Search
Close this search box.

Povećanje cijene programa Dječjeg vrtića Dugo Selo

Gradsko vijeće Dugog Sela prihvatilo prijedlog povećanja cijene programa Dječjeg vrtića Dugo Selo i odobrilo dodatne upise.

Prvi puta od 2012. godine mijenja se iznos sudjelovanja roditelja u cijeni plaćanja redovitog programa Dječjeg vrtića Dugo Selo. Nova cijena utvrđena je u iznosu od 750,00 kn za primarni 10-satni program.

Razlozi se očituju kroz povišene troškove poslovanja Dječjeg vrtića Dugo Selo zbog povećanja cijena energenata, komunalnih usluga, namirnica za prehranu djece kao i ostalih troškova materijala i usluga.

Naime, trošak prehrane po djetetu veći je za 22,95% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, uz tendenciju kontinuiranog rasta. Cijena električne energije veća je za 110,85% dok je cijena plina veća za 35%.

Dječji vrtić Dugo Selo jedan je od 24 nacionalna centra izvrsnosti te je prepoznat po kvaliteti rada i zaposlenika. Kako bi osigurali mogućnost podmirenja povećanih troškova poslovanja i nastavili nuditi djeci kvalitetne uvjete boravka sukladno propisanim standardima, Gradsko vijeće Grada Dugog Sela prihvatilo je navedeno povećanje cijene vrtića.

Uz već donesene mjere dodatnog subvencioniranja troškova boravka djece u vrtićima privatnih osnivača gdje je Grad Dugo Selo odlučio sufinancirati 50% povećanje ekonomske cijene, ovime se izjednačuju cijene odgojno obrazovnog programa u svim vrtićima na području Dugog Sela.

Također, odobrene su i I. izmjene plana upisa u Dječji vrtić Dugo Selo te su osigurana dodatna mjesta za još 42 djeteta, od čega 22 u jasličke skupine te 20 u vrtićke skupine. Slijedom navedenog, u pedagoškoj godini 2022./2023. u Dječji vrtić Dugo Selo biti će upisano ukupno 381 dijete. Navedena mjera uz napore dječjih vrtića privatnih osnivača trebala bi doprinjeti da većina djeca koja su se prijavila i ispunila kriterija za mjesto u odgojno obrazovnom programu, isti i ostvare u ovoj pedagoškoj godini.

Grad Dugo Selo nastavlja raditi na povećanju standarda predškolskog programa te je na raspoložive natječaje u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti prijavio izgradnju novog vrtića u Ostrni te proširenje postojećeg vrtića u Lukarišću. Kroz navedene natječaje moguće je očekivati subvenciju troškova izgradnje vrtića od 60 do 80%.

S privatnim se investitorima kontinuirano radi na stvaranju uvjeta za izgradnju novih kapaciteta što će doprinjeti još većim brojem skupina te još boljim standardom odgojno obrazovnog rada u predškolskim ustanovama.

Podjeli vijest

Nedavno objavljeno

Skip to content