POZIV FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA GRADA DUGOG SELA ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE MRAZ

Temeljem Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) gradonačelnik Grada Dugog Sela g. Nenad Panian je dana 14.04.2021. godine podnio zahtjev županu Zagrebačke županije za proglašenje prirodne nepogode mraz za područje Grada Dugog Sela.

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić donio je 21. travnja 2021. godine Odluku o proglašenju prirodne nepogode mraz na području općina Bistra, Brdovec, Jakovlje, Klinča Sela, Kloštar Ivanić, Kravarsko, Križ, Luka, Orle i Pokupsko, gradova Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sv.I. Zelina, Velika Gorica i Vrbovec, KLASA: 921-01/21-02/02, URBROJ 238/1-03-21-02.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe s područja Grada Dugog Sela, nositelji OPG-ova, da prijave štetu nastalu uslijed mraza na poljoprivrednim kulturama i voćnjacima (višegodišnjim nasadima), sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) članak 25. stavak 1.

Šteta se prijavljuje na propisanom priloženom obrascu NAJKASNIJE DO 29.05.2021. GODINE, na email: zvjezdana.budorklaric@dugoselo.hr ( ili poštom preporučeno na adresu: Grad Dugo Selo, Josipa Zorića1, 10370 Dugo Selo, s naznakom prijava štete od mraza).

Obrazac prijave je potrebno cjelovito popuniti ( obavezno upisati i iznos prve procjene štete, te postotak oštećenja nasada-u opisu nastale štete), potpisati (i ovjeriti štambiljom ukoliko se radi o pravnoj osobi), skenirati i poslati na navedeni email do 29.05.2021. godine ili poštom preporučeno na navedenu adresu.

Sva eventualna pitanja možete postaviti na email: zvjezdana.budorklaric@dugoselo.hr

 

Grad Dugo Selo

OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETE – MRAZSkip to content