Potpisani ugovori o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada

Nakon što je dugoselsko Gradsko vijeće na svojoj 33. sjednici održanoj 23. veljače donijelo odluke o povjeravanju komunalnih poslova na području grada, danas su potpisani ugovori s izabranim izvoditeljima.

Potpisivanju ugovora u Maloj vijećnici prisustvovali su gradonačelnik Stipo Velić, dogradonačelnik Pavo Jakovljević, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko, voditelj odsjeka za komunalno i stambeno gospodarstvo Davor Miljanović te stručna suradnica za poslove javne nabave Mirjana Perković.

Gradonačelnik Velić izrazio je zadovoljstvo izabranim izvođačima koji obavljaju poslove održavanja nerazvrstanih cesta. Za to je u proračunu osigurano 1.380.000 kuna, a utrošit će se 1.113.611,25 kuna što je za Grad povoljnije, istakao je.

Ugovori su potpisani s obrtom Barun, vl. Mato Barun, za asfaltne ceste na iznos 247.875 kuna; JIK KAJBA, vl. Ivana Kajbe, za redovno održavanje na iznos od 214.500 kuna te za pojačano održavanje i rekonstrukciju na iznos od 236.950 kuna.

KOD KAPETANA j.d.o.o., vl. Orlando Sesan, brinut će za održavanje poljskih putova za iznos od 126.300 kuna, za odvodnju atmosfesrkih voda – iskopi, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta na iznos od 115.300 kuna te za sanaciju cijevnih propusta na iznos od 100.430 kuna.

Postava i popravak vertikalne signalizacije povjerena je Signalizaciji d.o.o. na iznos od 36.093,75 kuna kao i održavanje horizontalne signalizacije na iznos od 36.162,50 kuna.Skip to content