Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost Grada Dugog Sela.

Brošure

Kako pravilno odvajati svoj otpad

Velike količine otpada koje čovjek proizvodi postale su ljudska svakodnevnica, ali i jedan od gorućih problema modernog doba.

Kako možemo spriječiti nastanak otpada

Sprječavanje nastanka otpada prioritet je u sustavu gospodarenja otpadom i odnosi se na mjere koje poduzimamo prije nego što tvar, materijal ili proizvod postanu otpad.

Letci

Kako pravilno odvajati otpad

Kako bismo od otpada dobili vrijednu sirovinu koju je moguće reciklirati, iznimno je važno njegovo pravilno odvajanje i sakupljanje.

Kako pravilno kompostirati

Sprječavanje nastanka otpada prioritet je u sustavu gospodarenja otpadom i odnosi se na mjere koje poduzimamo prije nego što tvar, materijal ili proizvod postanu otpad.

Kako možemo spriječiti nastanak otpada

Mnogi su načini kojima možemo spriječiti nastanak otpada i dati doprinos očuvanju okoliša

Plakati

Kompostirajte i čuvajte okoliš

Kompostiranje je jedan od najstarijih oblika recikliranja. To je prirodan proces razgradnje organskih tvari uz pomoć zraka, mikrooganizama i topline kojim se dobiva kompost – prirodno hranjivo gnojivo za tlo i biljke.

Sprječavanje nastanka otpada

Mnogi su načini kojima možemo spriječiti nastanak otpada i dati doprinos očuvanju okoliša.

Odvajanje otpada

Samo se pravilno odvojen otpad može reciklirati. Prije odlaganja na za to predviđena mjesta pripremite svoj otpad za odlaganje.

Radijske emisije

Kontakt

 

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Grada Dugog Sela.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr  i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr