POZIV UDRUGAMA MLADIH ZA DOSTAVU PLANIRANIH PROJEKATA U 2016. GODINI

Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Grada Dugog Sela osnovan s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih našega grada te njihovog aktivnog uključivanja u javni život, ovime poziva sve udruge koje su sukladno svojim statutima, ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, za dostavu planiranih projekata i aktivnosti u 2016. godini s ciljem pripreme programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2016.god..

Svoje programe možete dostaviti elektronskim putem na e-mail: savjetmladih.ds@gmail.com kao i neposredno ili poštom na adresu: Grad Dugo Selo (za Savjet mladih), Ulica Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo, najkasnije do 31.08.2015.god.

Dugo Selo, 17. kolovoza 2015. god.

Predsjednica

Maja Matijaš, v.r.Skip to content