Poziv udrugama mladih za dostavu planiranih projekata u 2022. godini

Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Grada Dugog Sela osnovan s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih našega Grada te njihovog aktivnog uključivanja u javni život, ovime poziva sve udruge koje su sukladno svojim statutima, ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, za dostavu planiranih projekata i aktivnosti u 2022. godini s ciljem pripreme programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2022.god.

Svoje programe možete dostaviti elektronskim putem na e-mail: savjetmladih.ds@gmail.com

 

kao i neposredno ili poštom na adresu: Grad Dugo Selo (za Savjet mladih), Ulica Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo, najkasnije do 8.10.2021.god.

Dugo Selo, 29. rujna 2021. god.

                                                                                                                      Predsjednica 

                                                                                                                     Ana Ivanda, bacc. oec., v.r.Skip to content