Održano javno izlaganje Studije o utjecaju na okoliš izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Novska

studijaU tijeku je javna rasprava Studije o utjecaju na okoliš zahvata unapređenja, obnove, izgradnje drugog kolosijeka te izgradnje nove dvokolosiječne željezničke pruge na dionicama željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska koja se organizira za područje Zagrebačke županije i Sisačko-moslavačke županije. Nositelj zahvata je HŽ Infrastruktura d.o.o. dok je izrađivač Studije tvrtka Inženjerski projektni zavod d.d. iz Zagreba. Javna rasprava, kao i javni uvid u plansku dokumentaciju, potrajat će do 17. listopada. Na području Zagrebačke županije javni uvid organiziran je u prostoru Gradske uprave Grada Dugog Sela, Zorićeva 1, te u Ivanić Gradu, Park hrvatskih branitelja 1. Kako je prilikom javnog izlaganja održanog u Gradskoj vijećnici kazao voditelj izrade Studije, Hrvoje Kapetanić iz tvrtke IPZ d.d.. u tijeku je izrada procjene utjecaja na okoliš za ujedinjeni zahvat, budući da već postoji lokacijska dozvola za obnovu postojećeg kolosijeka na pruzi Dugo Selo Novska – novi zahvat je da se dodaje drugi, južni, kolosijek na cijelom potezu, i da se rade nekoliko devijacija rekonstrukcije pruge – od kojih su najveći 3 km na području općine Križ, 10 km između Kutine i Lipovljana, dok se na području Dugog Sela generalno dograđuje drugi kolosijek, južni u odnosu na dosadašnji – oko 3 km do Ostrne. Dodao je također kako su studijom sagledane sve smjernice zaštite okoliša sukladno novom zakonu o zaštiti prirode, zakonu o zaštiti okoliša, zakonu o prostornom planiranju i zakonu gradnji. Građani tijekom javnog izlaganja, do 17. listopada, mogu predati primjedbe, prijedloge, dok je procjena dovršetaka izrade Studije do kraja studenoga, navodi Kapetanić.

 Skip to content