POZIV GRAĐANIMA GRADA DUGOG SELA ZA PRIJAVU ŠTETA OD PRIRODNE NEPOGODE POTRES

Gradonačelnik Grada Dugog Sela podnio je županu Zagrebačke županije  26.03.2020. godine Zahtjev za proglašenje elementarne nepogode – potres za područje Grada Dugog Sela.

27.03.2020. godine župan Zagrebačke županije donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode potres za područje Grada Dugog Sela  ( i ostalih gradova i općina iz Zagrebačke županije koje su zatražile proglašenje), KLASA:920-01/20-02/01, URBROJ: 238/1-03-20.

Pozivaju se građani Grada Dugog Sela da prijave štetu od prirodne nepogode potres na priloženom obrascu na email: zvjezdana.budorklaric@dugoselo.hr. Obrazac je potrebno, popuniti, potpisati, skenirati i poslati na navedeni email.

Ukoliko niste u mogućnosti poslati popunjeni i potpisani ( skenirani) obrazac emailom, možete ga dostaviti poštom preporučeno na adresu: Grad Dugo Selo, Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo, s naznakom „Prijava štete od potresa“.

Rok za podnošenje prijava šteta od potresa je do završetka pandemije izazvane korona virusom tj. do okončanja mjera koje se odnose na suzbijanje širenja pandemije na području Republike Hrvatske.

Nakon okončanja pandemije izazvane korona virusom, Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda će obići prijavljene oštećene objekte i procijeniti štetu, koja će se kroz Registar šteta proslijediti županijskom i Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Svi zakonski rokovi sukladno Zakonu o ublažavanju  i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/2019) se odgađaju zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom korona virusa.

Sva eventualna pitanja vezana uz popunjavanje obrasca i prijavu štete možete uputiti na email: zvjezdana.budorklaric@dugoselo.hr.

 

Gradonačelnik Grada Dugog Sela,

Nenad Panian, dr.med.dent.

OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETESkip to content