Pjesnička večer s Lidijom Puđak i Ljiljanom Lipovac 23. veljače

Klub pisaca GK Dugo Selo u subotu 23. veljače u „Starim krovovima“ predstavlja dvije pjesnikinje.
Pjesme Lidije Puđak objavljivane su u mnogim zajedničkim zbirkama, raznim portalima i časopisima te su prevođene na nekoliko jezika. Organizator je mnogih projekata (izdvojimo Pjesničkom riječju „Stop nasilju nad ženama“), promovira kulturu Slavonije („Slavonija u krilu Zagreba“), piše za brojne časopise i portale, piše i kritičke osvrte. Za svoje je pjesme primila brojne nagrade, kao i priznanja za društveni aktivizam.
Lijljana Lipovac piše pjesme od 2014. godine. Zajedno s Lidijom Puđak organizirala je brojne projekte i pjesničko-glazbena događanja. Pjesme su joj objavljene u više zbornika i zbirki. Posebno je bila zapažena Zlatna plaketa na sajmu knjiga u Beogradu 2017. za najljepšu pjesmu posvećenu ženi Romkinji. Godine 2018. izašla je zbirka njezinih pjesama prevedenih na romski jezik.Skip to content