Potpisani ugovori o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada

Nakon što je dugoselsko Gradsko vijeće na svojoj zadnjoj sjednici održanoj 26.veljače donijelo odluke o povjeravanju komunalnih poslova na području grada, danas su potpisani ugovori s izabranim izvoditeljima. Potpisivanju ugovora u Maloj vijećnici prisustvovali su dogradonačelnik Pavo Jakovljević, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko, voditelj odsjeka za komunalno i stambeno gospodarstvo Davor Miljanović te stručna suradnica za poslove javne nabave Mirjana Perković.

Dogradonačelnik Jakovljević kazao je kako se radi o komunalnim poslovima koji će se obavljati u 2015. godini, ukupna sredstva iznose oko 810.000 kuna. „S radovima se može početi odmah po potpisivanju ugovora, a nastojat ćemo da budemo točni i vi i mi te da radovi budu kvalitetno izvedeni“, rekao je dogradonačelnik Jakovljević. U komunalne aktivnosti žele se aktivno uključiti i Mjesni odbori, čiji bi predstavnici bili prisutni kod izvođenja, čulo se od gradskih predstavnika. Pročelnik Marijo Vinko naglasio je kako se traži ažurnost kod ispostavljanja situacija kao i vođenje sve potrebne građevinske dokumentacije. Radi se o sljedećim komunalnim poslovima: održavanje nerazvrstanih cesta-asfaltne ceste za 130.875 kuna radit će obrt „Barun“ vl. Mate Baruna iz Dugog Sela; redovno održavanje za 192.125 kuna, pojačano održavanje i rekonstrukciju za 134.062 kuna te poljske putove za 68.125 kuna povjereni su obrtu „Autoprijevoznik“ vl. Josipa Kajbe; odvodnja atmosferskih voda-sanacija crijevnih propusta za 113.875 kuna te za iskop čišćenje i regulaciju odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnju nerazvrstanih cesta za 99.812 kuna obavljat će obrt „Kod kapetana“ vl. Štefice Jug; postava i održavanje vertikalne signalizacije za 31.425 kuna povjerena je Talan-prometu d.o.o.; postavu i održavanje horizontalne signalizacije obavljat će za 40.000 kuna „Signalizacija“ iz Zagreba.Skip to content