POZIV FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA GRADA DUGOG SELA ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE MRAZ

Gradonačelnik Grada Dugog Sela na temelju Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) te zahtjeva tvrtke Dominik voće d.o.o. iz Prozorja podnio je 06. travnja, 2020. godine županu Zagrebačke županije zahtjev za proglašenje prirodne nepogode-mraz za područje Grada Dugog Sela.

Župan Zagrebačke županije donio je 17. travnja 2020. Odluku o proglašenju prirodne nepogode mraz za područje općine Bistra, Dubrava, Kloštar Ivanić, Klinča Sela, Luka, Jakovlje, Orle , Pisarovina i gradove Dugo Selo, Jastrebarsko, Sv. Ivan Zelina i Velika Gorica, KLASA:920-01/20-02/01, URBROJ: 238/1-03-20-03.

Točkom II. navedene županove Odluke obvezuju se gradska/općinska Povjerenstva unijeti prvu procjenu štete u Registar štete U PROPISANOM ZAKONSKOM ROKU.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe sa područja Grada Dugog Sela da sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN16/19) članak 25. stavak 1, prijave štetu nastalu uslijed mraza (u periodu od 23. ožujka do 16. travnja 2020.   godine) , nastalu u poljoprivredi ( biljnoj proizvodnji, obrtnim sredstvima u poljoprivredi, štetu na višegodišnjim nasadima).

Šteta se prijavljuje na propisanom priloženom obrascu NAJKASNIJE DO 25.TRAVNJA 2020. GODINE, na email: zvjezdana.budorklaric@dugoselo.hr ( ili poštom preporučeno na adresu: Grad Dugo Selo, Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo, s naznakom prijava štete od mraza). Štetu u poljoprivredi mogu prijaviti svi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika. Prijava štete od prirodnih nepogoda u poljoprivredi obavezno sadržava MIBPG poljoprivrednog proizvođača te ARKOD oznaku površine za koju se šteta prijavljuje ili broj katastarske čestice (sukladno Pravilniku o registru šteta od prirodnih nepogoda NN 16/19, članak 10.).

Obrazac je potrebno popuniti, potpisati ( ovjeriti štambiljom ukoliko se radi o pravnoj osobi), skenirati i poslati na navedeni email do 25.04.2020. godine.

Sva eventualna pitanja možete postaviti na email: zvjezdana.budorklaric@dugoselo.hr.

Gradonačelnik Grada Dugog Sela

Nenad Panian, dr.med.dent.

OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETE – MRAZ

 Skip to content