Darum objave: 15.12.2017.

Temeljem čl. 198 st.3 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj Grad Dugo Selo započinje:

prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za otvoreni postupak javne nabave: „IZGRADNJA I OPREMANJE RCIKLAŽNOG DVORIŠTA U DUGOM SELU“

Dokumentacija o nabavi IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U DUGOM SELU

IZJAVA O KRITERIJU ZA ODABIR PONUDE

Obrazac-prethodno savjetovanje JN-3-2017

Prilog 1-ESPD-obrazac

Prilog 2_IZVOD IZ PROJEKTA_Reciklažno dvorište Dugo Selo

Prilog 3_TROŠKOVNIK_Reciklažno dvorište Dugo Selo

Prilog 4_KONTROLA KVALITETE_Reciklažno dvorište Dugo Selo

Skip to content