POZIV GRAĐANIMA GRADA DUGOG SELA ZA PRIJAVU ŠTETA OD PRIRODNE NEPOGODE – POTRES

Gradonačelnik Grada Dugog Sela podnio je županu Zagrebačke županije dana 04.01.2021. godine Zahtjev za proglašenje prirodne nepogode – potres za područje Grada Dugog Sela.

Dana 27.01.2021. godine župan Zagrebačke županije donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode potres za područje Grada Dugog Sela ( i ostalih gradova i općina iz Zagrebačke županije koje su zatražile proglašenje), KLASA: 921-01/21-02/02, URBROJ: 238/1-03-21-01.

Pozivaju se građani Grada Dugog Sela da prijave štetu od prirodne nepogode potres na priloženom obrascu na email: zvjezdana.budorklaric@dugoselo.hr.

Obrazac je potrebno popuniti, potpisati, skenirati i poslati na navedeni email.

Ukoliko niste u mogućnosti poslati popunjeni i potpisani (skenirani) obrazac emailom, možete ga dostaviti poštom preporučeno na adresu: Grad Dugo Selo, Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo, s naznakom „prijava štete od potresa“.

Rok za podnošenje prijava sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/2019) članak 25. je u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode-potres tj.  do  04. veljače, 2021. godine.

 

Gradonačelnik,

Nenad Panian. dr.med.dent

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETESkip to content