Omladinska ulica gotova krajem rujna

Radove na izgradnji kolnika i sjevernog nogostupa s komunalnom infrastrukturom u Omladinskoj ulici u Velikoj Ostrni obišli su danas dogradonačelnik Nikola Tominac, voditelj Odsjeka za komunalno i stambeno gospodarstvo Davor Miljanović te predstavnici izvođača radova Bolčević gradnja d.o.o. Radovi teku po planu i Omladinska bi trebala biti gotova krajem rujna. „U tijeku su radovi na postavi rubnjaka, idući tjedan kreću završni radovi za asfaltiranje, idu dva sloja asfalta. Nakon toga slijede završni radovi horizontalne i vertikalne signalizacije. Planirani rok kompletnog završetka je 29. rujna“, rekao je Miljanović.
Projekt vrijedan 4,4 milijuna kuna sufinancira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Program ruralnog razvoja 2014.-2020., u visini 85 posto iznosa Projekta i Republika Hrvatska u visini 15 posto iznosa.
Ugovor o financiranju Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“ sklopljen je između Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Grada Dugog Sela. EU sufinanciranje projekta iznosi nešto više od 3 milijuna kuna, iznos RH je 545.352 kune, a Grada 765.446 kuna.
Duljina dionice iznosi 620 m. Projekt obuhvaća prometnicu širine 5.5m i sa sjeverne strane nogostup širina 2,20 metara, izgradnju oborinske ulične odvodnja u koju će se spojiti odvodnja sa ceste i nogostupa s ukupno 41 slivnikom i u koju će se spojiti drenaža prometnice i u koju će biti spojene kućni priključci oborinske odvodnje -ukupno 37 kućnih priključaka oborinske odvodnje. Također, uključuje iskop novog cestovnog kanala s južne strane s izradom novih cijevnih propusta odnosno kolnih ulaza u parcele kao i podzemnu DTK- telekomunikacijsku instalaciju u trupu nogostupa te podzemne priključke za objekte u ulici.Skip to content