Poziv udrugama za predlaganje kandidata za novi saziv Savjeta mladih grada Dugog Sela

Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na posljednjoj sjednici, 16. srpnja, donijelo je odluku o upućivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Dugog Sela. Javni poziv objavljen je na službenoj web stranici Grada Dugog Sela (www.dugoselo.hr), a rok za dostavu kandidatura je 30 dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela.
Kandidature podnose udruge, koje sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima su opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 30 mladih da podnesu kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela. Osobe koje se kandidiraju u Savjet mladih moraju imati prebivalište na području grada Dugog Sela te da su u dobi od 15 do navršenih 30 godina.
Savjet mladih činit će 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Djelokrug rada ovog savjetodavnog tijela Gradskog vijeća Grada Dugog Sela definiran je Zakonom o savjetima mladih, a kao glavni cilj je aktivno uključiti mlade u javni život grada.Skip to content