Održano javno izlaganje prijedloga Izmjena i dopuna DPU-a zone „Centar“ naselja Dugo Selo

U dugoselskoj Gradskoj vijećnici danas je održano javno izlaganje prijedloga Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo. Sastanku su, uz predstavnike izrađivača plana Grgurović i partneri d.o.o. te zainteresirane, prisustvovali gradonačelnik Nenad Panian, njegov zamjenik Nikola Tominac i pročelnik UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko.

Kako je pojasnio resorni pročelnik, ovo su točkaste ciljane izmjene, radi se o tri lokacije. To su ugao Osječke i Zagrebačke; Sajmišne i Kažotićeve gdje je i prije bila predviđena višestambena zgrada, ali je zbog nemogućnosti rješavanja imovinskih odnosa investitor zatražio da se promjeni predviđena gradnja i da se predvidi višestambena izgradnja na četiri čestice u njegovu vlasništvu; u Zorićevoj gdje je bilo planirano da se ostavi skroman objekt koji je tamo bio, a na susjednim parcelama su bili predviđeni znatno veći objekti pa se izašlo u susret investitoru te je predviđena zgrada otprilike jednakih gabarita kao što su i okolni Podsjetio je kako javna rasprava traje do 28. veljače. Po završetku se radi izvješće, prijedlozi se komentiraju i proučavaju, prihvaćaju ili ne. Nakon toga, ako to traže izmjene, ide se na novu javnu raspravu, ili se definira konačni prijedlog plana koji se upućuje Gradskom vijeću na donošenje. Do sada je stigao jedan prigovor koji se ne odnosi na ovu izmjenu i dopunu no izrađivači plana će ga analizirati u sklopu ove javne raspraveSkip to content