Predstavnici EU prihvatili studiju izvodljivosti projekata izgradnje kanalizacijskog sustava odvodnje Dugog Sela i Rugvice vrijednog 17,3 mil. EUR-a – do kraja 2018. priključenost stanovništva na sustav odvodnje 95 posto

U prostorijama Hrvatskih voda u Zagrebu, 21. listopada, predstavnicima Europske Unije prezentirana je studija izvodljivosti projekata izgradnje kanalizacijskog sustava odvodnje Grada Dugog Sela i Općine Rugvica.

Odabrano rješenje obuhvaća izgradnju 93 km kanalizacijske mreže, 10 crpnih stanica, 4 rasteretna objekta i 1606 m kanalizacije i jedan rasteretni objekt za rekonstrukciju. Ukupna vrijednost radova iznosi 17.350.000 EUR-a i financirat će se sredstvima iz kohezijskih fondova EU i manji dio sredstvima Grada Dugog Sela i Općine Rugvica. Zaključak izlaganja je da je studija, koju sačinjavaju projekti s građevinskim dozvolama za izgradnju sustava odvodnje, za predstavnike EU prihvatljiva.

Sljedeći korak u realizaciji projekta je izrada cost-benefit analize i apliciranja prema EU fondu, usporedno tome će se raditi na dokumentaciji i nadmetanju za izvođenje predmetnih radova.

Plan je projektnog tima u toku 2016. godine pribaviti sve potrebne dokumente te raspisati nadmetanje i sklopiti ugovor o građenju. Bitno je naglasiti da se svi radovi moraju završiti do  kraja 2018. godine što znači i da će do tada Grad Dugo Selo i Općina Rugvica imati izgrađen sustav odvodnje za 95 posto stanovnika spojen na postojeći pročistač.

Na navedenoj studiji i projektima kanalizacijskog sustava u posljednjih godinu dana sudjelovao je projektni tim u kojem su, uz predstavnike izrađivača studije te Hrvatskih voda, sudjelovali i predstavnici DUKOM-a Stanko Slišković, Općine Rugvica Ivana Belec te Grada Dugog Sela Mladen Šestan i Davor Miljanović.Skip to content