PONOVNA JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGOG SELA

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela provest će se u trajanju od 10 dana, odnosno od 19.08.2019. do 28.08.2019. godine.

Tijekom trajanja ponovne javne rasprave, uvid u elaborat prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela, može se izvršiti u Vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1 i to svakim radnim danom od 8 do 15 sati, te na službenim stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr

Tijekom trajanja javne rasprave održat će se javno izlaganje dana 21.08.2019. godine s početkom u 17 sati u vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela građani, tijela, pravne osobe mogu dati u knjigu primjedbi na mjestu uvida ili dostaviti pismeno Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1, zaključno do 21.08.2019. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog Prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

GRAD DUGO SELOSkip to content