REPUBLIKA HRVATSKA

   ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

         GRAD DUGO SELO

Upravni odjel za prostorno uređenje,

        zaštitu okoliša, komunalno

          i stambeno gospodarstvo

Na temelju članka 97. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 153/13.), te Zaključka o utvrđivanje prijedloga i upućivanju na ponovnu javnu raspravu izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone “CENTAR” naselja Dugo Selo, KLASA: 350-02/13-01/36, URBROJ:238/07-01-06/01-15-32 od 16.12.2015. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU  IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE “CENTAR”  NASELJA DUGO SELO

 

 Ponovna Javna rasprava provest će se u trajanju od 15 dana, odnosno od 25.01.2016. godine  do 08.02.2016.  godine.

Uvid u Prijedlog prostorno planske dokumentacije može se izvršiti u vijećnici na I katu zgrade Grada Dugog Sela, Josipa Zorića 1 i to svakim radnim danom od 08-15 sati.

Do zaključenja javne rasprave, građani, pravne osobe, mjesni odbori i drugi sudionici u javnoj raspravi mogu dati primjedbe i prijedloge u «Knjigu primjedbi» na mjestu uvida ili dostavljanjem pismenih primjedbi Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javno izlaganje prijedloga IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE “CENTAR”  NASELJA DUGO SELO, održat će se u vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1., dana 04.02.2016. godine u 18,00 sati.

 

 

KLASA: 350-02/13-01/36

URBROJ: 238/07-01-06/01-15-33

Dugo Selo, 16.12.2015.

Skip to content