POZIV UDRUGAMA MLADIH ZA DOSTAVU PLANIRANIH PROJEKATA U 2018. GODINI

Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Grada Dugog Sela osnovan s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih našega grada te njihovog aktivnog uključivanja u javni život, ovime poziva sve udruge koje su sukladno svojim statutima, ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, za dostavu planiranih projekata i aktivnosti u 2018. godini s ciljem pripreme programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2018.god.

Svoje programe možete dostaviti elektronskim putem na e-mail: savjetmladih.ds@gmail.com kao i neposredno ili poštom na adresu: Grad Dugo Selo (za Savjet mladih), Ulica Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo, najkasnije do 06.11. 2017.god.

Dugo Selo, 23. listopada 2017. god.

 

Maja Matijaš, mag.prim.educSkip to content