POZIV NA MANIFESTACIJU “DANI HRANE I TRADICIJSKIH PROIZVODA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I GRADA ZAGREBA”

Sajam poljoprivrednih, prehrambenih i tradicijskih proizvoda i usluga održava se u balonu Boćarskog doma na Prisavlju, 10. i 11. listopada, u organizaciji Zagrebačke županije, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo i Grada Zagreba, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo.

Ovaj Sajam postaje značajno mjesto okupljanja poljoprivrednih proizvođača i predstavljanja visoko vrijednih proizvoda za zagrebačkom tržištu. Sudjelovanje za izlagače je besplatno, rok za prijavu je do 28.rujna. Prijavnice se šalju na Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara  72/V, 10 000 zagreb, faksom na 01/6009-474 ili na e-mail g.matasin@zagrebacka-zupanija.hr

Više informacija na broj 01/6009-426 i 01/6009-416.

 

Dani hrane 2015

Prijavnica Dani hrane 2015Skip to content