kako će se to platiti. Kako nije protiv RVS-a, ali je protiv sudjelovanja Dugog Sela, izjavio je vijećnik Zvonko Novosel Dolnjak. Smatra kako je ostao niz otvorenih pitanja. Grad previše ulaže, nigdje ne spominje kanalizacijski sustav, navedena cijena vode nije ničim dokazana, a smatra i kako se treba okrenuti prema Zagrebu. Zagreb, rečeno je, nema interesa širiti se na ovo područje jer nema izvorišta. Ovo nije zadnji projekt, idu još tri, kanalizacija ide dalje s time da će nova tvrtka imati bolje kapacitete, odgovoreno je. Stjepan Štefinovec napomenuo je kako je udruživanje budućnost. Konstatirao je da Dugo Selo ima dobru pokrivenost, ona je oko 97 posto, a kod rekonstrukcije mreže nedostaje hodogram. Projekt sekundarne mreže je gotov, realizacija se očekuje početkom sljedeće godine, ovime Grad puno dobiva, uloženo je 70 mil. kuna, to sami ne bi mogli ostvariti, iznio je gradonačelnik Stipo Velić. Što se tiče zaposlenika, oni prelaze u novu tvrtku. Nebo ne može biti granica, rekao je Masten rugvičkom vijećniku Darku Hrdanu o visini cijene vode. EU traži da se uračunaju troškovi amortizacije, a pratit će i poštivanje uvjeta. Imovina se, u slučaju da Društvo propadne, izlučuje u vlasništvo JLS-ova. Općine i Grad trebali bi imati oko 30 posto vlasništva. Sjedište bi trebalo biti u Dugom Selu, a zgrada zajedničke firme gradit će se tamo gdje će odlučiti Skupština, odgovoreno je Božidaru Ciku koji je spomenuo DUKOM-ovo zemljište
Lokalna komponenta ovog projekta iznosi 40 milijuna kuna i sufinancira se iz cijene vode. Da li je ta komponenta predviđena da se financira do 2021. godine odnosno kreditom koji će uzeti ViO ZŽ i vraćati novcem iz cijene vode, zanimalo je rugvičkog vijećnika Sinišu Kušekovića. Pretpostavlja da će najveći dio tereta otplate kredita pasti na one s najvećom priključenošću odnosno najvećim brojem potrošača, a to sada ima upravo ovdje gdje je priključenost 89 posto. Primjerice, Ivanić ima 70 posto, a Vrbovec 29 posto, iznio je podatke. Dok smo mi gradili svoje objekte i uložili značajna sredstva, uz pomoć, sada moramo ponovno ulagati sredstva u zajednički vodovod, rekao je izražavajući i bojazan kako se u Rugvici neće ulagati ništa jer ima novu mrežu i pokrivenost 99 posto. Zajednički objekti su vodocrpilište u Kosnici i prempumpna stanica. S druge strane nastavlja se s projektom kanalizacije, za koju je rečeno da je JASPERS odobrio, a nije rečeno što on obuhvaća u Rugvici. Tri naselja, Preseka, Oborovo i Prevlaka nisu njime obuhvaćena jer nisu zadovoljili studiju isplativosti što ne znači da im ne treba kanalizacija. To ne bi zadovoljile ni neke od općina koje se spominju u dokumentaciji, zamjerio je Kušeković. Ovdje se skuplja i naknada za razvoj i pri udruživanju ta sredstva postaju sredstva isporučitelja i koristit će se na vodoopskrbnom području na što DUKOM od trenutka pripajanja više nema utjecaja. Tražio je da odlukom o udruživanju i to bude definirano. Iako DUKOM već neko vrijeme plaća ulaznu cijenu vode od 2, 08 kn, smanjenje nije prebacio na potrošače što smatra upitnim. Čudno mu je i što sami smatraju DUKOM problemom dok drugima njegov dug to nije. Nije navedeno ništa o drugim poduzećima, koliko oni imaju zaposlenih, nema plana poslovanja koji bi govorio o uštedama ni razvojnih projekata osim s ovog područja koji je praktički pred završetkom. Vrijednost zemljišta površine 6 ha nova bilanca je smanjila s 10 milijuna na 900 tisuća i nešto kuna te objekata sa 163 milijuna 83 milijuna kuna čime se u novo Društvo ulazi sa 100 milijuna manjom bilancom, a ako se zbroje te vrijednosti onda su DUKOM-ovi dugovi odavno plaćeni, potegao je pitanje imovine. Pitao je i kakva je cijena vode predviđena do 2021. godine, budući da DUKOM ima jednu od najvećih cijena. Ovim udruživanjem ne čini se jedno uslužno područje, može doći do promjene granica zbog nesrazmjera. Očekuje se i donošenje Zakona o vodnim uslugama, pojasnila je Trbojević na pitanje o mogućnostima izmjena odluke o uslužnim područjima.
 
Neupitan projekt sustava odvodnje
O stanju projekta odvodnje govorila je Gorda Čukman, voditeljica projektnog tima RVS-a. Vrijednost je otprilike 170 milijuna kuna, JASPERS tim je naglasio da je nužno okrupnjavanje zbog održivosti. Kanalizacija je i dalje prioritet, a kad ViO zaživi brinut će o tom sustavu na ovom području. Nakon što se prihvati projekt RVS krenut će se u dogovor s bankama, tražit će se odgoda kako se ne bi opterećivalo jedinice, nemoguće je odrediti tko će koliko plaćati, ali princip solidarnosti mora postojati. Predviđa se da će u tridesetogodišnjem vremenu otplate kredita pokrivenost biti 90 posto. DUKOM-ovog duga smo svjesni, ali ako se izdvoji neki subjekt projekt pada, ponovio je Masten dodavši kako su napravljane simulacije poslovanja. Gradski vijećnik Stjepan Bertek rekao je kako neće svi JLS-ovi imati svoje predstavnike u Skupštini koja će odlučivati o cijeni vode. Direktor DUKOM-a D.Baras dao je punu podršku udruživanju dodavši kako će cijena vode biti u skladu sa zakonom i za dobro poslovanje tvrtke. Načelnik Mato Čičak također je dao podršku, zatražio da se izbjegne politiziranje. Što se tiče duga on je mogao sjesti na DUKOM pa i na općinske proračune, naveo je. Odluke je javno podržao i gradski vijećnik Nenad Panian. Na ovoj sjednici nisu sudjelovali vijećnici Općine Brckovljani, njihova sjednica najavljena je za ponedjeljak 13. lipnja.Skip to content