Održano javno izlaganje u sklopu ponovne javne rasprave Prijedloga Izmjene i dopune PPU-a Grada Dugog Sela

U Gradskoj vijećnici održano je javno izlaganje u sklopu ponovne javne rasprave Prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela koja traje do 28. kolovoza.

Izrađivač plana je tvrtka Jurcon projekt d.o.o. iz Zagreba. Kako je pojasnio pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko, to je druga, ponovljena, javna rasprava zato što je tijekom prve dobiveno mišljenje Ministarstva obrane kako ne prihvaćaju izmjene koje je Grad uvrstio u svoj Prostorni plan uređenja. Zbog toga, promijenila su se građevinska područja, a Zakon o prostornom uređenju izričito kaže da je u tom slučaju potrebno ponoviti raspravu. Kod ponavljanja prihvaćena su još tri zahtjeva za proširenjem građevinskih područja fizičkih osoba, što inače ne bi moglo biti prihvaćeno jer bi uzrokovalo novu javnu raspravu. Također, Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša dao je nekih 25 prijedloga na tekstualne odredbe Prostornog plana, a većina je prihvaćena, kazao je Vinko. Na javnom izlaganju primjedbi nije bilo. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjene i dopune PPU Grada Dugog Sela započela je 19. kolovoza, traje do 28. kolovoza. Uvid u elaborat može se izvršiti u Vijećnici Grada Dugog Sela, Ulica Josipa Zorića 1 i to svakim radnim danom od 8 do 15 sati te na službenim stranicama Grada Dugog Sela.Skip to content