Potpisani ugovori za komunalne poslove vrijedni 1,2 milijuna kuna

Danas su u Gradskoj upravi Grada Dugog Sela potpisani ugovori o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela u 2016. godini, a radi se o osam ugovora ukupne vrijednosti milijun kuna. Nakon provedenog postupaka prikupljanja ponuda za poslove održavanja nerazvrstanih cesta – asfaltne ceste kao najpovoljniji ponuditelj odabran je obrt ”BARUN” iz Dugog Sela (vrijednost radova iznosi 200.000 kuna). Poslovi odvodnje atmosferskih voda – sanacija cijevnih propusta dati su Trgovačkom društvu Grading-invest d.o.o. iz Dugog Sela (vrijednost radova 200.000 kuna). Istom trgovačkom društvu povjereni su poslovi održavanja nerazvrstanih cesta – poljskih putova (vrijednost radova 150.000 kuna). Poslovi odvodnje atmosferskih voda – iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta povjereni su vlasnici obrta „Kod kapetana“ iz Dugog Sela, Štefici Jug (vrijednost radova 160.000 kuna). Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta – redovno održavanje prepušteni su Josipu Kajbi, vl. obrta „Autoprijevoznik“ iz Dugog Sela (vrijednost poslova 250.000 kuna). Istom vlasniku obrta povjereni su i poslovi održavanja nerazvrstanih cesta – pojačano održavanje i rekonstrukcija (vrijednost radova 200.000 kuna). Poslove održavanja horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama obavljat će Dioničko društvo PISMORAD d.d. iz Zagreba (50.000 kuna), a poslove održavanja nerazvrstanih cesta – postava i popravak vertikalne signalizacije Trgovačko društvo SIGNALIZACIJA d.o.o. iz Zagreba (50.000 kuna).
Današnjem potpisivanju, uz predstavnike izabranih tvrtki, prisustvovali su predstavnici Grada, gradonačelnik Stipo Velić, njegov zamjenik Pavo Jakovljević, pročelnik za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko i stručna suradnica za poslove javne nabave, kadrovske poslove i poslove mjesne samouprave Mirjana Perković. Gradonačelnik je konstatirao kako je „vrlo zadovoljan ponudama i cijenama, kao i s kvalitetom odrađenih radova izvođača koji su ponovo izabrani, a posebice što je većina tvrtki s područja Dugog Sela“, te je izrazio nadu kako će njihova daljnja suradnja biti korektna. Pročelnik Vinko navodi na kraju da je u proračunu za potrebe ovih poslova osigurano milijun 250.000 kuna. „Ponude su pristigle temeljem javnog natječaja, a glavni kriterij bila je najniža cijena te kvaliteta usluga“, poručio je pročelnik.Skip to content